Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Лінія для виробництва біодизеля, що містить контейнер для жирів рослинного та тваринного походження, контейнер для метанолу, контейнер для каталізатора, змішувач для метанолу з каталізатором, зв'язаний з контейнером для метанолу та з контейнером з каталізатором, реактор-змішувач для етерифікації жирів в біодизель, зв'язаний з змішувачем для метанолу з каталізатором, та ємність для біодизеля, яка відрізняється тим, що вона додатково містить реактор-змішувач, що підігрівається, зв'язаний з контейнером для жирів рослинного та тваринного походження та реактором-змішувачем для етерифікації жирів в біодизель, ємність для мила та ємність для чистого гліцерину.

2. Лінія за п. 1, яка відрізняється тим, що вона додатково містить фільтр, встановлений перед контейнером для жирів рослинного та тваринного походження.

3. Лінія за п. 1 або п. 2, яка відрізняється тим, що вона додатково містить реактор для випаровування метанолу.

Текст

Дивитися

1. Лінія для виробництва біодизеля, що містить контейнер для жирів рослинного та тваринного походження, контейнер для метанолу, контейнер для каталізатора, змішувач для метанолу з каталізатором, зв'язаний з контейнером для мета 3 Найбільш близьким аналогом є лінія для виробництва біодизелю, що включає контейнери для жирів рослинного або тваринного походження, яка включає контейнер для жирів рослинного та тваринного походження, контейнер для метанолу, контейнер для каталізатора, змішувач для метанолу з каталізатором, зв'язаний з контейнером для метанолу та з контейнером з каталізатором, реактор - змішувач для етерифікації жирів в біодизель, зв'язаний з змішувачем для метанолу з каталізатором, та ємність для біодизелю, вхід якої сполучений трубопроводом з виходом легкої фракції відстійника, і кавітаційний пристрій для турбулізації потоку рідини в реакторі, в лінії трубопроводу, що сполучує вихід контейнера для жирів з входом реактора, послідовно встановлені холодильник для видалення з жирів мила і парафіну, фільтр для видалення з жирів важкої фракції і нагрівник для попереднього нагріву жирів (див. патент України №18187). Недоліком використання такого обладнання є те, встановлення холодильника збільшує витрати енергії, фільтр який стоїть після холодильника не впливає на якість мила, а нагрівач розміщений до реактора також потребує витрат додаткової енергії . В лінії не має пристрою для вилучення метанолу. Все це ускладнює технологічний процес, збільшує витрати енергії, зменшує економічну ефективність лінії та якість продукції. В основу корисної моделі покладено завдання вдосконалити лінію для виробництва біодизеля, в якій шляхом додаткового її оснащення реакторомзмішувачем, що підігрівається, окремими ємностями для мила і гліцерину, досягається можливість змішування олії з метанолом і каталізатором, при заданій температурі, при який проходить хімічна реакція, в наслідок чого нагріта олія в турбулентному потоці змішується і отримують біодизель і чистий гліцерин, що суттєво зменшує витрати на послідуючу очистку біодизеля. Для вирішення завдання запропонована лінія для виробництва біодизеля, що включає контейнер для жирів рослинного та тваринного походження, контейнер для метанолу, контейнер для каталізатора, змішувач для метанолу з каталізатором, зв'язаний з контейнером для метанолу та з контейнером з каталізатором, реактор - змішувач для етерифікації жирів в біодизель, зв'язаний з змішувачем для метанолу з каталізатором, та ємність для біодизелю, яка, згідно з корисною моделлю, додатково містить реактор - змішувач, що підігрівається, зв'язаний з контейнером для жирів рослинного та тваринного походження та реактором-змішувачем для етерифікації жирів в біодизель, ємність для мила та ємність для чистого гліцерину. 42941 4 В переважному варіанті лінія додатково містить фільтр, встановлений перед контейнером для жирів рослинного та тваринного походження. Наявність фільтру забезпечує видалення фільтруючими елементами важкої фракції і їх висновок з технологічного процесу за межі фільтру. В одному з варіантів виконання лінія додатково містить реактор для випаровування метанолу. Установка нагрівника для попередньої нагріву жирів забезпечує підігрів жирів до приблизно температури 40°С, необхідної для ефективнішого протікання процесу етерифікації жирів і розчину метанолу з каталізатором в реакторі. Запропонована лінія дозволяє отримати продукцію на рівні Європейських стандартів та отримання побічних продуктів переробки олії в біодизель - гліцерину та мила - високої якості. Чиста нагріта олія в турбулентному потоці змішується з метанолом і каталізатором, при заданій температурі проходить хімічна реакція, в наслідок чого отримаємо чистий біодизель і чистий гліцерин. Це суттєво зменшує витрати на послідуючу очистку біодизеля. Для того, щоб отримувати олію високої якості, необхідно попередньо очистити олію. Для цього на початку лінії встановлюється фільтр грубої очистки олії 1. На кресленні зображена схема лінії для одержання біодизелю. Лінія включає фільтр 1 для очистки олії, контейнер 2 для жирів рослинного та тваринного походження, реактор - змішувач 3, що підігрівається, контейнер 4 для метанолу, контейнер 5 для каталізатора, змішувач 6 для метанолу з каталізатором, зв'язаний з контейнером 4 для метанолу та з контейнером 5 з каталізатором, реактор - змішувач 8 для етерифікації жирів в біодизель, зв'язаний з змішувачем 6 для метанолу з каталізатором, ємність 7 для мила таємність 9 для відстою гліцерину, ємність 10 для чистого гліцерину та ємність 12 для біодизелю. Для отримання стабільної температури спалаху біодизеля на рівні 150°С потрібно вилучити метанол. Це вирішується за допомогою реактора 11 для випаровування метанолу. В реактор - змішувач 8 поступають чисті жири, суміш метанолу з каталізатором. Все це підігрівається до заданої температури, інтенсивно перемішується до завершення хімічної реакції та отримана суміш подається в ємність для відстою гліцерину 9. З ємності 9 очищений біодизель подається в реактор 11 для випаровування залишків метанолу, а чистий гліцерин в ємністю 10. Чисте мило збирається в ємності 7, чистий гліцерин в ємності 10, а дизель з якістю на рівні Європейських стандартів поступає в ємність 12. 5 Комп’ютерна верстка Л. Купенко 42941 6 Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Train for production of biodiesel

Автори англійською

Drukovanyi Mykhailo Fedorovych, Simonchuk Volodymyr Ivanovych, Bandura Valentyna Mykolaivna, Drukovana Anna Oleksandrivna

Назва патенту російською

Линия для производства биодизеля

Автори російською

Друкованый Михаил Федорович, Симончук Владимир Иванович, Бандура Валентина Николаевна, Друкована Анна Александровна

МПК / Мітки

МПК: C10L 1/08, B01B 1/00

Мітки: біодизеля, виробництва, лінія

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-42941-liniya-dlya-virobnictva-biodizelya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Лінія для виробництва біодизеля</a>

Подібні патенти