Спосіб відновлення кровообігу в артеріях стегново-підколінного сегмента

Номер патенту: 41374

Опубліковано: 25.05.2009

Автор: Сергєєв Олег Олександрович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб відновлення кровообігу в артеріях стегново-підколінного сегмента, що включає розтин шкіри стегна, накладання на стегнову артерію проксимального та дистального анастомозів з підколінною артерією та ушивання рани шар за шаром, який відрізняється тим, що додатково виділяють позаочеревинний простір з браншею аорто-біфеморального функціонуючого алошунта, поза ділянками рубцево-змінених тканин і локалізації підколінної артерії, здійснюють розтини на стегні під пупартовою смугою, накладають турнікети, вводять у браншу 100-150 мл фізіологічного 0,9% розчину NaCl і 1 мл гепарину, пропускають алошунт до прохідної частини підколінної артерії, крізь розтини на стегні, анастомозуючи його кінцем у бік, при цьому проксимальний анастомоз накладають кінцем у бік, на 15-20 мм ділянки стегнової артерії, а розтин шкіри стегна здійснюють уздовж клубової артерії.

Текст

Спосіб відновлення кровообігу в артеріях стегново-підколінного сегмента, що включає розтин шкіри стегна, накладання на стегнову артерію проксимального та дистального анастомозів з підколінною артерією та ушивання рани шар за шаром, який відрізняється тим, що додатково виділяють позаочеревинний простір з браншею аорто 3 рани шар за шаром, відповідно до корисної моделі, додатково виділяють позаочеревинний простір з браншею аорто-біфеморального функціонуючого алошунта, поза ділянками рубцево-змінених тканин і локалізації підколінної артерії, здійснюють розтини на стегні під пупартовою смугою, накладають турнікети, вводять у браншу 100-150мл фізіологічного 0,9% розчину NaCl і 1мл гепарину, пропускають алошунт до прохідної частини підколінної артерії, крізь розтини на стегні, анастомозуючи його кінцем у бік, при цьому проксимальний анастомоз накладають кінцем у бік, на 15-20мм ділянки стегнової артерії, а розтин шкіри стегна здійснюють уздовж клубової артерії. Перевершення вищезазначеного технічного результату ґрунтується на тім, що накладання проксимального анастомозу на ділянці функціонуючого аорто-біфеморального алошунта у позаочеревинному просторі, а не в межах рубцевозмінених тканин, істотно знижує травмування судин, лімфатичних вузлів, виникнення арозивних кровотеч на анастомозованих ділянках, ймовірність онтогенії лімфореї та гнійно-септичних процесів. Додаткове виділення позаочеревинного простору з браншею аорто-біфеморального функціонуючого алошунта, поза ділянками рубцевозмінених тканин і локалізації підколінної артерії, здійснення розтинів на стегні під пупартовою смугою сприяє пропусканню алошунта до прохідної частини підколінної артерії, що сприяє зниженню травмування судин, лімфатичних вузлів, ймовірність виникнення арозивних кровотеч на анастомозованих ділянках, онтогенії лімфореї та гнійносептичних процесів. Накладання турнікетів забезпечує тимчасове припинення кровотоку у шунті, а разом із цим, попереджує виникнення тромбозу. Введення у браншу 100-150мл фізіологічного 0,9% розчину NaCl і 1мл гепарину запобігає виникнення тромбозу й можливість накладання анастомозу протягом 1015 хвилин. При цьому задане співвідношення кількості гепарину до обсягу фізіологічного розчину NaCl є оптимальним, бо наразі його зниження виникає ризик тромбозу, а при збільшенні - погроза кровотечі. Пропускання алошунта до прохідної частини підколінної артерії, насамперед, крізь стегнові розтини забезпечує відновлення кровообігу нижче оклюзованої артерії й знижує тим самим симптоми ішемії нижньої кінцівки. Зниження травматичності й поліпшення інвазивних характеристик за підсумком скорочує термін перебування хворого у стаціонарі на 5 днів. Серед додаткових переваг запропонованого рішення задачі над прототипом - можливість збереження нижньої кінцівки або здійснення найбільш раціональної ампутації стопи, покращення косметичного ефекту, завдяки виділенню алошунта поза зоною рубцево-змінених тканин, що зменшує вірогідність крововтрати, інфекційних уражень, збільшує надійність стегново-підколінного шунта. Отже, сукупність ознак способу відновлення кровообігу в артеріях стегново-підколінного сегме 41374 4 нта є суттєвою, оскільки має причиннонаслідковий