Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Прокатна кліть з чотиривалковим калібром, яка містить в собі привідні робочі валки з підшипниками, яка відрізняється тим, що вона містить два взаємозв´язані вузли, кожний з яких виконано у вигляді двох корпусних рознімних елементів, між якими розташовані перпендикулярно один до одного попарно робочі валки, закріплені у підшипниках, при цьому на привідних кінцях пари валків встановлені конічні шестерні, що утворюють шестеренну передачу, а до одного з валків прикріпленна додаткова шестірня, яка входить у зачеплення з конічною шестірнею ввідного вала, що встановлений в корпусному елементі, який знаходиться з боку привідних кінців пари валків.

Текст

Прокатна кліть з чотиривалковим калібром, яка містить в собі привідні робочі валки з підшип 39041 рпендикулярно один до одного робочі валки 5 і 6, між елементами 3 і 4 розташовані перпендикулярно один до одного робочі валки 7 і 8. Робочі валки 5-8 закріплені у підшипниках 9-13: валок 5 у підшипниках 9 і 10, валок 6 у підшипниках 11 і 12, валок 7 у підшипниках 13 і 14, валок 8 у підшипниках 15 і 16. Підшипники 9; 11 і 10; 12 встановлені відповідно в елементах 1 і 2. Підшипники 13; 15 і 14; 16 установлені відповідно в елементах 3 і 4. На привідних кінцях валків 5 і 6 установлені відповідно конічні шестерні 17 і 18, які утворюють зубчасту пару. На привідних кінцях валків 7 і 8 установлені відповідно конічні шестерні 19 і 20, які утворюють зубчасту пару. Верхній вузол включає ввідний вал 21, на якому встановлена конічна шестірня 22. На робочому валку 6 установлена додатково шестерня 23, яка знаходиться у зачепленні з шестернею 22 і утворює з нею зубчасту пару. Нижній вузол включає ввідний вал 24, на якому встановлена конічна шестірня 25, яка знаходиться у зачепленні з шестернею 26 і утворює з нею зубчасту пару. Верхній та нижній вузли скріплені між собою стяжними елементами, наприклад, болтами 27 та гайками 28. Корпусні елементи скріплені між собою стяжними деталями, наприклад, шпильками та гайками: елементи 1 і 2 - шпильками 29 та гайками 30 і 31, елементи 3 і 4 - шпильками 32 та гайками 33 і 34. Кліть працює у такій послідовності. Вихідне положення робочої кліті показано на кресленні. До ввідних валів 21 і 24 прикладається зовнішній обертовий момент. Через шестерні 22 і 23 обертання передається робочому валку 6, а через нього, через шестерні 18 і 17 - робочому валку 5. Через шестерні 25 і 26 обертання передається робочому валку 8, а від нього, через шестерні 20 і 19 - робочому валку 7. Радіальні зусилля при деформації металу сприймають: з боку валків 5 і 6 - елементи 1 і 2, з боку валків 7 і 8 - елементи 3 і 4. Вертикальні складові від зусилля деформації сприймаються болтами 27, гайками 28. Винахід не обмежується описаними та показаними на кресленнях варіантами реалізації, але може бути змінений, модифікований і доповнений у межах об'єму визначеного формулою винаходу. Винахід може бути реалізований промисловим засобом при реконструкції діючих станів, або будівництві нових. Запропонована кліть дає змогу скоротити час збирання та розбирання при планових та капітальних ремонтах, значно зменшити час на виконання цих робіт та підвищити якість прокатної продукції. 2 39041 Фіг. __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Rolling stand with four-roll caliber

Автори англійською

Kisil Volodymyr Kostiantynovych, Ohinskyi Yosyp Kuzmych, Kohan Mykhailo Markovych, Sivak Vladyslav Olehovych

Назва патенту російською

Прокатная клеть с четырехвалковым калибром

Автори російською

Кисиль Владимир Константинович, Огинский Иосиф Кузьмич, Коган Михаил Маркович, Сивак Владислав Олегович

МПК / Мітки

МПК: B21B 31/16, B21B 13/00

Мітки: прокатна, калібром, кліть, чотиривалковим

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-39041-prokatna-klit-z-chotirivalkovim-kalibrom.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Прокатна кліть з чотиривалковим калібром</a>

Подібні патенти