Спосіб формування анатомічного препарату для вивчання топографічної анатомії клітковинних шарів і фасцій навколо язика, у ділянці дна порожнини рота, переднього трикутника та органів шиї

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб формування анатомічного препарату для вивчання топографічної анатомії клітковинних шарів і фасцій навколо язика, у ділянці дна порожнини рота, переднього трикутника та органів шиї, що включає виконання серединного розрізу шкіри шиї від підборіддя донизу і висічення грудини, який відрізняється тим, що відшаровують окістя з внутрішнього боку нижньої щелепи, кивальний, двочеревцевий та крилоподібний м'язи у місцях прикріплення, виконують остеотомію шилоподібного відростка, відшаровують передхребцеву пластинку шийної фасції та глотково-базилярну фасцію, а також виконують наскрізний розріз вздовж заднього краю твердого піднебіння.

Текст

Спосіб формування анатомічного препарату для вивчання топографічної анатомії клітковинних 3 Відшаровують передхребцеву фасціальну платівку від передньої поверхні шийних хребців та драбинчастих м'язів. Долотом відсікають шилоподібні паростки від основи черепа, скребцем відшаровують заднє черевце двочеревцевого м'язу та кивальний м'яз від соскоподібного відростка та верхньої вийної лінії. Розрізають окістя вздовж нижнього краю підборіддя, тіла нижньої щелепи та частково заднього краю її гілки з пересіченням нижнього полюсу привушної слинної залози. Відшаровують від внутрішньої поверхні нижньої щелепи окістя та м'які тканини, що до неї прикріплюються, до рівня нерухомої слизової оболонки ясен та відсікають. Відшаровують медиальний крилоподібний м'яз, перебіля сікають судинно-нервового пучок нижньощелепного отвору та крилоподібнонижньощелепну зв'язку біля язичка нижньої щелепи. У порожнині рота розрізи від дистальних кінців язикової поверх! ясни продовжують вздовж передніх країв гілок нижньої щелепи, закінчують відшарування медиального крилоподібного м'язу. В подальшому виконують наскрізний розріз вздовж межі твердого та м'якого піднебіння, поєднуючи його з розрізом вздовж переднього краю гілок нижньої щелепи, відсікають від горба верхньої щелепи та крилоподібного відростка прикріплення медиального крилоподібного м'язу. Біля основи черепа пересікають глотковобазилярну фасцію та витягають препарат, який залучає рото- та гортаноглотку з оточуючими їх неушкодженими клітковинними просторами та анатомічними утвореннями: язиком, дном порожнини рота, надпід'язиковою та підпід'язиковою ділянками, під'язиковою кісткою, горлянкою, шийним відділом стравоходу, трахеєю. Приклад конкретного виконання способу. Витяг з протоколу № 5 розтину трупа від 17.07.2008 року. Труп чоловіка 69 років. Помер 16.07.08 р Розтин 17.07.08 р Диагноз: набряк головного мозку. Інфаркт головного мозку. Проведено традиційний серединний розріз шиї від щитоподібного хряща до мечеподібного відростка грудини та видалення грудини, відсічені сухожильні прикріплення кивальних м'язів до ключиць. Відшаровано шкірно-жировий клапоть з залученням до нього підшкірного м'язу шиї до переднього краю трапецієподібного м'язу, вище рівня нижнього краю нижньої щелепи та до соскоподібних відростків. Горизонтальним розрізом пересічено на рівні верхнього краю ключиць тканини разом з передхребцевою фасціальною пластинкою з залученням трахеї, стравоходу, а також судин та нервів. 41422 4 Відшаровано передхребцеву фасціальну платівку від передньої поверхні шийних хребців та драбинчастих м'язів. Долотом відсічені шилоподібні паростки від основи черепа, скребнем відшаровано заднє черевце двочеревцевого м'язу та кивальний м'яз від соскоподібного відростка та верхньої вийної лінії. Розрізано окістя вздовж нижнього краю підборіддя, тіла нижньої щелепи та частково заднього краю її гілки з пересіченням нижнього полюсу привушної слинної залози. Відшаровано від внутрішньої поверхні нижньої щелепи окістя та м'які тканини, що до неї прикріплюються, до рівня нерухомої слизової оболонки ясен та відсічено. Відшаровано медиальний крилоподібний м'яз, пересічено судинно-нервового пучок біля нижньощелепного отвору та крилоподібнонижньощелепну зв'язку біля язичка нижньої щелепи. У порожнині рота розрізи від дистальних кінців язикової поверхні ясни продовжено вздовж передніх країв гілок нижньої щелепи, закінчено відшарування медіального крилоподібного м'язу. В подальшому виконано наскрізний розріз вздовж межі твердого та м'якого піднебіння, поєднуючи його з розрізом вздовж переднього краю гілок нижньої щелепи, відсічено від горба верхньої щелепи та крилоподібного відростка прикріплення медіального крилоподібного м'язу. Біля основи черепа пересічено глотковобазилярну фасцію та витягнуто препарат, який залучає рото- та гортаноглотку з оточуючими їх неушкодженими клітковинними просторами та анатомічними утвореннями: язиком, дном порожнини рота, надпід'язиковою та підпід'язиковою ділянками, під'язиковою кісткою, горлянкою, шийним відділом стравоходу, трахеєю. Переваги способу, що заявляється, полягають у тім, що забезпечується збереження на зформованому анатомічному препараті неушкоджених язика з його скелетними м'язами, дна порожнини рота, рото-, та горлянко-глотки, горлянки, трахеї, шийної частини стравоходу, анатомічних утворень переднього трикутника шиї та фасціальних платівок усіх цих локалізацій, а також при вивченні топографічної анатомії клітковинних шарів і фасцій вище означених локалізацій є можливість візуального контролю за точністю введення у ділянку, що вивчається, розчину індиферентного до тканин трупа барвника та розпрепаруванням забарвлених клітковинних шарів. Крім того, зформований анатомічний препарат є знекровленим, що поліпшує умови анатомічних досліджень. Фіг.1-2. Фото сформованого анатомічного препарату Фіг.1 – вид спереду Фіг.2 – вид ззаду 5 Комп’ютерна верстка І.Скворцова 41422 6 Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for generating anatomical preparation for studying topographic anatomy of fat layers and fascias around tongue, on bottom of oral cavity, in anterior triangle of neck

Автори англійською

Tsentilo Vitalii Hryhorovych, Zaplavskyi Anatolii Viktorovych, Krainikova Emma Valeriivna, Pavlenko Maksym Yuriiovych

Назва патенту російською

Способ формирования анатомического препарата для изучения топографической анатомии клетчаточных слоев и фасций вокруг языка, на дне полости рта, в переднем треугольнике и органах шеи

Автори російською

Центило Виталий Григорьевич, Заплавский Анатолий Викторович, Крайникова Эмма Валерьевна, Павленко Максим Юрьевич

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/00

Мітки: топографічної, ділянці, фасцій, рота, клітковинних, переднього, органів, дна, спосіб, формування, ши, анатомії, шарів, трикутника, препарату, вивчання, анатомічного, язика, порожнини

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-41422-sposib-formuvannya-anatomichnogo-preparatu-dlya-vivchannya-topografichno-anatomi-klitkovinnikh-shariv-i-fascijj-navkolo-yazika-u-dilyanci-dna-porozhnini-rota-perednogo-trikutnika-t.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб формування анатомічного препарату для вивчання топографічної анатомії клітковинних шарів і фасцій навколо язика, у ділянці дна порожнини рота, переднього трикутника та органів шиї</a>

Подібні патенти