Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

П'єзооптичний віскозиметр, що складається з корпусу, постійно розташованого у складі паливного трубопроводу, з вводом, крізь який за допомогою термоусадочної герметичної муфти, зафіксованої гайкою, введено та закріплено сенсорний елемент з кварцового скла, вкритий віддзеркалюючим шаром та жорстко сполучений з п'єзокерамічним генератором коливань, який ініціює коливання у сенсорному елементі, який відрізняється тим, що сенсорний елемент не чутливий до впливу температури, постійно розташований безпосередньо у потоці палива, в'язкість якого вимірюється, а генератор коливань винесено з зони підвищених температур.

Текст

П'єзооптичний віскозиметр, що складається з корпусу, постійно розташованого у складі паливного трубопроводу, з вводом, крізь який за допомо 3 41993 4 сорному елементі, та який відрізняється тим, що Для здійснення корисної моделі застосовано сенсорний елемент нечутливий до впливу темпекомбінований п’єзооптичний чутливий елемент, у ратури постійно розташований безпосередньо у якому роль збуджувача виконує п’єзокерамічний потоці палива, в'язкість якого вимірюється, а генегенератор коливань 7, сенсорний елемент з кварратор коливань винесено з зони підвищених темцового скла 5 - інформаційного каналу, а паливо ператур. відіграє роль середовища, що демпфує вимушені Технічний ефект досягається завдяки тому, що коливання у сенсорному елементі. Складові часкомбінація елементів забезпечує: тини корпус 1, ввід 2, термоусадочна герметична - підвищення якості функціювання за рахунок муфта 3 та фіксуюча гайка 4 використовуються розташування сенсорного елементу віскозиметру для монтажу, взаємної фіксації та герметизації безпосередньо у потоці палива, в'язкість якого елементів віскозиметру. вимірюється, та виносу п’єзокерамічного генераУ статичному режимі, тобто у відсутності контора коливань у зону помірних температур; такту сенсорного елементу 5 з паливом, завдяки - застосування матеріалів, нечутливих до теракустооптичній взаємодії вимушених коливань, мічного та корозійного впливу палива з темпераініційованих п’єзокерамічним генератором колитурою понад 400 К; вань 7, у сенсорному елементу з кварцового скла, - високу надійність і ресурс (більш 10000 г); відбувається зменшення інтенсивності оптичного - іскровибухонебезпечність; випромінювання, що проходить скрізь нього. При - малі масу і габарити. появі контакту з паливом, або при переході у диСуть винаходу пояснюється кресленням намічний режим, останнє викликає зменшення (Фіг.1), де зображено корпус 1 ввід 2, термоусадоамплітуди вимушених коливань сенсорного елечну герметичну муфту 3, фіксуючу гайку 4, сенсорменту, часткове відновлення умов поширення свіний елемент з кварцового скла 5, віддзеркалюютлового випромінювання у ньому та пропорційне чий шар 6, та п’єзокерамічний генератор коливань підвищення рівня інтенсивності світла на виході з 7, що отримає живлення по лінії та генерує вимусенсорного елементу після відбивання від віддзешені коливання, які впливають на характеристики ркалюючого шару 6. оптичного випромінювання у жорстко сполученому Таким чином, сенсорний елемент буде застосенсорному елементі, та згасання яких обумовлесовуватися у якості оптичного затвору, чия пропусно взаємодією з потоком палива. кна спроможність буде пропорційна величині в'язПри зміні величини в'язкості палива відбувакості палива. ється зміна величини демпфування вимушених Джерела інформації: 1. Справочник по горюче-смазочным материаколивань сенсорного елементу, що порушує умови акустооптичної взаємодії механічних та світлових лам в судовой технике / Гулин Е.И., Якубо Д. П., хвиль [4]. Таким чином, величина інтенсивності Сомов В. А., Чечот И. М. - 2-е изд., перераб. и доп. світлового випромінювання, що проходить скрізь Л.: Судостроение, 1987. - 224 с. сенсорний елемент у прямому та зворотному на2. Потапов, А.И. Технологический неразрушающий контроль пластмасс. -М.: Машиностроение, прямку, після відбивання від віддзеркалюючого 1979. - 288 с. шару, буде пропорційна величині в'язкості палива. 3. Шарапов, В. М. Пьезоэлектрические датчиФіг.1. П’єзооптичний віскозиметр: 1- корпус, 2 ки. - М.: Техносфера, 2006 -632 с. ввід, 3 - термоусадочна герметична муфта, 4 4. Гуляев, Ю.В., Меш, М.Я., Проклов, В.В. Мофіксуюча гайка, 5 - сенсорній елемент з кварцоводуляционные эффекты в волоконных световодах го скла, 6 - віддзеркалюючий шар, 7 п’єзокерамічний генератор коливань. и их применение. - М.: Радио и связь, 1991. - 150с. 5 Комп’ютерна верстка А. Крижанівський 41993 6 Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Piezo-optical viscosimeter

Автори англійською

Sandler Albert Kyrylovych, Sandler Oleksandr Albertovych

Назва патенту російською

Пьезооптический вискозиметр

Автори російською

Сандлер Альберт Кириллович, Сандлер Александр Альбертович

МПК / Мітки

МПК: G01M 11/00

Мітки: віскозиметр, п'єзооптичний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-41993-pehzooptichnijj-viskozimetr.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">П’єзооптичний віскозиметр</a>

Подібні патенти