Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб морського транспортування стиснутого природного газу в CNG-модулях, що полягає у заповненні ємностей високого тиску стиснутим очищеним природним газом, переміщуванні їх морським транспортним засобом і розвантажуванні у кінцевому пункті, який відрізняється тим, що ємності з газом розташовують всередині стандартних морських контейнерів, які разом утворюють CNG-модулі, закріплені на морському транспортному засобі, операції завантаження - розвантаження газу здійснюють через систему трубопроводів, які зв'язують CNG-модулі між собою і з пунктами завантаження або розвантаження, при цьому CNG-модулі залишають нерухомими і не переміщують з контейнеровоза на причал.

Текст

Спосіб морського транспортування стиснутого природного газу в CNG-модулях, що полягає у заповненні ємностей високого тиску стиснутим 3 42694 4 за допомогою технології PLNG. При цьому суттєво засобом і розвантажуванні у кінцевому пункті. Ємпідвищується густина газу, а відтак, більш ефектиності з газом розташовують всередині стандартних вно використовуються судна - контейнеровози морських контейнерів, які разом утворюють CNG(патенти США № № 6237347, 6112528, видані модулі, закріплені на морському транспортному компанії “Еххоn Моbil”). засобі, операції завантаження -розвантаження Недоліками технології є необхідність обладгазу здійснюють через систему трубопроводів, яка нання суден-газовозів та берегових завантажувазв'язують CNG-модулі між собою і з пунктами зальних комплексів установками охолодження газу, вантаження або розвантаження, а CNG-модулі при а також ізолювання контейнерів з газом від оточуцьому, залишаються нерухомими і не переміщуючого середовища дорогими матеріалами з метою ються з контейнеровоза на причал. збереження робочої температури, що призводить Спосіб здійснюється наступним чином. Очидо невиправданого зростання на 15-25 % транспощений природний газ під тиском, який є у газовому ртних витрат. родовищі (приблизно 20 - 25 МПа) і який є достатВідомі також способи транспортування стиснунім для компресії газу, закачують у CNG-модулі того природного газу за допомогою нової проривбезпосередньо на морському родовищі. ної технології морського транспортування - CNG, CNG-модулі закріплені на контейнеровозі і при які реалізуються на спеціальних суднах. Особлиопераціях завантаження - розвантаження газу ливості технології у тому, що газ не зріджують, а стишаються нерухомими. На контейнерному термінаскають, що дозволяє уникнути витрат на процес лі в порту розвантажування контейнерів на причал зрідження газу і підтримки його в такому стані. не проводиться. В газотранспортну систему або в Стисненням газу досягають підвищення його гуспідземне сховище газу за допомогою системи трутини, яка залежить від ступеню стиснення і темпебопроводів розвантажується тільки стиснутий приратури перевезення (у більшості сучасних концепродний газ, який знаходиться в CNG - модулях. цій передбачене перевезення стиснутого газу при Ефективність способу пояснюється наступнитемпературі навколишнього середовища), а відтак, ми розрахунками. і підвищення ефективності транспортування. ПриУ теперішній час існують морські судна - конродний газ можна завантажувати на судна CNG тейнеровози дедвейтом у діапазоні від 5 тис. т до безпосередньо на газовому родовищі, а розванта200 тис. т та місткістю від 500 TEU до 11000 TEU. жувати - прямо у споживчу мережу. (Придатько Ефективність способу пояснюється наступниА.А. Современные морские газовозы. Проблемы и ми розрахунками. Наприклад, візьмемо судно некоторые решения // Двигателестроение. - 2005. контейнеровоз ANTWERPEN EXPRESS, дедвей№ 1. - С.39-41). том 67145 т, найбільшою довжиною - 294 м; шириГоловним недоліком таких перевезень є великі ною - 38,5 м; капіталовкладення у будівництво самих суден осадкою - 14,2 м, місткістю - 4864 TEU; швидCNG. кістю - 25 вузлів, яке може перевозити одночасно Прототипом корисної моделі є спосіб транспо28,7 млн. м3 газу при атмосферному тиску. На суртування стиснутого природного газу, що полягає дні 4864 контейнери, в кожному з яких перевозитьу заповненні ємностей високого тиску стиснутим ся 5900 м3 газу при атмосферному тиску. очищеним природним газом безпосередньо на За попередніми розрахунками, ціна транспорконтейнерному терміналі в порту завантаження і тування природного газу таким контейнеровозом переміщуванні їх морським транспортним засобом на морській лінії порт Skikda (Алжир) - Голіциньске до пункту споживання без проміжних перекачувань родовище газу (Крим) складе 40 USD/1000 м3 або газу з них (патент України на корисну модель № 1,45 USD/1000 м3 × 100 км (ставки транзиту газу по 33882, 2008 р.) газогонах європейських країн нині такі: Україна Недоліком прототипу є те, що завантажування 1,7 USD/1000 м3 × 100 км; Австрія - 2,69...5,12 на родовищах та розвантажування ємностей в USD/1000 м3 × 100 км; Нідерланди - 4,43 USD/1000 морських портах - операції складні, потребують м3 × 100 км; Франція - 5,62...6,68 USD/1000 м3 × 100 участі додаткової техніки (кранів, спеціальних візкм; Бельгія - 7,6 USD/1000 м3 × 100 км; Угорщина ків тощо), обслуговуючого персоналу і вартують 11,11 USD/1000 м3 × 100 км; Данія - 13,03 дорого, що веде до зростання ціни на транспортуUSD/1000 м3 × 100 км; а середня ставка транзиту в вання газу в цілому. Європі складає - 7,04 USD/1000 м3 × 100 км). Крім Метою створення корисноїмоделі є здешевтого, будівельна вартість контейнеровозу для пелення транспортування природного стиснутого ревезення одночасно 28,7 млн. м3 газу при атмогазу і зниження його кінцевої ціни для споживачів сферному тиску в 1,5.. .2 рази менше будівельної за рахунок зменшення собівартості завантажувавартості судна CNG. льно-розвантажувальних робіт. Наведені розрахунки підтверджують, що Поставлена мета досягається тим, що морське транспортування природного газу морськими транспортування стиснутого природного газу в транспортними засобами з використанням CNG CNG-модулях полягає у заповненні ємностей вимодулів набагато ефективніше, ніж способами, сокого тиску стиснутим очищеним природним гаякими користуються нині. зом, переміщуванні їх морським транспортним 5 Комп’ютерна верстка В. Мацело 42694 6 Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method of sea transport of compressed natural gas in cng- modules

Автори англійською

Kryzhanivskyi Yevstakhii Ivanovych, Zaitsev Volodymyr Vasyliovych, Zaitsev Valerii Volodymyrovych, Zaitsev Dmytro Volodymyrovych

Назва патенту російською

Способ морской транспортировки сжатого природного газа в cng-модулях

Автори російською

Крыжанивский Евстахий Иванович, Зайцев Владимир Васильевич, Зайцев Валерий Владимирович, Зайцев Дмитрий Владимирович

МПК / Мітки

МПК: F17C 1/00, B67D 5/00

Мітки: морського, природного, спосіб, транспортування, газу, стиснутого, cng-модулях

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-42694-sposib-morskogo-transportuvannya-stisnutogo-prirodnogo-gazu-v-cng-modulyakh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб морського транспортування стиснутого природного газу в cng-модулях</a>

Подібні патенти