Спосіб виготовлення каталітичного елементу нейтралізатора відпрацьованих газів двигуна внутрішнього згоряння

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб виготовлення каталітичного елементу нейтралізатора відпрацьованих газів двигуна внутрішнього згоряння шляхом готування контактної маси носія, формування елементів носія і його прокалки який відрізняється тим, що на стадії готування контактної маси до неї додають низькотемпературний каталізатор у вигляді часток, а після спікання в поверхню елемента впроваджують іони высокотемпературного каталізатора.

2. Спосіб по п. 1,який відрізняється тим, що в якості контактної маси

використовують керамику.

3. Спосіб по п. 2, який відрізняється тим, що в якості керамики використовують оксид алюмінію.

4. Спосіб по п. 1, який відрізняється тим, що в якості    низькотемпературного каталізатора використовують оксиди міді і цинку.

5. Спосіб по п. 1, який відрізняється тим, що в якості низькотемпературного каталізатора використовують оксиди заліза.

6. Спосіб по п. 4, 5, який відрізняється тим, що в якості низькотемпературного каталізатора використовують частки розміром від 0,1 до 0,9 мкм.

7. Спосіб по п. 1, який відрізняється тим, що в якості высокотемпературного каталізатора використовують метали платинової групи, що впроваджують у поверхню каталітичного елемента з дозою легування від 1·1015 до 1·1017 іон/см2 і напругою від 10 до 20 кВ.

