Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб стимуляції росту вовни у овець, який включає використання біологічно активної кормової добавки, що містить мінеральні солі - сульфат натрію та йодистий калій, який відрізняється тим, що мінеральні солі згодовують у суміші з ріпаковими кормами при такому співвідношенні компонентів для 1 голови на добу:

ріпакові корми

100-150 г

сульфат натрію

6,5-9 г

йодистий калій

1,0-1,5 мг

2. Спосіб по пункту 1, який відрізняється тим, що ріпакові корми вводять у суміш у кількості до 20% від перетравного протеїну раціону.

3. Спосіб по п. 1, який відрізняється тим, що суміш ріпакових кормів з мінеральними солями змішують з концкормами і згодовують вівцям протягом доби.

Текст

1 Спосіб стимуляції росту вовни у овець, який включає використання біологічно активної кормової добавки, що містить мінеральні солі - сульфат натрію та йодистий калій, який відрізняється тим, що мінеральні солі згодовують у суміші з ріпаковими кормами при такому співвідношенні компонентів для 1 голови на добу ріпакові корми 100-150 г сульфат натрію 6,5-9 г йодистий калій 1,0-1,5 мг 2 Спосіб по п 1, який відрізняється тим, що ріпакові корми вводять у суміш у КІЛЬКОСТІ до 20% від перетравного протеїну раціону 3 Спосіб по п 1, який відрізняється тим, що суміш ріпакових кормів з мінеральними солями змішують з концкормами і згодовують вівцям протягом доби Винахід належить до сільського господарства, зокрема, до вівчарства, а саме до способів стимуляції росту вовни і може бути використаний у господарствах по розведенню овець ВІДОМІ способи підвищення вовнової продуктивності овець та поліпшення її якості за допомогою інтенсифікації обмінних процесів у їх організмі шляхом введення (перорально, парентерально, шляхом імплантації) різних гормонів та гормональних препаратів (тироксин, соматотропін, тиреопротеїн, бетазин та ш ) (Журбенко А М Гормоны и продуктивность животных - К Урожай, 1983 126 с ) Ці препарати забезпечують збільшення настрипв вовни від 5 до 34% Недоліки даних способів полягають у високій ЦІНІ гормональних препаратів, особливих умовах для їх застосування (щоденні ІНЄКЦІІ) та можливими негативними наслідками, пов'язаними з використанням гормональних препаратів ВІДОМІ також способи підвищення вовнової продуктивності та поліпшення якості вовни з допомогою синтетичних сірковмісних амінокислот, зокрема, сі,1-метіоніном, метіонінпдроксианалогом та циститом (Мутаев М М , Фахрутдинов Р Г Стимуляторы роста шерсти - М Колос, 1983 139 с ) Ці способи забезпечують підвищення інтенсивності росту вовни на 65-76% Однак, вони апробовані лише на експериментальних тваринах і не набули широкого практичного значення у зв'язку з дороговизною і дефіцитом синтетичних сірковмісних сполук Відоме застосування метасилікату натрію у якості мінеральної добавки до основного раціону овець сприяє підвищенню їх продуктивності, зокрема, приростів живої маси в середньому на 7%, настрипв вовни - 14,7%, а и МІЦНОСТІ - на 13,0% (Патент України N 4663 за 1995 рік) Недоліком даного способу є те, що його ефективність проявляється тільки при дефіциті кремнію у раціонах овець Найбільш близьким по суті до даного способу, є спосіб використання мінеральної суміші у ГОДІВЛІ овець (Макар Й А , Стапай П В й др Рекомендации по применению минеральной смеси в кормлений овец - Киев, Урожай, 1985 - 7с ) Спосіб включає використання мінеральної суміші, що містить солі натрію хлористого та сірчанокислого, кальцію фосфорнокислого, заліза та кобальту сірчанокислого, МІДІ вуглекислої та калію йодистого Спосіб забезпечує підвищення живої маси овець на 6-9% і настрипв вовни на 12-14%, при одночасному поліпшенні її фізичних властивостей Недоліком даного способу є те, що застосування мінеральної суміші вимагав відповідної її корекції у зв'язку з різним вмістом макро- і мікроелементів в кормах по окремих регіонах України У зв'язку з цим склад цієї суміші може суттєво змінюватися, що не завжди забезпечує и високу ефективність 1^ го 42317 Зазначені недоліки усуваються пропонованим нами способом Даний спосіб дозволяє одержувати стабільні середньодобові прирости вовни у КІЛЬКОСТІ 0,3847 мг/см2 площі шкіри та живої маси овець - 86,07 г МІЦНІСТЬ ВОВНЯНИХ ВОЛОКОН при цьому підвищується до 7,790 км, в той же час у прототипі