Спосіб діагностування роботи нейтралізатора селективного відновлення оксидів азоту при роботі на альтернативних паливах

Номер патенту: 40373

Опубліковано: 10.04.2009

Автор: Васильєв Ігор Павлович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб діагностування роботи нейтралізатора селективного відновлення оксидів азоту при роботі на альтернативних паливах шляхом визначення концентрації оксидів азоту до нейтралізатора, подачі відповідної кількості аміакоутримуючої речовини і одержання аміаку по реакції гідролізу, відновлення аміаком оксидів азоту і окислювання залишкового аміаку та визначення концентрації аміаку після нейтралізатора, який відрізняється тим, що після реакції гідролізу визначають концентрацію аміаку, після реакції відновлення аміаком оксидів азоту - концентрацію оксидів азоту і по них визначають ефективність кожної реакції окремо.

Текст

Спосіб діагностування роботи нейтралізатора селективного відновлення оксидів азоту при роботі на альтернативних паливах шляхом визначення 3 CO(NH2)2+H2O®2NH3+CO2 Далі відбувається реакція відновлення оксиду азоту аміаком по реакції: 4NH3+6NO=5N2+6Н2О У кінці відбувається окислювання залишкового аміаку: 4NH3+3O2®2N2+6H2O У випадку зниження ефективності однієї з реакцій ступінь очищення може різко знижуватися, і токсичність вихлопу може збільшуватися. При використанні альтернативних палив, наприклад, біодизельного палива без зміни регулювань викиди оксидів азоту збільшуються приблизно на 10%, що вимагає відповідне збільшення подачі аміаку. Межі заявлених параметрів визначаються наступними граничними умовами: Зниженням ефективності реакції гідролізу, що приводить до нестатку утворення аміаку, і як наслідок, до зниження ефективності реакції відновлення оксидів азоту; При нормальному протіканні реакції гідролізу при падінні ефективності реакції відновлення оксидів азоту спостерігається підвищений викид оксидів азоту; При нормальному протіканні двох перших реакцій при зниженні ефективності реакції окислювання аміаку відбувається підвищений викид аміаку, шкідливий вплив якого на 1/3 вищий, ніж оксида азоту (NO) [див. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе и воде. Изд. 2е, пер. и доп. -Л.: Химия, 1975. -С.10]. Запропонований спосіб пояснюється кресленням, де зображено пристрій для здійснення способу, що заявляється. Вихлопний патрубок двигуна 1 з’єднано з блоком керування 2, який з’єднано с клапаном 3 для подачі аміакоутримуючої рідини або аміаку з ємності 4, з’єднаної з входом у нейтралізатор 5, що містить каталізатор гідролізу 6, каталізатор відновлення оксидів азоту 7 і каталізатор окислювання аміаку 8, при цьому каталізатори розташовані в нейтралізаторі 5 з окремими заглушками 9. Спосіб діагностування роботи нейтралізатора селективного відновлення оксидів азоту при роботі на альтернативних паливах здійснюється наступним чином. Відпрацьований газ із двигуна 1 аналізують на концентрацію оксидів азоту, показання якого надсилають у блок керування 2 і, відповідно до заданого алгоритму коректують подачу аміакоутримуючої рідини або аміаку з ємності 4 через клапан 3 у нейтралізатор 5, у якому на каталізаторі гідролізу 6 проводиться утворення аміаку, що надходить у каталізатор відновлення оксидів азоту 7, а залишковий аміак окисляють на каталізаторі 8. 40373 4 При виході з ладу каталізатора гідролізу 6 концентрація аміаку знижується, що фіксують блоком керування 2, і подається відповідний сигнал. При підвищеному виділенні оксидів азоту, що пояснюється виходом з ладу каталізатора відновлення оксидів азоту 7, блоком керування 2 подається відповідний сигнал. При підвищеному виділенні аміаку, що пояснюється виходом з ладу каталізатора окислювання аміаку 8, блоком керування 2 подається відповідний сигнал. Це вимагає, при видаленні заглушок 9, заміну відповідних каталізаторів. Приклад конкретного виконання 1. Двигун виділяє 0,12об. % оксидів азоту, і для їхнього відновлення необхідно 0,08об. % аміаку. У нейтралізаторі при подачі аміакоутримуючої рідини після реакції гідролізу зафіксована концентрація аміаку 0,01об. %, що свідчить про падіння активності реакції гідролізу і потребує заміну каталізатора гідролізу. Приклад конкретного виконання 2. Двигун виділяє 0,12об. % оксидів азоту, що вимагає додавання 0,08об. % аміаку. Після каталізатора гідролізу зафіксоване виділення 0,078об. % аміаку, що відповідає нормальній роботі даного каталізатора, а після каталізатора відновлення оксидів азоту концентрація оксидів азоту склала 0,1об. %, що свідчить про втрату ефективності реакції відновлення оксидів азоту і потребує заміни каталізатора відновлення оксидів азоту. Приклад конкретного виконання 3. Двигун виділяє 0,12об. % оксидів азоту, що потребує додавання 0,08об. % аміаку. Після реакції гідролізу зафіксоване виділення 0,075об. % аміаку, а після реакції відновлення оксидів азоту концентрація оксидів азоту склала 0,01об. %, що свідчить про нормальний процес протікання реакції і розрахункові остаточні концентрації аміаку рівному 0,02об. %. Після каталізатора окислювання аміаку концентрація аміаку дорівнює 0,0195об. %, що свідчить про зниження ефективності реакції окислювання аміаку і необхідність заміни каталізатора окислювання аміаку. Приклад конкретного виконання 4. Двигун виділяє 0,12об. % оксидів азоту, що потребує додавання 0,08об. % аміаку. Після реакції гідрування зафіксоване виділення 0,085об. % аміаку, а після реакції відновлення оксидів азоту концентрація оксидів азоту склала 0,01об. %, а залишкова концентрація аміаку після реакції окислення аміаку склала 0,003об. %, що свідчить про нормальний процес протікання реакцій. Економічний ефект від використання запропонованого технічного рішення відбувається за рахунок підтримки ефективної роботи каталізаторів. 5 Комп’ютерна верстка C.Литвиненко 40373 6 Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for diagnostics of operation of neutralizer of selective reduction of nitrogen oxides at operation on alternative fuels

Автори англійською

Vasyliev Ihor Pavlovych

Назва патенту російською

Способ диагностирования работы нейтрализатора селективного восстановления оксидов азота при работе на альтернативных топливах

Автори російською

Васильев Игорь Павлович

МПК / Мітки

МПК: F01N 3/00

Мітки: альтернативних, паливах, відновлення, спосіб, роботи, оксидів, нейтралізатора, азоту, селективного, діагностування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-40373-sposib-diagnostuvannya-roboti-nejjtralizatora-selektivnogo-vidnovlennya-oksidiv-azotu-pri-roboti-na-alternativnikh-palivakh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб діагностування роботи нейтралізатора селективного відновлення оксидів азоту при роботі на альтернативних паливах</a>

Подібні патенти