Спосіб збереження та накопичення природних популяцій ентомофагів

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб збереження та накопичення природних популяцій ентомофагів, що включає створення сприятливих умов для життєдіяльності ентомофагів в агроценозах та за їх межами, який відрізняється тим, що у складі лісосмуг, що оточують агроценози, вирощують терен (Prunus stepposa) та вишню звичайну (Cerasus vulgaris) з розрахунку 2 рослини кожного виду на 25-30 м2 площі лісосмуги, крім того, весною проводять їх заселення гусеницями вишневої пагонової молі (Argyresthia ephippiella F.) та заморозкової листокрутки (Exapate congelatella Сl.) з розрахунку 25-30 життєздатних гусениць на один кущ рослини у співвідношенні 1:1, а в осінній період на початку та за масової яйцекладки самиць цих видів комах проводять дворазове розселення трихограми (Trichogramma dendrolimi Mats.) з розрахунку 60-70 самиць на одну рослину з інтервалом 7-10 днів.

Текст

Спосіб збереження та накопичення природних популяцій ентомофагів, що включає створення сприятливих умов для життєдіяльності ентомофагів в агроценозах та за їх межами, який відрізняється тим, що у складі лісосмуг, що оточують аг 3 Проте, спосіб-найближчий аналог має такі недоліки: спосіб передбачає збереження та накопичення популяцій ентомофагів на стадії імаго, коли вони здатні реагувати на стресові ситуації, шляхом зміни екологічних ніш; частина популяцій ентомофагів все ж таки гине, внаслідок негативної дії хімічних інсектицидів. В основу корисної моделі поставлене завдання експериментально обгрунтувати спосіб збереження та накопичення природних популяцій ентомофагів садових та ягідних насаджень. Ставилось завдання максимізувати чисельність, а відтак і регуляторну роль ентомофагів в агроценозах на основі технічного рішення, що дозволяє зберігати та накопичувати природні ентомофаги. Поставлене корисною моделлю завдання досягається тим, що у способі збереження та накопичення природних популяцій ентомофагів, що включає створення сприятливих умов для життєдіяльності ентомофагів в агроценозах та за їх межами, згідно корисній моделі у складі лісосмуг, що оточують агроценози вирощують терен (Prunus stepposa) та вишню звичайну (Cerasus vulgaris) з розрахунку 2 рослини кожного виду на 25-30м площі лісосмуги, крім того, весною проводять їх заселення гусеницями вишневої пагонової молі (Argyresthia ephippiella F.) та заморозкової листокрутки (Exapate congelatella Сl.) з розрахунку 25-30 життєздатних гусениць на один кущ рослини у співвідношенні 1:1, а в осінній період на початку та за масової яйцекладки самиць цих видів комах проводять дворазове розселення трихограми (Trichogramma dendrolimi Mats.) з розрахунку 60-70 самиць на одну рослину з інтервалом 7-10 днів. Суть запропонованого способу полягає у тому, що основним природним механізмом саморегуляції агроценозів є паразити та хижаки. Запропоноване технічне рішення спрямоване на збереження та накопичення популяцій ентомофагів. Основне місце локалізації ентомофагів - лісосмуги, що межують з агроценозом. Суттєві елементи у складі способу передбачають посадку рослин, на яких розвиваються шкідливі комахи, що приваблюють і що важливо, зберігають та накопичуються популяції ентомофагів. Оскільки шкідливі комахи мають осередкове поширення і концентруються на виса 40372 4 джених, згідно способу рослинах, ризику їх масового поширення немає. Вони є лише середовищем, де зберігаються та накопичуються ентомофаги. Останні заражають яйця, гусениці та лялечки вишневої пагонової молі та заморозкової листокрутки. Після накопичення ентомофагів, вони мігрують в агроценози, де досить інтенсивно заражають шкідників. Приклад здійснення способу. Агроценози яблуневого саду та чорної смородини, що оточені лісосмугами зі стандартним набором дерев’янистих, чагарникових та трав’янистих рослин. Обґрунтовували запропонований спосіб збереження та накопичення природних популяцій ентомофагів. Реалізовували суттєві елементи запропонованого способу. Для цього, існуючі лісосмуги конструювали спеціальним чином, насичуючи їх рослинами-консортами, на яких концентруються специфічні види комах - фітофаги. Саме вони приваблюють природні популяції ентомофагів. Згідно досліджень, у складі лісосмуг пропонується, згідно способу вирощувати терен та вишню звичайну, з розрахунку 2 рослини на 2530м2. Ці рослини приваблюють комах