Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб розширеної селективної проксимальної ваготомії, що включає скелетизацію шлунка по малій кривині зі збереженням n. Letarget, езофагофундоплікацію, денервацію великої кривини розсіченням шлунково-ободової зв'язки, який відрізняється тим, що денервацію по малій кривині шлунка зі збереженням n. Letarget і по великій кривині при розсіченні шлунково-ободової зв'язки виконують із використанням судинного дисектора та ультразвукового скальпеля "Harmonic".

Текст

Спосіб розширеної селективної проксимальної ваготомії, що включає скелетизацію шлунка по малій кривині зі збереженням n. Letarget, езофагофундоплікацію, денервацію великої кривини розсіченням шлунково-ободової зв'язки, який відрізняється тим, що денервацію по малій кривині шлунка зі збереженням n. Letarget і по великій кривині при розсіченні шлунково-ободової зв'язки виконують із використанням судинного дисектора та ультразвукового скальпеля "Harmonic". (19) (21) u200815109 (22) 29.12.2008 (24) 10.03.2009 (46) 10.03.2009, Бюл.№ 5, 2009 р. (72) ШЕПЕТЬКО ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ, UA, ГАРМАШ ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ, UA, ШЕПЕТЬКО ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНОВИЧ, UA, ЄФРЕМОВ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ, U A, СМІКОДУБ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКС АНДРОВИЧ, U A (73) НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ, UA 3 39907 Відмітною рисою способу, що заявляється, є швидкість виконання операції й надійний гемостаз, спосіб дозволяє прискорити й спростити процедуру виконання такого трудомісткого втручання, як розширена СПВ, забезпечити надійний гемостаз і профілактику внутрішньочеревної кровотечі, що дуже важливо при ургентних операціях із приводу дуоденальних виразок, що кровоточать або перфорують. Наявність зазначених відмітних ознак способу, що заявляється, у порівнянні з прототипом, є підставою для того, щоб заявити його як корисну модель. Спосіб пояснюється графічно Фіг.1 - скелетизація малої кривини шлунка від «гусячої лапки» із застосуванням ультразвукового скальпеля «Harmonic» і судинного дисектора, де 1 - малий сальник, 2 - мала кривина шлунка, 3 шлунок, 4 - n.Letarget, 5 - судинний дисектор, 6 ультразвуковий скальпель «Harmonic»; Фіг.2 - езофагофундоплікація на 3/4 окружності стравоходу, денервація великої кривини шляхом перетинання шлунково-ободової зв'язки із застосуванням ультразвукового скальпеля «Harmonic» та судинного дисектора, де 7 - езофагофундоплікація, 8 - передня стінка, 9 - задня стінка, 10 - фундальний відділ, 3 - шлунок, 11 - стравохід, 12 - велика кривина шлунка, 13 - шлунково-ободова зв'язка, 5 - судинний дисектор, 6 - ультразвуковий скальпель «Harmonic»; Фіг.3 - висічення виразки, дуоденопластика, операція Стронга, де 14 - дуоденопластика, 15 зв'язка Трейца. Спосіб виконується практично таким чином: після лапаротомії, визначення показів до виконання розширеної СПВ і втручанні на ускладненій дуоденальній виразці (висічення, дуоденопластика або пілоропластика) здійснюють перетинання малого сальника (1) по малій кривині (2) шлунка (3) зі збереженням n.Letarget (4) із застосуванням судинного диссектора (5) і ультразвукового скальпеля «Harmonic» (6) (Фіг.1); потім виконують езофагофундоплікацію (7) підшиванням передньої (8) і задньої (9) стінок фундального відділу (10) шлунка (3) до стравоходу (11); після цього денервують велику кривину (12) шлунка (3) розсіченням шлунково-ободової зв'язки (13) із застосуванням судинного дисектора (5) та ультразвукового скальпеля «Harmonic» (6) (Фіг.2); виконують дуоденопластику (14) з висіченням дуоденальної виразки, розсіка 4 ють зв'язку Трейца (15), низводять дуоденоєюнальний перехід, виконують операцію Стронга (Фіг.3). Приклад конкретного виконання. Б-я К., 56 років, і. хв. №8572, надійшла в клініку із приводу дуоденальної виразки, ускладненої кровотечею. Виразковий анамнез 5 років. Неодноразово лікувалася із застосуванням блокаторів протонної помпи та антацидів. Ендоскопічне дослідження вказало на наявність виразки діаметром 1см на верхній стінці цибулини ДПК із дрібними тромбованими судинами. 04.06.08 операція. Виконано розширену СПВ із скелетизацією по малій кривині зі збереженням n.Letarget з використанням судинного дисектора та ультразвукового скальпеля «Harmonic», потім зроблена езофагофундоплікація на ¾ окружності стравоходу, після чого здійснена денервація великої кривини розсіченням шлунково-ободової зв'язки за допомогою судинного дисектора та ультразвукового скальпеля «Harmonic», виконана дуоденопластика із висіченням виразки, розсічення зв'язки Трейца, низведення дуоденоєюнального переходу, виконана операція Стронга. Тривалість операції розширеної СПВ 22 хвилини. За способом, що заявляється, оперовано 2 хворих, за способом прототипом - 128. Запропонований спосіб володіє тими перевагами, які дозволяють значно прискорити та спростити процедуру виконання розширеної СПВ (в 2-2,5 рази), забезпечити надійний гемостаз. Ускладнень, пов'язаних із застосуванням способу, що заявляється, у оперованих пацієнтів не було. Досягнуто трикратне зменшення операційного часу при виконанні розширеної СПВ, надійний гемостаз, що досить істотно при здійсненні операцій із приводу дуоденальних виразок, що кровоточать, на висоті кровотечі та при прободних виразках. Спосіб може бути використаний у практиці хірургічних відділень обласних, міських лікарень, Центрах шлунково-кишкових кровотеч, хірургічних відділеннях гастроентерологічного профілю. Перелік літератури: 1. Панцырев Ю.М., Гринберг А.А. Ваго томия при осложненных пилородуоденальных язвах. М.: 1979. - 252с. 2. Шалимов А.А., Саенко В.Ф. Хирургия пищеварительного тракта. - К.: Здоров'я, 1987. - 568с. 5 Комп’ютерна в ерстка М. Ломалова 39907 6 Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Technique for extended selective proximal vagotomy

Автори англійською

Shepetko Yevhen Mykolaiovych, Harmash Denys Oleksandrovych, Shepetko Oleksandr Yevhenovych, Yefremov Volodymyr Viktorovych, Smikodub Oleksandr Oleksandrovych

Назва патенту російською

Способ расширенной селективной проксимальной ваготомии

Автори російською

Шепетько Евгений Николаевич, Гармаш Денис Александрович, Шепетько Александр Евгеньевич, Ефремов Владимир Викторович, Смикодуб Александр Александрович

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/00

Мітки: селективної, спосіб, ваготомії, проксимальної, розширеної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-39907-sposib-rozshireno-selektivno-proksimalno-vagotomi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб розширеної селективної проксимальної ваготомії</a>

Подібні патенти