Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

(21) 2000127622

(54) (57)

Дата прийняття

рішення

20 квітня 2001р.

Тампон для тампонного друку, який містить у своєму складі низькомолекулярний силіконовий каучук, наповнювач, пластифікатор і каталізатор твердіння, який відрізняється тим, що як наповнювач використовують зубний порошок, а як пластифікатор - поліетилсилоксанову рідину при таких співвідношеннях компонентів, мас. %:

зубний порошок                                        - 22,0,

поліетилсилоксанова рідина                      - 53,0,

низькомолекулярний силіконовий каучук - решта.

Текст

Тампон для тампонного друку, який містить у своєму складі низькомолекулярний силіконовий каучук, наповнювач, пластифікатор і каталізатор твердіння, який відрізняється тим, що як напов нювач використовують зубний порошок, а як пластифікатор - поліетилсилоксанову рідину при таких співвідношеннях компонентів, мас. %: Винахід відноситься до галузі поліграфії, зокрема, до тамподрукарського устаткування, що використовується для перенесення зображень при друкуванні з друкарської форми на поверхню виробів (у тому числі об'ємних), а саме, - до друкарських тампонів. Відомий тампон для тампонного друку, який містить у своєму складі низькомолекулярний силіконовий каучук, наповнювач на основі діоксиду титану, пластифікатор і каталізатор твердіння [1]. Недоліками відомого тампона для тампонного друку є те, що він має у своєму складі багато компонентів, які є дорогими і можуть мати при виготовленні тампонів негативний взаємний фізикохімічний вплив один на одне. Недоліками також є і те, що технологія виробництва композиції для тампонів з використанням багатьох різних матеріалів є більш складною. Найбільш близьким технічним рішенням, обраним за прототип, є тампон для тампонного друку, який містить у своєму складі низькомолекулярний силіконовий каучук, наповнювач, пластифікатор і каталізатор твердіння [2]. Недоліками відомого тампона для тампонного друку, який обрано за прототип, є те, що він має у своєму складі багато компонентів, які є дорогими і мають негативний взаємний вплив один на одне. Недоліками також є і те, що при виготовленні тампонів ускладнюється технологія виробництва композиції для тампонів через використання більшої кількості різних матеріалів різного гатунку та якості. В основу винаходу поставлено задачу шляхом зменшення кількості складових композиції для виготовлення тампонів підвищити технологічність виробництва тампонів, зменшити непродуктивні витрати матеріалів для виготовлення композицій та підвищити продуктивність праці. Суть винаходу полягає в тому, що в тампоні для тампонного друку, який містить у своєму складі низькомолекулярний силіконовий каучук, наповнювач, пластифікатор і каталізатор твердіння, згідно винаходу, як наповнювач використовують зубний порошок, а як пластифікатор - поліетилсилоксанову рідину при таких співвідношеннях компонентів, мас. %: (13) 39015 (11) Мас.% 22,0 53,0 A решта решта Порівняльний аналіз технічного рішення, що пропонується, із прототипом дозволяє зробити висновок, що тампон для тампонного друку, який пропонується, відрізняється тим, що як наповнювач використовують зубний порошок, а як пластифікатор - поліетилсилоксанову рідину, при таких співвідношеннях компонентів, мас. %: UA Компоненти зубний порошок поліетилсилоксанова рідина низькомолекулярний силіконовий каучук Мас.% 22,0 53,0 (19) Компоненти зубний порошок поліетилсилоксанова рідина низькомолекулярний силіконовий каучук 39015 Компоненти зубний порошок поліетилсилоксанова рідина низькомолекулярний силіконовий каучук забруковується, виробів 4, у тому числі об'ємних. При цьому друкарська фарба 2 набирається на поверхню тампона 1 при опусканні його на друкарську форму 3. Після переміщення тампона 1 у напрямку виробу, який задруковується 4, тампон 1 опускається на нього і переносить частину фарби 2 на поверхню, яка задруковується, зазначеного виробу 4 (див. фіг. 1-6). Тампони можуть бути використані на будь-якому тамподрукарському устаткуванні при друкуванні густотертими фарбами. Підвищення ефективності використання тампона для тампонного друку, що пропонується, досягається за рахунок зменшення складових композиції для відливання тампонів, зменшення непродуктивних витрат використовуваних матеріалів, підвищення продуктивності праці та зменшення витрат на придбання матеріалів за рахунок вилучення з композиції декількох з них. Мас.% 22,0 53,0 решта Таким чином, тампон для тампонного друку, який пропонується, відповідає критерію винаходу "новизна". Суть винаходу пояснюється за допомогою ілюстрацій, де на фіг. 1-6 надано схеми поетапного перенесення фарбового зображення з друкарської форми на поверхню, яка задруковується, об'ємного виробу. Суть винаходу пояснюється технологічними операціями перенесення за допомогою тампона 1 зображення, виконаного друкарською фарбою 2, з друкарської форми 3 на поверхню, яка задруковується, плоского/об'ємного виробу 4. Композицію тампона для тампонного друку виготовляють згідно з відомою технологією відливання пружних виробів. Тампон 1 використовують для перенесення фарбового зображення 2 з плоскої друкарської форми 3, виготовленої з металу, на поверхню, яка Джерела інформації: 1. Авторське свідоцтво СРСР № 1000301 від 1983 p., МПК В 41 N 1/22 - аналог. 2. Авторське свідоцтво СРСР № 1279175 від 1984 p., МПК В 41 N 1/22 - прототип. Фіг. 1 Фіг. 2 Фіг. 3 Фіг. 4 2 39015 Фіг. 5 Фіг. 6 __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Tampon for tampon printing

Автори англійською

Nykyforuk Bohdan Vasyliovych, Yershova Emma Oleksandrivna, Safiannykov Anatolii Hryhorovyvh

Назва патенту російською

Тампон для тампонной печати

Автори російською

Никифорук Богдан Васильевич, Ершова Эмма Александровна, Сафянников Анатолий Григорьевич

МПК / Мітки

МПК: B41N 1/00

Мітки: тампонного, тампон, друку

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-39015-tampon-dlya-tamponnogo-druku.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Тампон для тампонного друку</a>

Подібні патенти