Спосіб створення, експлуатації та реконструкції підземних сховищ газу у виснажених газових, газоконденсатних і нафтових родовищах та водоносних пластах

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб створення, експлуатації та реконструкції підземних сховищ газу у виснажених газових, газоконденсатних і нафтових родовищах та водоносних пластах, який включає буріння нагнітально-експлуатаційних свердловин на продуктивний пласт, закачування у продуктивний пласт газу та його відбирання, який відрізняється тим, що з одного вертикального стовбура бурять 3-4 горизонтальних відгалуження довжиною не менше 250 м, які розташовують під кутами 120° або 90° один до одного і обсаджують фільтрами, а місце входження кожного горизонтального стовбура у покрівлю продуктивного пласта розміщують на відстані 100-150 м від вертикального стовбура, що забезпечує попередження інтерференції.

Текст

Спосіб створення, експлуатації та реконструкції підземних сховищ газу у виснажених газових, 3 40734 4 товщини пропластків, за одержаними даними утокрівлі і підошви продуктивного пласта та прошарчнюють профіль та конструкцію горизонтальної ків у ньому, їх товщину і глибину залягання, фільтділянки стовбура свердловини, а потім вирізають раційні параметри пласта, літологічні ділянку обсадної експлуатаційної колони і заріз характеристики, заглинізованість розрізу. бокового стовбура, бурять 3-4 горизонтальних В свердловину 3 спускають експлуатаційну ділянки, причому горизонтальні стовбури розтаколону 4 і цементують 5, а потім проводять першовують під кутами 120° або 90° і обсажують фіфорацію 6 колони 4 в зоні продуктивного пласта. льтрами, довжина кожного складає 250 м і більше, За даними геофізичних досліджень уточнюють а точку входу кожного горизонтального стовбура у профіль і конструкцію бокового зарізу нагнітальнопокрівлю продуктивного пласта розміщують на експлуатаційного стовбура з горизонтальним завідстані 100-150 м від стовбура вертикальної свекінченням 1. Потім бурять бокові стовбури з горирдловини з тим, щоб запобігти інтерференції. зонтальним закінченням 250 м і більше, розташоСпосіб пояснюється кресленням. На Фіг.1 вуючи їх по площі під кутами 120° або 90° один до представлено пласт-колектор з розміщенням веродного. Точку входу кожного горизонтального стотикальної свердловини і бокового горизонтального вбура у покрівлю продуктивного пласта 8 розмістовбура. щують на відстані 100 м від вертикального стовбуНа Фіг.2 представлено схему розташування ра. горизонтальних стовбурів у продуктивному пласті. У бокові горизонтальні стовбури 7 спускають На Фіг.1 відображено: експлуатаційні колони 9 з "фільтрами" у горизон1 - продуктивний пласт; тальному закінченні стовбура 10. Експлуатаційну 2 - пласт-покрівля: колону 9 над продуктивним пластом цементують. 3 - вертикальна свердловина; Закачування і відбирання газу ведуть через 4 - експлуатаційна колона; вертикальний 3 і бокові горизонтальні стовбури 7. 5 - цементний розчин; На Фіг.2 наведені вертикальна свердловина А, 6 - перфораційні отвори; бокові горизонтальні стовбури й область їх дрену7 - боковий горизонтальний стовбур; вання Б та Б і. 8 - точка входу горизонтального стовбура в Приклад. Пропонований спосіб створення та покрівлю продуктивного пласта 1; експлуатації ПСГ покладено в основу експлуатації 9 - експлуатаційна колона; одного з підземних газосховищ, створеного у ви10 - фільтри. черпаному газоконденсатному7 покладі московсьСпосіб здійснюється таким чином. кого ярусу середньокарбонових відкладів, складеВертикальною свердловиною 3 розкривають них пісковиком. продуктивний пласт 1. Потім проводять геофізичні Основні геолого-промислові дані по покладу дослідження і визначають: місцезнаходження понаведені у таблиці. Таблиця Геолого-промислові параметри продуктивного пласта Пласт Склад пласта Товщина пласта, м Пористість, % Коеф. газоносності. % М-7 пісковик 8-35 18-28 52-74 При проектуванні ПСГ передбачалося буріння 84 експлуатаційно-нагнітальних вертикальних свердловин для забезпечення максимальної продуктивності в об'ємі 10 млн. м3/добу. Максимальний дебіт "середньої" свердловини на початку сезону відбору складає 146 тис. м3/добу, при депресії - 10 кгс/см2. З розрахунків випливає, що кожен з трьох бокових горизонтальних стовбурів здатний забезпечити приплив газу в об'ємі до 400 тис. м3/добу при максимальному пластовому тиску 128 кгс/см2 і депресії 5 кгс/см2, тобто дебіт свердловини складає близько 1.2 млн.м3/добу. При таких умовах для забезпечення продуктивності ПСГ 10 млн. м3/добу необхідно буде використати 9-10 свердловин з трьома боковими горизонтальними стовбурами. Макс. плас- Депрес., товий кгс/см2 2 тиск,кгс/см 128.0 10,0 Макс. Дебіт, тис. м3/добу 146,0 Кількість екпл. Свердл., од. 84 Заявлений спосіб у порівнянні зі способомпрототипом дозволяє знизити витрати на створення підземного сховища газу, підвищити ефективність його експлуатації за рахунок скорочення кількості свердловин, забезпечення необхідного відбору газу у пікові періоди, збільшити об'єм газосховища, крім того, дозволяє скоротити розміри земельних ділянок під свердловини, шлейфи, під'їзні дороги, зменшити шкідливий вплив на довкілля. Джерела інформації 1. Авторське свідоцтво СРСР № 1427757 А1, В65С 5/00, 1986. 2. Патент Російської Федерації № 2136566 СІ, В65С 5/00, 1998. 5 Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков 40734 6 Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for development, operation and reconstruction of underground gasholders in worked out gas, gas condensate and oil beds and water-bearing beds

Автори англійською

Fyk Illia Mykhailovych, Fedutenko Anatolii Mykolaiovych, Kliuk Bohdan Oleksiiovych, Vecherik Roman Leonidovich, Tkach Oleh Ivanovych

Назва патенту російською

Способ создания, эксплуатации и реконструкции подземных хранилищ газа в выработанных газовых, газоконденсатных и нефтяных месторождениях и водоносных пластах

Автори російською

Фик Илья Михайлович, Федутенко Анатолий Николаевич, Клюк Богдан Алексеевич, Вечерик Роман Леонидович, Ткач Олег Иванович

МПК / Мітки

МПК: E21C 41/00

Мітки: спосіб, водоносних, експлуатації, реконструкції, газоконденсатних, створення, газу, виснажених, нафтових, пластах, підземних, родовищах, газових, сховищ

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-40734-sposib-stvorennya-ekspluataci-ta-rekonstrukci-pidzemnikh-skhovishh-gazu-u-visnazhenikh-gazovikh-gazokondensatnikh-i-naftovikh-rodovishhakh-ta-vodonosnikh-plastakh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб створення, експлуатації та реконструкції підземних сховищ газу у виснажених газових, газоконденсатних і нафтових родовищах та водоносних пластах</a>

Подібні патенти