Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

 

1.Спосіб вирощування молюсків роду Ampullaria в прісних водоймищах, що включає формування плідників та отримання кладок молюсків, підрощування молоді, дорощування їх до товарної маси, який відрізняється тим, що для формування плідників та отримання кладок використовують статевозрілих саців та самиць у співвідношенні 1:1 —-1:4, а всі вказані етапи вирощування проводять в лотках чи басейнах з середнім шаром води до 0,5м, з проточністю води 0,5 - 1 л/с , вода в яких відповідає таким параметрам:

температура води                                                             20-40 °С,

 рН                                                                                           7-8.

концентрація Са 2+                                                                                            10-80 мг/л,

концентрація Mg 2+                                                           10-37 мг/л,

концентрація розчиненого кисню                                       2-5 мг/л.

2. Спосіб за п.1, який відрізняється тим, що щільність посадки молюсків при формуванні плідників та отриманні кладок складає 180-220 екз./м2.

3. Спосіб за пп.1 або 2, який відрізняється тим, що щільність посадки молюсків при підрощуванні складає 500-80 000 екз./м2.

4. Спосіб за будь-яким з п.п.1-3, який відрізняється тим, що щільність посадки молюсків при дорощуванні їх до товарної маси складає 250-400 екз./м2.

5. Спосіб за будь-яким   з п.п.1- 4, який відрізняється тим, що для формування плідників використовують молюсків віком 3-8 місяців з масою 10-40 г.

6. Спосіб за будь-яким   з п.п.1-5, який відрізняється тим, що для формування плідників використовують молюсків Ampullaria glauca.

