Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Головний судновий двигун, який включає, принаймні, два розташовані по одній осі циліндри з поршнями, поворотно зв'язані з коленвалами шатуни, який відрізняється тим, що поршні жорстко зв'язані між собою штоком, на якому поворотно закріплені шатуни.

Текст

Головний судновий двигун, який включає, принаймні, два розташовані по одній осі циліндри з поршнями, поворотно зв'язані з коленвалами шатуни, який відрізняється тим, що поршні жорстко зв'язані між собою штоком, на якому поворотно закріплені шатуни. (19) (21) 2000095255 (22) 12.09.2000 (24) 16.07.2001 (33) UA (46) 16.07.2001, Бюл. № 6, 2001 р. (72) Ярцев Микола Іванович, Курочка Ігор Анатолійович, Плющ Олексій Анатолійович, Ганага Олександр Васильович 40186 Шатуни своїми другими кінцями поворотно зв'язані з коленвалами. Таке конструктивне виконання запропонованого двигуна забезпечує одночасне досягнення кращи х властивостей як крейцкопфного, так і тронкового двигунів, але без недоліків, властивих цим двигунам. Суть винаходу пояснюється кресленням (фіг.), де зображена принципова схема запропонованого двигуна. Позицією 1 позначено корпус двигуна, позицією 2 - циліндри, позицією 3 - один з коленвалів, позицією 4 - шток, який жорстко з'єднує поршні 5. Позицією 6 позначено шатуни, які своїми верхніми головками поворотно закріплені на штоку 4, позицією 7 - маховики, закріплені на коленвалах 3. Запропонований двигун працює таким чином. В один з циліндрів 2 подається паливна суміш (дизпаливо, якщо це дизель). Після згоряння суміші під дією газів поршень 5 рухається до нижньої мертвої точки. Разом з поршнем рухається і жорстко зв'язаний з ним шток 4, який поворотно зв'язаний з шатунами 6. Коленвал 3 поворотно зв'язаний з шатуном 6. Шатуни 6 діють на коліна (на кресленні не позначено) коленвалів 3. Коленвал здійснює оберт. Аналогічним чином працює і протилежний поршень. В запропонованому двигуні, на відміну від прототипу, поршні одночасно здійснюють рух в одному напрямку, завдяки жорсткому зв'язку між ними. Така конструкція дає можливість позбавитись важкого пасивного вузла - крейцкопфа, роль другого циліндра з поршнем – активна, тому що в ньому створюється рушійна сила, яка через описаний кривошипно-шатунний механізм призводить до обертання коленвалу. В запропонованому двигуні відсутні і тронки поршнів, що значно спрощує їхню конструкцію і обумовлює зниження питомої маси всього двигуна. Питома маса двигуна знижується і за рахунок відмови і від крейцкопфа. В таблиці наведені попередні результати випробувань моделі запропонованого двигуна, а також дані, отримані в результаті розрахунків. Результати розрахунків і дані порівняльних випробувань запропонованого винаходу і прототипу. Таблиця Двигун Прототип Запропонований Знос, % 100 60 Питома маса, кг/к.с. 6,65 5,72 Таким чином, запропонований двигун за важливими експлуатаційними характеристиками суттєво переважає прототип. Запропонований двигун може застосовуватись і на сухопутному транспорті, наприклад, в потужних тепловозах. 2 40186 Фіг. __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Propulsion marine engine

Автори англійською

Yartsev Mykola Ivanovych, Kurochka Ihor Anatoliiovych, Pliusch Oleksii Anatoliiovych, Hanaha Oleksandr Vasyliovych

Назва патенту російською

Главный судовой двигатель

Автори російською

Ярцев Николай Иванович, Курочка Игорь Анатольевич, Плющ Алексей Анатольевич, Ганага Александр Васильевич

МПК / Мітки

МПК: F16C 5/00, F02B 75/18, B63J 3/00

Мітки: судновий, головний, двигун

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-40186-golovnijj-sudnovijj-dvigun.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Головний судновий двигун</a>

Подібні патенти