Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Кондукторна плита свердлильного пристрою, яка виконана у вигляді кондукторної плити з отвором, в який запресована кондукторна втулка, яка відрізняється тим, що у верхній торцевій частині встановлений радіальний підшипник, вісь якого співвісна з віссю кондукторної втулки, внутрішній діаметр якого рівний або більший зовнішнього діаметра свердла, а зверху торця підшипника i кондукторної втулки встановлена захисна втулка, в якій piвномірно по колу виконані отвори, через які захисна i кондукторна втулки гвинтами прикріплені до кондукторної плити, причому внутрішні діаметри захисної i кондукторних втулок більші діаметра свердла, а на торцевій частині захисної втулки, по периметру зовнішнього кільця підшипника, виконано буртик, яким захисна втулка є в контакті з зовнішнім кільцем підшипника із забезпеченням зазору між внутрішнім кільцем та можливістю його вільного провертання.

Текст

Кондукторна плита свердлильного пристрою, яка виконана у вигляді кондукторної плити з отвором, в який запресована кондукторна втулка, яка відрізняє ться тим, що у вер хній торцевій частині встановлений радіальний підшипник, вісь якого 43226 влена в пристрій на базуючі елементи таким чином, щоб вісь отвору, який буде свердлитися, співпадала з віссю кондукторної втулки. На кресленні зображена тільки кондукторна плита з оброблюваною деталлю, інші елементи не показані. Робота кондукторної втулки для свердління отворів здійснюється таким чином. Заготовка 7 вставляється в пристрій (на кресленні зображено тільки кондукторну плиту), до кондукторної плити в зборі підводиться свердло 8, яке жорстко закріплено у патроні свердлильного верстата (на кресленні не показані). Свердло вводиться в отвори захисної втулки 4, підшипника 3 і кондукторної втулки 2 до оброблюваної деталі. В процесі обертання свердла разом з внутрішнім кільцем підшипника 3 обертається, що значно зменшує силу тертя свердла по кондукторній втулці, нижній діаметр якої більший за внутрішній діаметр підшипника. Для забезпечення змащення в зону кульок підводиться мастило через маслянку, яка на кресленні не позначена. Для вільного провертання внутрішнього кільця підшипника по периметру зовнішнього кільця з його сторони виконана виточка 6 мінімальної висоти, яка стопорить зовнішнє кільце підшипника і створює умови для вільного провертання внутрішнього кільця через величину зазору між вищевказаними площинами. До переваг запропонованого винаходу відноситься простота конструкції кондукторної плити, зменшення сили тертя свердла з кондукторною втулкою через підшипник, відповідно збільшення точності оброблювальних отворів і відповідно зменшення енерговитрат і зменшення спрацювання свердел. 2 43226 Фіг. __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2002 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ __________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 __________________________________________________________ 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Bush plate of boring device

Автори англійською

Hupka Bohdan Vasyliovych, Stoiko Ihor Ivanovych, Hevko Ihor Bohdanovych

Назва патенту російською

Кондукторная плита сверлильного устройства

Автори російською

Гупка Богдан Васильевич, Стойко Игорь Иванович, Гевко Игорь Богданович

МПК / Мітки

МПК: B23B 49/00

Мітки: плита, пристрою, свердлильного, кондукторна

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-43226-konduktorna-plita-sverdlilnogo-pristroyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Кондукторна плита свердлильного пристрою</a>

Подібні патенти