фітофагів, на яких, в свою чергу паразитують ентомофаги і перш за все, види роду Trichogramma. Для цього весною проводили заселення цих рослин гусеницями вишневої загонової молі та заморозкової листокрутки. В осінній період, коли починалась яйцекладка самиць цих видів, проводили дворазове розселення трихограми. Саме з такою методичною послідовністю був сформований варіанти, де обґрунтовувався запропонований спосіб. Для порівняння максимального можливого позитивного результату, внаслідок реалізації способу формувався варіант способу-найближчого аналога. Крім того, передбачався контрольний варіант - типова дерев’янисто-чагарникова лісосмуга без рослин-консортів. Для оцінки дієвості та величини позитивного результату використовували найбільш інформативні тестові показники - рівень зараження природними популяціями ентомофагів комах-господарів в агроценозах. Отриманий цифровий матеріал обробляли статистично. Результати обгрунтування та використання способів наведено у таблиці. 5 40372 6 Таблиця 1 Результати обґрунтування способу збереження та накопичення популяцій ентомофагів в насадженнях яблуні та чорної смородини Способи, що порівнюються Краї агроценозів, заражено ентомофагами, % початок вегетації кінець вегетації Агроценози: середина кварталів, заражено ентомофагами, % міль, вогнілистокрутки вки Лісосмуги: терен; вишня звичайна; Заселення комахигосподаря; Трихограма – 2 розселення (спосіб, що пропонується) 7,9 42,3 39,6 41,5 Використовуються інсектициди в безпечні для ентомофагів періоди (спосібнайближчий аналог) 8,2 14,7 16,5 17,4 Контроль 8,6 11,2 12,1 10,3 НІР05 2,1 3,1 2,8 зд Встановлено, що спосіб в межах суттєвих елементів успішно реалізовано. Як видно з наведених результатів, спостерігається виражена, статистично доведена різниця у показниках рівня зараження ентомофагами насаджень яблуні та чорної смородини на кінець вегетації як по краях агроценозів так і всередині. Цифрові показники становили відповідно 42,3; 39,6 та 41,5%. На варіанті, де використовували спосіб-найближчий аналог, види були відповідно такими: 14,7; 16,5 та 17,4%. Очевидна перевага запропонованого способу збереження та накопичення природних популяцій ентомофагів. Важливо відмітити і біоценотичний ефект внаслідок використання запропонованого способу. Частина шкідливих видів комах - вишнева пагонова міль та заморозкові листокрутка концентруються за межами агроцено Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Позитивний результат Реалізація способу забезпечує оптимальні умови для життєдіяльності, збереженню та накопиченню природних популяцій ентомофагів. Зони складова та визначальна частина процесу саморегуляції агроценозів Спосіб лише частково забезпечує механізм збереження та накопичення популяцій ентомофагів. Як результат - тільки фрагменти процесу саморегуляції ігроценозів Спостерігається зсередковий процес накопичення ентомофагів зів у лісосмугах. Саме ці види приваблюють ентомофагів. Шкідники є тим живильним середовищем, де розвиваються ентомофаги. Загрози агроценозам вони не завдають. Завдяки хорошим льотним характеристикам ентомофагів, після їх накопичення у лісосмугах, вони активно мігрують в агроценози, де заражають шкідників. Таким чином, запропоновано ефективний спосіб збереження та накопичення природних популяцій ентомофагів, що включає елемент штучного розселення трихограми, яка у подальшому закріплюється в лісосмугах та агроценозах і разом з іншими ентомофагами ефективно контролює чисельність шкідливих видів. Ці популяції ентомофагів - складова частина природного регуляторного процесу в агроценозах. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for preserving and accumulating natural entomophage populations

Автори англійською

Kocherha Maryna Oleksandrivna, Drozda Valentyn Fedorovych, Melnychuk Serhii Dmytrovych

Назва патенту російською

Способ сохранения и накопления естественных популяций энтомофагов

Автори російською

Кочерга Марина Александровна, Дрозда Валентин Федорович, Мельничук Сергей Дмитриевич

МПК / Мітки

МПК: A01K 67/00

Мітки: природних, спосіб, накопичення, ентомофагів, популяцій, збереження

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-40372-sposib-zberezhennya-ta-nakopichennya-prirodnikh-populyacijj-entomofagiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб збереження та накопичення природних популяцій ентомофагів</a>

Подібні патенти