Спосіб моделювання гострих отруєнь шапинковими грибами

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб моделювання гострих отруєнь шапинковими грибами, що включає інкубацію ізольованих клітин з токсинами шапин­кових грибів і наступне вивчення цитонекробіотичних реакцій, який відрізняється тим, що як тест-об'єкт використовують клітини ізольованої крові ссавців.

Текст

Дивитися

Спосіб моделювання гострих отр уєнь шапинковими грибами, що включає інкубацію ізольованих клітин з токсинами шапинкових грибів і наступне вивчення цитонекробіотичних реакцій, який відрізняє ться тим, що як тест-об'єкт використовують клітини ізольованої крові ссавців. (19) (21) 97126243 (22) 25.12.1997 (24) 15.06.2001 (33) UA (46) 15.06.2001, Бюл. № 5, 2001 р. (72) Кузьменко Сюзанна Антонівна, Локай Борис Анатолійович, Бойчук Богдан Романович 39779 При патогістологічному дослідженні (мікрофото 1) виявили перерозподіл гемоглобіну, деструкцію цитолеми, розшарування мембран, вихід гемоглобіну за межі клітини, появу еритроцитарних тіней і уламків еритроцитів. Нейтрофільні лейкоцити (мікрофото 2) втрачають початкову стр уктур у. Ядро сегментується, ядерні мембрани розшаровуються, частково руйнуються. Значно зменшується вміст гетерохроматину. Цитоплазма бідна органелами. Гранулярний ендоплазматичний ретикулум і мітохондрії майже не диференціюються. Значно зменшується вміст первинних гранул, а вторинні розташовуються по периферії клітини. У лімфоцитах (мікрофото 3) першочергові зміни виникають у ядрі і мітохондріях. Змінюється форма ядра, розшарування і розриви ядерної оболонки, руйнується ядерце, знижується кількість гетерохроматину. Міто хондрії лімфоцитів зменшені, матрикс їх гомогенізований, мембрани розшаровані або зруйновані, кристи редуковані. Канальці гранулярної ендоплазматичної сітки поширені, частково фрагментовані, кількість фіксованих і вільних рибосом, а також полісом зменшена. Запропонований спосіб моделювання гострих отруєнь шапинковими грибами, на відміну від прототипу, забезпечує такі переваги: заміну тварин на тканинну культур у ссавців; методичну доступність; простоту виконання, тобто технологічність; високий рівень відтворюваності саме екзоінтоксикації, без впливу факторів ендоінтоксикації. Джерела інформації 1. Авторське свідоцтво СРСР № 631816, G01 № 33/00. Способ определения токсичности Грибов / Н.И. Чучукало // Открытия. Изобрет. - 1978. № 41. - С. 165. 2. Gravela E., Poll G. Phalloidin poisoning of isolated hepatocytes: inhibition on protein synthesis // Expe-rientia, 1977, v. 33, p. 603-604. Мікрофото 1 Мікрофото 2 2 39779 Мікрофото 3 __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 3

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for simulation of acute poisoning with blewits

Автори англійською

Kuzmenko Siuzanna Antonivna, Lokai Borys Anatoliiovych, Boichuk Bohdan Romanovych

Назва патенту російською

Способ моделирования острых отравлений шляпочными грибами

Автори російською

Кузьменко Сюзанна Антоновна, Локай Борис Анатольевич, Бойчук Богдан Романович

МПК / Мітки

МПК: G09B 23/28

Мітки: отруєнь, шапинковими, спосіб, гострих, грибами, моделювання

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-39779-sposib-modelyuvannya-gostrikh-otruehn-shapinkovimi-gribami.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб моделювання гострих отруєнь шапинковими грибами</a>

Подібні патенти