Номер патенту: 40584

Опубліковано: 10.04.2009

Автор: Плешакова Людмила Миколаївна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування жіночої безплідності, що включає вплив на організм пацієнта курсу випромінювання, лабораторний контроль параметрів стану організму пацієнта, який відрізняється тим, що вплив на пацієнта здійснюють у формі впливу спрямованої енергії біорезонансного випромінювання від рук біоенерготерапевта, при цьому попередньо виявляють зони локальних патологій у стані організму пацієнта шляхом сканування всього тіла пацієнта руками біоенерготерапевта з наступним додатковим енерготерапевтичним впливом на виявлені патології в органах і системах організму пацієнта та контролем стану за результатами лабораторних аналізів, що стосуються патології, а тривалість курсу впливу визначають по позитивній динаміці зміни параметрів лабораторних аналізів у бік зниження патології, після чого проводять коректувальні курси біорезонансного випромінювання після закінчення одного місяця, трьох місяців і одного року.

Текст

Спосіб лікування жіночої безплідності, що включає вплив на організм пацієнта курсу випромінювання, лабораторний контроль параметрів стану організму пацієнта, який відрізняється тим, що вплив на пацієнта здійснюють у формі впливу спрямованої енергії біорезонансного випромінювання від рук біоенерготерапевта, при цьому по 3 спосіб, як і вищерозглянутий аналог, впливає на організм за загальною схемою й не припускає індивідуального підходу до пацієнта, тобто виявлення властивих конкретному пацієнтові зон локальних патологій і особливостей з подальшим впливом і контролем відносно виявлених патологій поряд із впливом на весь організм. Слід особливо зазначити використання ЭМП у відомому способі, У наш час незаперечною с актуальність проблеми взаємодії людського організму зі штучними електромагнітними випромінюваннями, оскільки такі випромінювання можуть призвести не тільки до саногенних, але й до патогенних ефектів, що мають вплив на зміну біопотенціалів від внутрішньоклітинного до організменного рівнів [Богданов В. П., Субботина Т. И., Яшин А. А. Инструментальное и биофизическое экспериментальное исследование воздействия на живой организм электромагнитного излучения частотой 1000 МГц, адекватного техногенним полям. «Вестник нових медицинских технологий.» - 2000 г. Т. VII, №3-4, с. 57-60]. Нерідко виникає невідповідність між адаптаційними можливостями організму людину й впливом агресивних факторів, що виникають у результаті впливу ЭМП на функціональну активність кліток, органів і систем живого організму. Згідно із сучасними дослідженнями, що вивчають біологічну дію ЭМП доведено, що найбільш чутливими до впливу ЭМП являються нервова, ендокринна, імунна й статева системи [Конина С. 3., Шилгалис В. Ф., Подвальнюк Н, Л. Сучасні методи діагностики й лікування в інтегративній медицині // Інформаційна та негентропійна терапія. - 2001р. .№16 с. 75-78]. Таким чином, відомий спосіб неминуче впливає на ендогенні інформаційні фактори біооб'єкту, у нашому випадку - організму пацієнтки. Оскільки кожний живий організм має індивідуальну інформаційно-розпорядчу структуру, вплив ЭМП неадаптованої, а фіксованої частоти вносить невизначеність у результат такої о впливу на конкретний живий організм, тобто такий вплив не виключає патогенного ефекту. Це підтверджується наведеними в матеріалах найближчого аналога результатами лікування - 25% пацієнток після лікування не почувають значного поліпшення. Факти настання вагітності після лікування в якості результатів, що завершують лікування не наведені зовсім. Крім вищевикладеного, до недоліків слід віднести фіксовану тривалість курсу, що не враховує індивідуальні особливості організму пацієнтки, характер і динаміку розвитку виявленої патології. Додатково слід зазначиш, що розглянуті аналоги не враховують впливи геомагнітних явищ на стан розбалансованого патологією організму, маються на увазі місячні, сезонні, річні геомагнітні цикли додаткового контролю організму пацієнтів, що вимагає при необхідності додаткову корекцію стану організму. Усе це знижує ефективність лікування згідно відомим способам. Задачею способу лікування жіночої безплідності, що заявляється, е підвищення ефективності лікування за рахунок усунення зазначених недоліків. 