Манекен для моделювання, пошиття та демонстрації одягу

Номер патенту: 40407

Опубліковано: 10.04.2009

Автор: Шмирьов Сергій Анатолійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Манекен для моделювання, пошиття і демонстрації одягу, що містить корпус, відтворюючий торс фігури людини, який відрізняється тим, що корпус, виконаний з пластмаси шляхом екструзії, є порожнистим, при цьому поверхня торса відповідає формі жіночого торса від шиї до нижньої частини живота в докладному відображенні рельєфу напруженого жіночого тіла.

2. Манекен за п. 1, який відрізняється тим, що як пластмасу використовують поліетилен або поліпропілен.

3. Манекен за п. 1, який відрізняється тим, що корпус має товщину стінок 2-10 мм.

4. Манекен за п. 1, який відрізняється тим, що торс обтягнутий зовні еластичним матеріалом.

5. Манекен за п. 1, який відрізняється тим, що містить опору.

6. Манекен за п. 5, який відрізняється тим, що опора виконана у вигляді телескопічного штатива.

7. Манекен за п. 5, який відрізняється тим, що опора містить фіксатор.

8. Манекен за п. 5, який відрізняється тим, що опора містить триногу.

Текст

1. Манекен для моделювання, пошиття і демонстрації одягу, що містить корпус, відтворюючий торс фігури людини, який відрізняється тим, що корпус, виконаний з пластмаси шляхом екструзії, є порожнистим, при цьому поверхня торса відповідає формі жіночого торса від шиї до нижньої частини живота в докладному відображенні рельєфу напруженого жіночого тіла. 3 40407 4 женні рельєфу напруженого жіночого тіла дозвоКрім того, відомий манекен виготовляється спосоляє підвищити демонстраційні якості манекена, бом, що вимагає вживання коштовного складного оскільки такий манекен забезпечує добру візуаліустаткування (вакуумного насоса, герметичних зацію виробу. патрубків, штуцерів, складної по конструкції стійки) Крім того, завдяки тому, що корпус манекена і декількох десятків кілограмів гранул полістиролу, виготовлений з пластмаси, наприклад, поліетилещо робить виріб надзвичайно дорогим для підприну або поліпропілену, забезпечується міцність ємств, що займаються масовим виготовленням конструкції, термостійкість, удароміцність та екоодягу, а також демонстрацією в торгових залах. логічна безпека. При цьому термін служби такого Найближчим до технічного рішення, що заявманекена значно збільшується, він зручний в ексляється, є манекен для моделювання, пошиття і плуатації і легко очищується від забруднень. Крім демонстрації одягу, що містить корпус, відтворюютого, манекен виготовлений з поліетилену або чий торс фігури людини [3]. При цьому торс встаполіпропілену володіє добрими демонстраційними новлений на опорі і виконаний з еластичного піноякостями, оскільки при демонстрації одягу великої поліуретану (ППУ), а зовні обтягнут еластичним ваги він не деформується і добре тримає форму. матеріалом. Еластична оболонка, якою обтягуєтьМанекен дозволяє створити трьохмірне уявлення ся манекен може бути виконана з трикотажного про товар в натуральному і презентабельному матеріалу будь-якого кольору. вигляді. Еластичний ППУ, з якого виготовлений торс Виконання корпусу порожнистим всередині манекена, є однорідною пористою масою. Виріб є значно знижує матеріаломісткість виробу. При достатньо м'яким і гнучким. цьому виконання корпусу з товщиною стінок 2Недоліком даного технічного рішення, є те, що 10мм є оптимальним для забезпечення необхідної виріб підлягає забрудненню під час демонстрації міцності. одягу на відкритих виставкових або торгових майВиконання корпусу обтягнутим еластичним данчиках, оскільки виріб виготовлений з пінополіуматеріалом є найдоцільнішим для зручності викоретану, який по своїй структурі є пористим. Крім ристовування при пошитті одягу для кріплення того, манекен має недостатньо високий термін його на манекені. служби, що обумовлене матеріалом, з якого він Манекен можна використовувати як з опорою виготовлений. Торс манекена і опора є монолітнитак і без опори, що дозволяє застосовувати його в ми, що обмежує область його вживання в демондемонстраційних та інших приміщеннях обмеженої страційних приміщеннях обмеженої площі, а також площі, а також підвищує зручність при транспортупри транспортуванні. При цьому манекен має веванні. При цьому опора може бути виконана у вилику вагу, що обумовлене тим, що він виготовлегляді телескопічного штативу і містити фіксатор та ний з однорідної маси. Крім того, манекен має нетриногу. Це дозволяє регулювати манекен по