зв'язок з отриманням вищезазначеного технічного результату, а та відповідає критерію «новизна», бо не випливає з досліджуваного рівня техніки явним чином. Відомості, котрі підтверджують можливість відтворення способу відновлення кровообігу в артеріях стегново-підколінного сегмента та його «промислову придатність», полягають в наступному. Сутність. В асептичних умовах роблять поперечний розтин шкіри, підшкірної клітковини, фасції та м'язів клубової ділянки, виділяють позаочеревинний простір та функціонуючу браншу аортобіфеморального алошунта. В останню, після накладання турнікетів та здійснення розтину, вводять 100-150мл і 1мл гепарину. Надалі на 15-20мм ділянки стегнової артерії накладають проксимальний анастомоз кінцем у бік. Крізь окремі розтини на стегні проводять алошунт під пупартовою смугою, до прохідної частини підколінної артерії й анастомозують його кінцем у бік також. На заключному етапі пошаровим чином ушивають рану. Таким чином досягають зниження травматичності та поліпшення інвазивних властивостей способу, що допускає скорочення терміну перебування хворого у стаціонарі на 5 днів. Опрацювання способу відновлення кровообігу в артеріях стегново-підколінного сегмента в умовах Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечнікова дозволило встановити, що накладання проксимального анастомозу поза зоною рубцевих тканин суттєво покращує атравматичні та інвазивні характеристики процесу, з можливістю скорочення терміну перебування хворих у стаціонарі на 5 днів, майже у 100% випадків. Приклад: Хворий Н., 1952р.н., перебував у відділенні хірургії судин Дніпропетровської ОКЛ ім. Мечнікова, з приводу лікування болів у лівій гомілці, стопі й трофічної виразки лівої гомілки. При ангіографічному дослідженні були виявлені дифузне оклюзійно-стенотичне ураження глибокої артерії стегна лівої нижньої кінцівки, оклюзія поверхневої стегнової артерії та підколінної артерії. З урахуванням виявленої критичної ішемії лівої кінцівки була надана медична допомога за умов дійсного способу. З позаочеревинного поперечного доступу у лівій клубовій ділянці виділяли браншу функціонуючого аорто-біфеморального шунта, кінцем у бік накладали анастомоз, з алошунтом Ø8мм. Алошунт пропускали під пупартовою смугою, а потім, під фасцією з окремих розтинів, до проксимальної частини підколінної артерії. Анастомоз накладали кінцем у бік, встановлювали дренажі крізь контрапертури й ушивали рани пошаровим чином. Клінічна апробація способу відновлення кровообігу при повторних операціях на артеріях аорто-стегново-підколінного сегмента виявила ефективність його застосування у відділеннях хірургії судин. Накладання проксимального анастомозу на функціонуючий алошунт поза зоною рубцевозмінених тканин істотно знижує травматичність, 5 41374 ризик інфекційних і геморагічних ускладнень, а від того, скорочує терміни лікування та в значній мірі сприяє збереженню нижньої кінцівки або здійсненню найбільш раціональної ампутації стоп, за допомогою засобів, що стали відомі за подією пріоритету. Це дозволяє констатувати те, що розроблене рішення задачі відповідає умові «промислова придатність», а його характеристика, що зазначена у н.п. Формули, визначає відмінність від Комп’ютерна верстка О. Рябко 6 об'єктів аналогічного призначення і допускає можливість його кваліфікації як корисної моделі процесу. Аналоги: 1. А.А. Шалимов, Н.Ф. Дрюк. Хирургия аорты, магистральных артерій. К: Здоровья, 1979. -С.221222. 2. А.В. Покровский. Клиническая ангиология. М.: Медицина, 2004. -Т.2. -С.163-164. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Technique for recovery of blood circulation in arteries of femoral-popliteal segment

Автори англійською

Sergieiev Oleh Oleksandrovych

Назва патенту російською

Способ восстановления кровообращения в артериях бедренно-подколенного сегмента

Автори російською

Сергеев Олег Александрович

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/11, A61B 17/00

Мітки: відновлення, кровообігу, стегново-підколінного, артеріях, сегмента, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-41374-sposib-vidnovlennya-krovoobigu-v-arteriyakh-stegnovo-pidkolinnogo-segmenta.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб відновлення кровообігу в артеріях стегново-підколінного сегмента</a>

Подібні патенти