40584 4 Поставлена задача вирішується тим, що в способі лікування жіночої безплідності, який включає вплив на організм пацієнта курсу випромінювання, лабораторний контроль параметрів стану організму пацієнта, згідно з винаходом, вплив на пацієнта здійснюють у формі впливу спрямованої енергії біорезонансного випромінювання від рук біоенерготерапевта, при цьому, попередньо виявляють зони локальних патологій у стані організму пацієнта шляхом скапування всього тіла пацієнті руками біоенерготерапевта з наступним додатковим енерготерапевтичним впливом на виявлені патології в органах і системах організму пацієнта й контролем стану за результатами лабораторних аналізів, що стосуються патології, а тривалість курсу впливу визначають по позитивній динаміці зміни параметрів лабораторних аналізів убік зниження патології, після чого проводять коректувальні курси біорезонансного випромінювання після закінчення одного місяця, трьох місяців і одного року. Будь-який живий організм і всі його функціональні системи є джерелами електромагнітних коливань широкого спектра частот. Ці коливання, властиві організму, є фізіологічними або гармонійними осциляціями. При наявності патогенних факторів в організмі утворюються патологічні або дисгармонійні коливання, які порушують його фізіологічну рівновагу. Для оздоровлення організму необхідно відновити гармонійні коливання й придушити дисгармонійні. Біорезонансні частоти, які випромінюють руки біоенерготерапевта с резонансними частотами для гармонійних коливань пацієнта, оскільки відповідають характеристикам гармонійних коливань здорової людини [Давиташвили Е. Ю., Мельникова С. Л. Влияние феномена «Д» на защитные системы организма - в кн.. Регуляторне пептиды в норме и патологи (питомедины). Чита, 1991 г. с. 1719]. Постійне впливання (у межах необхідного курсу) і поступова корекція витиснутих і ослаблених гармонійних частот пацієнта дозволяє відновити їхні характеристики, що, у свою чергу, дозволяє організму спочатку послабити, а потім витиснути патологічні, дисгармонійні коливання. Позитивна динаміка зміни параметрів убік зниження патології» яку виявляє лабораторний контроль, говорить про те, що процес видужання активований, і далі загальна сума регуляторних механізмів, що повертають відхилені від гармонічного рівня параметри коливань у фізіологічну норму, переважають над відхиляючими механізмами» що викликають дисгармонію. На гомостатичному рівні організм людини, як сукупність функціональних систем, яка поєднує нервові й гуморальні механізми за принципом саморегуляції, вертається в стан, коли вій забезпечує гармонійну стабільність найважливіших показників внутрішнього середовища організму, таких як маса крові, кров'яний тиск, температура, рН, осмотичний тиск, показники крові, видільної системи, і так далі. Цей процес відбивається в результатах лабораторних аналізів, що є істотною обставиною для здійснення способу, оскільки за об'єктивними 5 40584 показниками дає можливість регулювати тривалість курсу. Крім того, динаміка процесу видужання, яка відбита в результатах лабораторних аналізів, є потужним психологічним фактором для пацієнта, що сприяє мобілізації його резервних можливостей. Виявлення й контроль проблемних зон і додатковий на них вплив біорезонансними частотами дозволяє прискорити процес відновлення функціональних систем пацієнта. Повторні коректувальні курси через місяць, через три місяці й через рік дозволяють урахувати вплив зміни природних зовнішніх геомагнітних полів. Ефективність способу, який заявляється, підтверджують приклади конкретного використання способу. Приклад №1. Пацієнтка С. 26 років. Звернулася 18.10.2006 р. із проблемою безплідності. Скарги по загальному стану на головні болі, швидку стомлюваність, сонливість, болі в області серця, нерідко утруднений подих, болі в області шлунка, запори, порушення менструального циклу. При попередньому обстеженні біоенерготерапевтом виявлені наступні патології - порушення перистальтики кишечника, запальні процеси в області таза, запальні процеси в області верхніх дихальних шляхів. Лабораторні аналізи підтвердили виявлені патології. Результати показали порушення мікрофлори в кишечнику (відсутність біфідобактерій), двостороннє запалення яєчників, наявність Candida albicans (10 7) у піхві, у зеві при дослідженні мазка виявлені стафілококи й стрептококи. З 18. 