ці показники становлять ВІДПОВІДНО 0,3561 мг/см , 83,92 г та 7,63 км В основу винаходу поставлено завдання створити ефективний спосіб підвищення продуктивності овець, зокрема вовнової, який би був доступний і придатний до застосування в господарствах з різними формами власності Технічний результат досягається шляхом введення й основний раціон овець ріпаковим кормів (шрот, макуха) у КІЛЬКОСТІ ДО 20% від перетравного протеїну раціону в суміші з мінеральними солями (сульфат натрію та йодистий калій), при такому співвідношенні компонентів на добу на одну голову ріпакові корми 100-150 г, сульфат натрію (Na2SO4) 6,5-9 г, йодистий калій (КІ) 1,0-1,5 мг Позитивний ефект пояснюється тим, що згодовування вівцям у складі основного раціону високопротеїнових і високоенергетичних ріпакових кормів, йоду основного субстрату для синтезу тиреоідних гормонів та сірки одного з найважливіших елементів для синтезу кератину вовним забезпечує оптимальний потік субстратів для функціонування щитовидної залози, гормони якої і здійснюють властивий їм контроль за процесами вовноутворення За таких умов активуються анаболічні процеси в організмі овець, в результаті чого підвищується коефіцієнт трансформації поживних речовин корму в продукцію і, насамперед, вовнову У результаті цього ріст вовни підвищується на 19,39% покращуються и фізико-хімічні параметри, зокрема, МІЦНІСТЬ волокон зростає на 2,4-3,6% При проведенні патентно-інформаційного пошуку виявлено технічне рішення, в якому є ряд суттєвих ознак, спільних із пропонованим (Макар И А , Стапай П В и др Рекомендации по применению минеральной смеси в кормлений овец - К Урожай, 1985 - 7 с ) - використання в раціонах овець мінеральної суміші, до складу якої входять йодистий калій та сульфат натрію Однак, наявність зазначених, спільник з прототипом ознак недостатня для отримання технічного результату, який забезпечує даний спосіб Технічних рішень, які б за сукупністю ознак повністю співпадали із даним способом в доступній патентній і науково-технічній інформації не виявлено Це дозволяє зробити висновок про ВІДПОВІДНІСТЬ заявленого технічного рішення критерію "новизна" В патентній і науково технічній інформації не знайдено технічних рішень, в яких би були описані ВІДОМОСТІ про ознаки, що відрізняють даний спосіб від прототипу і забезпечують досягнення технічного результату (використання ріпакових кормів (макуха, шрот)) у суміші мінеральними солями йодистого калію та сульфату натрію в таких співвідношеннях інгредієнтів ріпакові корми 100-150 г/гол/добу, сульфат натрію (Na2SO4) 6,5-9 г/гол/добу, йодистий калій (КІ) 1,0-1,5 мг/гол/добу Отже, дане технічне рішення не випливає явним чином з рівня техніки що, дозволяє зробити висновок про його ВІДПОВІДНІСТЬ критерію "винахідницький рівень" Даний спосіб належить до сільського господарства, зокрема, вівчарства, а саме до способів стимуляції росту вовни у овець і може бути використаний господарствах різними формами власності А тому відповідає критерію "промислова придатність" Таким чином, дане технічне рішення є новим, промислово придатним, має винахідницький рівень, тобто відповідає всім умовам патентоспроможності винаходу ВІДПОВІДНО до статті 7 розділу II Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" № 1771 III Реалізацію даного способу здійснюють наступним чином 1 Готують суміш для поголів'я овець, на яких передбачається запровадити спосіб 1 1 Складають раціон для овець, у якому до 20% перетравного протеїну концкормів забезпечують за рахунок ріпакових кормів (макуха шрот) 1 2 Змішують інгредієнти у КІЛЬКОСТІ, що визначають, виходячи чисельності поголів'я, терміну згодовування та потреби згідно раціону у такому співвідношенні інгредієнтів ріпакові корми 100-150 г/гол/добу, сульфат натрію (Na2SO4) 6,5-9 г/гол/добу, йодистий калій (КІ) 1,0-1,5 мг/гол/добу Інгредієнти готують у такому порядку спочатку змішують мінеральні компоненти (сульфат натрію і йодистий калій), які додають до ріпаковим кормів і всю цю суміш вводять в основний раціон до концентрованих кормів і, згодовують вівцям протягом доби ВІДПОВІДНО до режиму ГОДІВЛІ овець в господарстві Ефективність даного способу і його переваги в порівнянні з прототипом підтверджено науково господарським дослідом, наведеним нижче У досвідному господарстві "Оброшино" Інституту землеробства і біологи тварин УААН на вівцефермі с Басівка Пустомитівського р-ну на початку зимово-стійлового періоду було відібрано 45 голів дорослих помісних напівтонкорунних овець, одержаних від розведення "в собі" складних помісей (асканійська чорноголова х ПІВНІЧНО кавказька х латвійськатомноголова) Тварин поділено натри групи (по 15 гол у кожній), за принципом аналогів (по віку і живій масі) ВІВЦІ першої групи (контрольної) одержувала основний раціон (ОР), збалансований за усіма поживними компонентами згідно існуючих норм ВІВЦІ другої, групи (прототип) у складі ОР одержували, мінеральну суміш, рецепт якої наведено у таблиці ВІВЦІ третьої групи (дослідна, новий спосіб) одержували ОР, у складі якого 20% перетравного протеїну концкормів було замінено на еквівалентну КІЛЬКІСТЬ попоживності ріпаковими кормами Останні згодовували з мінеральними джерелами сірки (сульфат натрію) і йоду (йодистого калію) з розрахунку, що на кожні 100 г макухи чи шроту припадало 6,5 г сульфату натрію і 1 мг йодистого калію Усі групи тварин знаходилися в однакових умовах утримання і догляду Поживність у всіх раціонах була однаковою Дослід тривав 112 днів (грудень 42317 квітень) Дані про ефективність пропонованого способу стимуляції росту вовни овець наведені в таблиці Дані, наведені в таблиці свідчать про те, що ВІВЦІ контрольної групи мали найнижчі середньодобові показники приростів живої маси (77,14 г), 2 вовни з облікової площі (0,3222 мг/см ) та и МІЦНОСТІ (7,240 км), що ВІДПОВІДНО на 8,08, 9,52 та 5,12% менше у порівнянні до прототипу При згодовуванні ріпакової макухи, якою замінено еквівалентну КІЛЬКІСТЬ ПО ПОЖИВНОСТІ концен трованих кормів, разом з добавкою сірки та йоду, добові прирости живої маси становили 86,07 г, во2 вни 0,3847 мг/см шкіри, а показники розривного зусилля вовняних волокон, тобто їх МІЦНІСТЬ, 7,790 км, що ВІДПОВІДНО на 2,56, 8,03 та 2,09% ви ще у порівнянні з прототипом Отже, аналіз одержаних експериментальних даних свідчить про то, що пропонований спосіб стимуляції процесів вовноутворення виявився біологічно оправданим і економічно вигідним Таблиця Схема досліду і показники продуктивності ПІДДОСЛІДНИХ овець Показники КІЛЬКІСТЬ ГОЛІВ КІЛЬКІСТЬ ДНІВ дослідження Склад мінеральної суміші Хлористий натрій, г/гол/добу Фосфорнокислий кальцій, г/гол/добу Сірчанокислий натрій, г/гол/добу Сірчанокисле залізо, г/гол/добу Вуглекисла мідь, мг/гол/добу Сірчанокислий кобальт, мг/гол/добу Йодистий калій, мг/гол/добу Ріпакові корми г/гол/добу Прирости живої маси г/гол/добу в % до контролю в % до прототипу Прирости вовни з облікової площі мг/см2/добу в % до контролю в % до прототипу МІЦНІСТЬ ВОЛОКОН КМ в % до контролю в % до прототипу Контроль 1 15 112 Групи тварин Прототип 2 15 112 5,2 4,0 6,5 0,131 12,5 1,5 1 6,5 77,14 100 91,92 83,92 108,79 100 1 100 86,07 11,57 102,56 0,3222 100 90,48 7,24 100 94,88 0,3561 110,52 100 7,63 105,38 100 0,3847 119,39 108,03 7,79 107,59 102,09 ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Киів-133, бульв Лесі Українки, 26 (044)295-81-42, 295-61-97 Підписано до друку Обсяг с)бл -вид арк Дослід 3 15 112 2002 р Формат 60x84 1/8 Тираж 50 прим Зам УкрІНТЕІ, 03680, Киів-39 МСП, вулі Горького, 180 (044) 268-25-22

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for sheep fleece growth stimulation

Автори англійською

Stapai Petro Vasyliovych, Makar Ivan Arsentiiovych, Hrabovs'ka Oleksandra Stepanivna, Paraniak Natalia Mykolaivna, Havryliak Viktoria Vasylivna, Yatskevych Yurii Romanovych, Tys Kateryna Oleksiivna, Novosad Maria Pavlivna, Petryshyn Myron Antonovych, Koval' Roman Marianovych

Назва патенту російською

Способ стимуляции роста шерсти у овец

Автори російською

Стапай Петр Васильевич, Макар Иван Арсеньевич, Грабовская Александра Степановна, Параняк Наталия Николаевна, Гавриляк Виктория Васильевна, Яцкевич Юрий Романович, Тис Екатерина Алексеевна, Новосад Мария Павловна, Петришин Мирон Антонович, Коваль Роман Марьянович

МПК / Мітки

МПК: A01K 67/02, A23K 1/14, A23K 1/22

Мітки: спосіб, вовни, овець, росту, стимуляції

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-42317-sposib-stimulyaci-rostu-vovni-u-ovec.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб стимуляції росту вовни у овець</a>

Подібні патенти