вивисокі демонстраційні якості, оскільки при соті і фіксувати опору в заданому положенні віддемонстрації одягу великої ваги він може дефорповідно до довжини виробу. муватися, а при демонстрації легкого одягу не заСуть корисної моделі пояснюється на кресбезпечує візуалізацію виробу, оскільки його торс леннях, де на фіг. 1 представлений загальний вид не володіє реалістичною анатомічною структурою. манекена для моделювання, пошиття і демонВ основу корисної моделі поставлена задача страції одягу, на фіг. 2 -загальний вид манекена створення такого манекена, в якому шляхом удодля моделювання, пошиття і демонстрації одягу сконалення конструкції і використання нового мана опорі. теріалу досягається максимальний термін служби, Манекен для моделювання, пошиття і демонзниження матеріаломісткості, а також розширення страції одягу, містить корпус 1, виготовлений шляобласті застосування і розширення демонстраційхом екструзії з пластмаси, наприклад, поліетилену них якостей. або поліпропілену. Корпус 1 виконаний порожнисПоставлена задача вирішується тим, що у вітим з товщиною стінок 2 (2-10мм). При цьому мадомому манекені для моделювання, пошиття і денекен встановлений на опору 3, виконану у вигляді монстрації одягу, що містить корпус, відтворюючий телескопічного штатива, що містить фіксатор 4 і торс фігури людини, згідно корисної моделі, кортриногу 5. Манекен обтягнутий зовні еластичним пус, виконаний з пластмаси шляхом екструзії, є матеріалом 6. порожнистим, при цьому поверхня торсу відповіМанекен для моделювання, пошиття і демондає формі жіночого торсу від шиї до нижньої часстрації одягу працює таким чином. тини живота в докладному відображенні рельєфу Приклад 1 напруженого жіночого тіла. Корпус 1 манекена, виконаний, наприклад з Крім того, як пластмаса використовують поліполіетилену, встановлюють на плоскій горизонтаетилен або поліпропілен. льній поверхні, що дозволяє застосовувати його в При цьому корпус має товщину стінок 2-10мм. демонстраційних та інших приміщеннях обмеженої Крім того, торс обтягнутий зовні еластичним площі. При демонстрації одягу, наприклад блузи, матеріалом. виріб одягають на манекен, що дає можливість Переважно, коли манекен також містить опору, створити об'ємне уявлення про одяг і допомагає виконану у вигляді телескопічного штатива, що представити пропонований асортимент товару в містить фіксатор та триногу. максимально натуральному вигляді і вигідному Виконання корпусу манекена відтворюючим ракурсі. торс фігури людини таким чином, що поверхня Приклад 2 торсу відповідає формі жіночого торсу від шиї до нижньої частини живота в докладному відобра 5 40407 6 шпильки і інші, їх кріплять на еластичній оболонці Корпус 1 манекена встановлюють на опорі 3. манекена. Залежно від довжини виробу за допоПри демонстрації одягу, наприклад плаття, виріб могою телескопічного штатива встановлюють неодягають на манекен. Залежно від довжини вирообхідну висоту опори 3, яку фіксують в заданому бу за допомогою телескопічного штатива встановположенні за допомогою фіксатора 4. Опора всталюють необхідну висоту опори 3, яку фіксують в новлена на триногу 5, і може пересуватися в задазаданому положенні за допомогою фіксатора 4. не місце. Опора встановлена на триногу 5, і може пересуваДжерела інформації тися в задане місце. 1. Авторське свідоцтво СРСР №1306560 А1, Приклад 3 опубл. 30.04.1987, МПК4 А41Н/02. При моделюванні і пошитті одягу корпус 1 ма2. Авторське свідоцтво СРСР №1319818 А1, некена встановлюють на опорі 3. Торс манекена опубл. 30.06.1987, МПК4 А41Н/00. обтягують зовні еластичною оболонкою 6, напри3. Патент Російської Федерації №24619 U1, клад трикотажним полотном. Для фіксації елеменопубл. 20.08.2002, МПК7 А41Н5/00. тів виробу, наприклад плаття, за допомогою фіксуючих елементів, таких як кравецькі голки, Комп’ютерна верстка В. Мацело Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Mannequin for designing, tailoring and demonstrating of clothes

Автори англійською

Shmyriov Serhii Anatoliiovych

Назва патенту російською

Манекен для моделирования, пошива и демонстрации одежды

Автори російською

Шмырёв Сергей Анатольевич

МПК / Мітки

МПК: A41H 5/00

Мітки: моделювання, манекен, демонстрації, пошиття, одягу

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-40407-maneken-dlya-modelyuvannya-poshittya-ta-demonstraci-odyagu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Манекен для моделювання, пошиття та демонстрації одягу</a>

Подібні патенти