10. 2006 p. проведено курс із 9 сеансів впливу спрямованою біорезонансною енергією від рук біоенерготерапевта на всі органи пацієнтки й більш інтенсивно (за часом) в області таза й верхніх дихальних шляхів. Протягом одного місяця настала оздоровча криза, яка супроводжувалася підвищенням температури тіла протягом доби, болями в горлі, витіканням з носа, кашлем з виділенням мокротиння. Стул багаторазовий, підвищене сечовипускання, раздратованість. Через один місяць з 19.11.2006р. і через три місяці проведено коректувальні курси із трьох сеансів. Лабораторні аналізи після проведених курсів біорезонансного випромінювання показали: мазок з піхви на мікрофлору – відсутність патогенної мікро4шори, мазок із зева й носа - відсутність пато Комп’ютерна верстка І.Скворцова 6 генної мікрофлори, аналіз на мікрофлору калу наявність біфідобактерій у нормі. Результати УЗД від 14.03.2007р. підтвердили вагітність 5-6 тижнів. 6.11.2007р. пацієнтка народила дочку. Лабораторні аналізи після пологів у нормі. Приклад №2. Пацієнтка П. 31 рік, звернулася 27. 02. 2007 p. з проблемою безплідності. При попередньому обстеженні біоенерготерапевтом виявлені порушення функцій кишечнику, нирок, запальний процес в області верхніх дихальних шляхів. Лабораторні аналізи підтвердили результати попереднього обстеження. Аналіз калу на мікрофлору показав загальну кількість кишкової палички нижче норми (2,1×106), що свідчить про порушення функцій кишечнику. Аналіз сечі показав наявність білка (0,03 г/л), лейкоцити 30-40 у п/з, слиз на всім п/з (1+), що свідчить про запальний процес в нирках. Загальний аналіз крові підтвердив порушення функцій кишечника, гемоглобін 85 г/л при нормі 120-140 г/л. Мазок із зсва показав наявність стафілокока. Проведено курс (27.02.2007р. - 14.03.2007р.) з 9 сеансів впливу спрямованої енергії біорезонансного випромінювання від рук біоенерготерапевта на всі органі з більш інтенсивним впливом (за часом) на проблемні зони - область верхніх дихальних шляхів, область кишечника й нирок. Коректувальні три сеанси проведені з 8.05.2007р. по 18.06.2007р. Протягом цього часу в П. спостерігалася оздоровча криза, яка супроводжувалася підвищеною температурою тіла до 38 °С протягом однієї доби, болями в суглобах, підвищеною пітливістю, прискореним сечовипусканням (колір сечі цегляночервоний), прискореним стулом. Після оздоровчої кризи були зроблені контрольні аналізи крові, сечі, мазка із зева, мікрофлори калу. Показники нормалізувалися. 13.04.2008р. 11. народила сина. Пологи нормальні. Лабораторні аналізи після пологів у нормі. Таким чином, сукупність ознак способу, що заявляється, дозволяє вирішувати поставлену задачу ефективного лікування жіночої безплідності немедикаментозним методом з об'єктивно позитивним результатом - народженням дитини. Крім того, системний підхід до розв'язання проблеми безплідності супроводжується оздоровленням усього організму, що також є позитивним результатом способу, що заявляється. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for treating female infertility

Автори англійською

Pleshakova Liudmyla Mykolaivna

Назва патенту російською

Способ лечения женского бесплодия

Автори російською

Плешакова Людмила Николаевна

МПК / Мітки

МПК: A61N 5/00

Мітки: безплідності, жіночої, спосіб, лікування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-40584-sposib-likuvannya-zhinocho-bezplidnosti.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування жіночої безплідності</a>

Подібні патенти