Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій  для фільтрування і очищення водно-спиртових су­мішей, який складається із напірної і приймальної ємкостей, пі­сочних фільтрів, вугільних колонок, технологічних комунікацій з запірною арматурою, який відрізняється тим,  що напірна  ємкість виконується  з можливістю герметизації газового простору і облад­нана забірником повітря, з'єднаним з внутрішнім простором ємкості в  нижній частині,  а пісочні фільтри і вугільні колонки виконані прозорими з можливістю візуального  контролю  стану  фільтруючого середовища.

2. Пристрій по п.1, який відрізняється тим, що технологічні комунікації забезпечені повітряним ковпаком-амортизатором.

3. Пристрій по п.1,  який відрізняється тим,  що площа попе­речного перерізу вугільних колонок задається, виходячи з умови до­сягнення водно-спиртовою сумішшю приведеної швидкості, яка дорів­нює швидкості руху активованого вугілля.

Текст

1. Пристрій для фільтрування і очищення водно-спиртових сумішей, який складається із напірної і приймальної ємностей, піщаних фільтрів, вугільних колонок, технологічних комунікацій з запірною арматурою, який відрізняється тим, що напі 39014 ним ковпаком-амортизатором, дає можливість гарантованої роботи пристрою, інтенсифікацію процесу, підвищення надійності керування і якості продукції. Таким чином, сукупність запропонованих ознак дозволяє забезпечити в повному об'ємі очікуваний результат. На фіг. 1 показано пристрій для фільтрування і очищення водно-спиртових сумішей; на фіг. 2 - напірна ємність; на фіг.3 - повітряний ковпакамортизатор. Пристрій для фільтрування і очищення водноспиртових сумішей складається з напірної ємності 1 з забірником повітря 2, піщаних фільтрів 3 і 7, повітряного ковпака-амортизатора 4, вугільних колонок 5, технологічних комунікацій з запірною арматурою 6, приймальної ємності 8. Пристрій працює наступним чином. За умови герметизації напірної ємності 1 по мірі зменшення рівня h0 водно-спиртової суміші в ній, в газовому просторі виникає розрідження і висота стовпа рідини h0 зрівноважується різницею зовнішнього [Рат+h1] і внутрішнього [h0] тисків. В результаті швидкість витікання водно-спиртової суміші із неї, а отже, і швидкість фільтрування ви значається лише постійним напором h, який визначається різницею рівня вводу забірника повітря 2 у вн утрішнє середовище ємності і рівня перерізу зливу. Повітряний ковпак-амортизатор 4, встановлений в нижній частині системи, грає роль гасника впливу гідравлічних ударів і пом'якшує коливання тиску системи від короткочасних збурень. При падінні тиску стиснутий газ витісняє водно-спиртову суміш і підпитує систему, а при збільшенні тиску стискається і дозаповнюється водно-спиртовою сумішшю. Прозорі піщані фільтри 3 і 7 та вугільні колонки 5 виконані з площею поперекового перерізу, обраного з розрахунку забезпечення водно-спиртовою сумішшю приведеної швидкості витання активованого вугілля, забезпечують візуальний контроль стану фільтрувального середовища, збільшують час роботи активованого вугілля до моменту його регенерації, інтенсифікують процес, підвищують надійність керування і якість продукції. Технологічні комунікації з запірною арматурою 6 служать для передачі водно-спиртової суміші від напірної ємності 1 до приймальної ємності 8. Фіг. 1 2 39014 Фіг. 2 Фіг. 3 __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Mechanism for filtration and purifying aqueous and alcoholic mixtures

Автори англійською

Yakovliev Hennadii Ivanovych, Sokolenko Anatolii Ivanovych, Shevchenko Oleksandr Yukhymovych, Vasylkivskyi Kostiantyn Viktorovych

Назва патенту російською

Устройство для фильтрования и очистки водно-спиртовых смесей

Автори російською

Яковлев Геннадий Иванович, Соколенко Анатолий Иванович, Шевченко Александр Ефимович, Васильковский Константин Викторович

МПК / Мітки

МПК: C02F 1/28, B01D 24/00

Мітки: очищення, сумішей, пристрій, водно-спиртових, фільтрування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-39014-pristrijj-dlya-filtruvannya-i-ochishhennya-vodno-spirtovikh-sumishejj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для фільтрування і очищення водно-спиртових сумішей</a>

Подібні патенти