Текст

1. Спосіб виготовлення каталітичного елементу нейтралізатора відпрацьованих газів двигуна внутрішнього згоряння шляхом готування контактної маси носія, формування елементів носія і його прокалки, який відрізняється тим, що на стадії готування контактної маси до неї додають низькотемпературний каталізатор у вигляді часток, а після спікання в поверхню елемента впроваджують іони високотемпературного каталізатора. 40328 ралізатора відпрацьованих газів двигуна вн утрішнього згоряння шляхом готування контактної маси носія, формування елементів носія і його пропікання, згідно з винаходом, на стадії готування контактної маси до неї додають низькотемпературний каталізатор у вигляді часток, а після спікання в поверхню елемента впроваджують іони високотемпературного каталізатора. Як контактну масу використовують кераміку, наприклад, оксид алюмінію. Як низькотемпературний каталізатор використовують оксиди міді і цинку або оксиди заліза. Розміри часток низькотемпературного каталізатора складають від 0,1 до 0,9 мкм. Як високотемпературний каталізатор використовують метали платинової групи, що впроваджують у поверхню каталітичного елемента з дозою легування від 1×1015 до 1×1017 іон/см 2 і напругою від 10 до 20 кВ. Суттєва відмінність способу, що пропонується, від раніш відомих полягає в тому, що використовується низькотемпературний каталітичний елемент у вигляді часток оксидів міді, цинку або заліза розміром від 0,1 до 0,9 мкм, а високотемпературний каталітичний компонент у вигляді атомів металів платинової групи - засобом іонної імплантації. Відомо, що зі зменшенням глибини просочення носія каталітичним компонентом до визначеної межі при роботі в дифузійній зоні не відбувається зменшення ефективності очищення шкідливих викидів відпрацьованих газів (див.: Попова Н.М., Сокольский Д.В., Щелкина Г.А. Окислення окису вуглецю на оксидах рідкоземельних елементів, нанесених на g-оксид алюмінію і промотованих паладієм // Каталітичне очищення відходних газів у хімічному виробництві й автотранспорті. - Алма-Ата, 1973. - С. 47-69). Використання для нанесення каталізаторів іонної імплантації дозволяє економічно використовувати коштовний каталітичній компонент із металів платинової групи, завдяки рівномірному розподіленню іонів по поверхні носія тонким шаром. До того ж іони каталізатора вгрунтовуються в поверхню носія без межі розділу, що ліквідує можливість відколу покриття. Як низькотемпературний каталітичний компонент використовуються відходи виробництва, що утворюються при протяжці труб із кольорових металів. Ці частки вже мають розміри часток мікрометрів і не потребують додаткового помелу, і можуть рівномірно розподілятися в обсязі пластичної маси носія при його виготовленні. До переваг запропонованого технічного рішення, в порівнянні з прототипом, можливо віднести таке: • зменшення вартості каталізатора; • збільшення ефективності очищення відпрацьованих газів від шкідливих викидів; • використання відходів виробництва труб кольорових металів. Економічний ефект від впровадження винаходу одержують за рахунок зменшення витрат на виробництво каталітичних елементів. Спосіб здійснюється таким чином. У готову пластичну масу додають частки низькотемпературного каталізатора і роблять його змішування. Потім формують елементи носія і здійснюють його нагрів до температури спікання. В результаті цього утворюються каталітичні елементи різноманітної форми, наприклад, у вигляді пластин товщиною від 1 до 10 мм. Потім дані елементи вкладають в один прошарок у вакуумній камері установки іонної імплантації і впроваджують іони платини у поверхню на підібраних режимах із двох сторін. Приклад конкретного виконання 1. Береться пластична маса, до якої додається по вазі 5 % часток розміром від 0,1 до 0,3 мкм на основі оксиду міді і цинку. Потім провадиться формування каталітичних елементів прямокутного розміру 100´ ´100 мм і товщиною 5 мм. Далі елементи вкладають у вакуумну камеру установки іонної імплантації і роблять послідовно опрацювання іонами платини з двох сторін із дозою легування 1×1015 іон/см 2 при напрузі 15 кВ. Приклад конкретного виконання 2. Береться пластична маса, до якої додається по вазі 10 % часток розміром від 0,1 до 0,9 мкм на основі оксиду міді і цинку. Потім провадиться формування каталітичних елементів циліндричної форми діаметром 50 мм і товщиною 3 мм. Далі елементи вкладають у вакуумну камеру установки іонної імплантації і роблять послідовно опрацювання іонами паладію з двох сторін із дозою легування 1×1016 іон/см 2 при напрузі 20 кВ. Приклад конкретного виконання 3. Береться пластична маса, до якої додається по вазі 50 % часток розміром від 0,1 до 0,9 мкм на основі оксидів заліза. Потім провадиться формування каталітичних елементів циліндричної форми діаметром 60 мм і товщиною 5 мм. Далі елементи вкладають у вакуумну камеру установки іонної імплантації і роблять послідовно опрацювання іонами паладію з двох сторін засобом іонної імплантації з дозою легування 1×1017см -2 при напрузі 20 кВ. Приклад конкретного виконання 4. Береться пластична маса, до якої додається по вазі 30 % часток розміром від 0,1 до 0,9 мкм на основі оксидів міді, цинку і заліза. Потім провадиться формування каталітичних елементів прямокутного розміру 50´50 мм і товщиною 5 мм. Потім дані елементи вкладають у вакуумну камеру установки іонної імплантації і роблять послідовно опрацювання іонами платини з двох сторін засобом іонної імплантації з дозою легування 1×1017 см -2 при напрузі 10 кВ. Приклад конкретного виконання 5. Береться пластична керамічна маса, до якої додається по вазі 10 % часток розміром від 0,1 до 0,9 мкм на основі оксидів міді, цинку і заліза. Потім провадиться формування каталітичних елементів прямокутного розміру 50´50 мм і товщиною 4 мм. Потім дані елементи вкладають у вакуумну камеру установки іонної імплантації і роблять послідовно опрацювання іонами платини з двох сторін засобом іонної імплантації з дозою легування 1×1015 см -2 при напрузі 10 кВ. Приклад конкретного виконання 6. Береться пластична керамічна маса, до якої додається по вазі 20 % часток розміром від 0,1 до 0,9 мкм на основі оксидів міді, цинку і заліза. Потім провадиться формування каталітичних елементів прямокутного розміру 50´50 мм і товщиною 5 мм. Потім дані елементи вкладають у вакуумну камеру установки іонної імплантації і роблять послідовно опрацювання іонами платини з двох сторін засобом іонної 2 40328 імплантації з дозою легування 1×10 см -2 при напрузі 20 кВ. Приклад конкретного виконання 7. Береться пластична маса з оксиду алюмінію, до якої додається по вазі 5 % часток розміром від 0,1 до 0,9 мкм на основі оксиду міді і цинку. Потім провадиться формування каталітичних елементів прямокутного розміру 100´100 мм і товщиною 5 мм. Далі елементи вкладають у вакуумну камеру установки іонної імплантації і роблять послідовно опрацювання іонами платини з двох сторін із дозою легування 1×1015 іон/см 2 при напрузі 20 кВ. Приклад конкретного виконання 8. Береться пластична маса з оксиду алюмінію, до якої дода ється по вазі 10 % часток розміром від 0,1 до 0,3 мкм на основі оксиду міді і цинку. Потім провадиться формування каталітичних елементів прямокутного розміру 100´100 мм і товщиною 10 мм. Далі елементи вкладають у вакуумну камеру установки іонної імплантації і роблять послідовно опрацювання іонами платини з двох сторін із дозою легування 1×1015 іон/см 2 при напрузі 15 кВ. Таким чином, запропонований спосіб, у порівнянні з прототипом, дає можливість знизити вартість готування каталізатора і каталітичного компоненту і підвищити ефективність очищення відпрацьованих газів від шкідливих викидів. __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method to make catalytic element of neutralizer of exhaust gases of combustion engine

Автори англійською

Cherkasov Yurii Anatoliiovych, Bondarenko Ivan Stepanovych, Zlobin Volodymyr Mykolaiovych, Havrylenko Petro Mykolaiiovych, Vasyliev Ihor Pavlovych

Назва патенту російською

Способ изготовления каталитического элемента нейтрализатора отработанных газов двигателя внутреннего сгорания

Автори російською

Черкасов Юрий Анатольевич, Бондаренко Иван Степанович, Злобин Владимир Николаевич, Гавриленко Петр Николаевич, Васильев Игорь Павлович

МПК / Мітки

МПК: F02B 51/00

Мітки: елементу, каталітичного, нейтралізатора, згоряння, виготовлення, газів, внутрішнього, відпрацьованих, спосіб, двигуна

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-40328-sposib-vigotovlennya-katalitichnogo-elementu-nejjtralizatora-vidpracovanikh-gaziv-dviguna-vnutrishnogo-zgoryannya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб виготовлення каталітичного елементу нейтралізатора відпрацьованих газів двигуна внутрішнього згоряння</a>

Подібні патенти