Текст

1.Спосіб вирощування молюсків роду Ampullaria в прісних водоймищах, що включає формування плідників та отримання кладок молюсків, підрощування молоді, дорощування їх до товарної маси, який відрізняється тим, що для формування плідників та отримання кладок використовують статевозрілих самців та самиць у співвідношенні 1:1-1:4, а всі вказані етапи вирощування проводять в лотках чи басейнах з середнім шаром води до 0,5 м, з проточністю води 0,5-1 л/с , вода в яких відповідає таким параметрам: 39012 умов. Спосіб може здійснюватися тільки в акваріумах невеликого розміру, що при масовому виробництві призведе до великої їх кількості. Велика кількість акваріумів та багато циклів відбору призводять до великої трудомісткості виробництва. Вихід товарної маси є недостатньо високим, щоб виправдовувати витрати, які виникають завдяки наявності вищевказаних недоліків. В основу винаходу поставлено задачу вдосконалити відомий спосіб вирощування молюсків роду Ampullaria в прісних водоймищах, що включає формування плідників та отримання кладок молюсків, підрощування молоді, дорощування їх до товарної маси, шляхом використання нових оптимальних співвідношень різностатевих особин в нових умовах вирощування, що дозволить підвищити вихід товарної маси молюсків та використовувати технічні тепловодні водойми України, що призведе до можливості виробляти дешеве та делікатесне м'ясо на території України. Поставлена задача вирішується тим, що для формування плідників та отримання кладок використовують статевозрілих самців та самиць у співвідношенні 1:1 - 1:4, а всі вказані етапи вирощування проводять в лотках чи басейнах з середнім шаром води до 0,5 м, з проточністю води 0,5-1 л/с, вода в яких відповідає таким параметрам: Параметри води температура рН концентрація Са2+ концентрація Mg2+ концентрація розчиненого кисню в якому вони є найбільш кондиційними для парування, 3-8 місяців. Парування самців та самиць проводять при співвідношенні 1:1 - 1:4, відповідно. Після парування самиці деякий час знаходяться у воді, а потім виповзають на будь-який субстрат для відкладання яєць. Молодь, виходячи з кладки, повинна бути однакова за розміром. Для цього вихід молоді з яєць повинен бути одночасним, а це можливе на протязі тижня. Повний вихід молоді з кладки відбувається при температурі повітря 27-33°С, вологості 85-95%, денному освітлені протягом 14 діб. Вирощування молоді проводять протягом двох тижнів у тих самих ємностях, куди вони потрапили після виходу з яєць, при цьому щільність молюсків складає 500-80000 екз/м 2 . Після вирощування молюсків пересаджують на товарне вирощування в чисті басейни. При цьому щільність посадки молюсків при дорощуванні їх до товарної маси складає 250-400 екз/м 2. Товарної маси молюски досягають через 2 місяці. На всіх етапах молюсків годують комбікормом, овочами, рослинністю, малоцінною рибою. Активність харчування залежить від конкретної температури води. Всі вказані етапи способу вирощування обов'язково проводять в лотках чи басейнах з середнім шаром води до 0,5 м, з проточністю води 0,51 л/с, вода в яких відповідає таким параметрам: 20-40°С 7-8 10-80 мг/л 10-37 мг/л 2-5 мг/л Параметри води температура рН концентрація Са2+ концентрація Mg2+ концентрація розчиненого кисню Вихід товарної маси молюсків буде найбільшим, якщо використовувати оптимальні параметри щільності посадки молюсків на кожному етапі вирощування. При цьому оптимальна щільність посадки молюсків при формуванні плідників та отриманні кладок складає 180-220 екз/м 2, оптимальна щільність посадки молюсків при підрощуванні складає 500-80000 екз/м 2, а оптимальна щільність посадки молюсків при дорощуванні їх до товарної маси складає 250-400 екз/м 2. Найбільш доцільно для формування плідників використовува ти молюсків віком 3-8 місяців з масою 10-40 г. Для формування плідників використовують будь-які молюски роду Ampullaria, але для природних умов України найбільш пристосований молюск Ampullaria glauca, тому використання його буде найбільш доцільним. Спосіб, що пропонується, здійснюється наступним чином. Вирощують маточний матеріал молюсків в лотках або басейнах площею 1-200 м 2, де регулярно контролюють температур у води, вміст розчиненого у воді кисню, рН, вміст Са 2+ та Mg2+ . Відбирають молодь віком 1 місяць з чіткими ознаками самиць та самців. Підрощують її до віку, 20-40 °С 7-8 10-80 мг/л 10-37 мг/л 2-5 мг/л Приклад 1. Вирощували Ampullaria glauca (середня маса при посадці 1,08 г). Площа басейну дорівнювала 1 м 2. Щільність посадки складала приблизно 10 екз/м 2. Співвідношення самиць до самиць 1:3. Параметри води у басейні температура води 19-31 °С проточність води 0,8 л/с концентрація розчиненого кисню 4,4-7,1 мг/л концентрація Са2+ 15 мг/л концентрація Mg2+ 17 мг/л рН 7-8 Середня маса особі при вилові дорівнювала 8,15 г. Термін вирощування 70 діб. Приклад 2. Вирощували Ampullaria glauca (середня маса при посадці 0,57 г). Площа басейну дорівнювала 200 м 2. Щільність посадки складала приблизно 400 екз/м 2. Співвідношення самиць до самиць 1:3,7. 2 39012 Параметри води у басейні температура води 25-30°С проточність води 0,8 л/с концентрація розчиненого кисню 3-5 мг/л концентрація Са2+ 30 мг/л концентрація Mg2+ 24 мг/л рН 7-8 Параметри води у басейні температура води 25-30 °С проточність води 1,0 л/с концентрація розчиненого кисню 3-5 мг/л концентрація Са2+ 30 мг/л концентрація Mg2+ 24 мг/л рН 7-8 Середня маса особі при вилові дорівнювала 9,81г. Термін вирощування 60 діб. Вихід 90,0%. Отримано 606,7 кг. товарних молюсків. Витрати комбікорму на 1 кг приросту маси - 1,05 кг. Приклад 3. Вирощували Ampullaria glauca (середня маса при посадці 0,55 г). Площа басейну дорівнювала 200 м 2. Щільність посадки складала приблизно 300 екз/м 2. Співвідношення самиць до самиць 1:4. Параметри води у басейні: Отримані результати ілюструють синергетичний вплив застосування оптимальних співвідношень самців до самиць та правильного вибору умов вирощування, підтверджують їх неочевидність. Використання способу, що пропонується призведе до можливості виробляти дешеве та делікатесне м'ясо на території України. Таблиця Приклад Спосіб-прототип з використанням Ampullaria avstralica Спосіб-прототип з використанням Ampullaria cuprinum Спосіб, що заявляється (прикладі) Спосіб, що заявляється (приклад 2) Спосіб, що заявляється (приклад 3) Термін вирощування Середня маса особі при посадці, г Середня маса особі при вилові, г Збільшення біомаси, разів 3,75 - 4 місяця 20 34.5 1,725 3,75 - 4 місяця 20 34,0 1,7 70 діб 60 діб 70 діб 1,08 0,57 0,55 8.15 9,81 7,48 7,55 17,2 13,6 __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method to grow molluscs of ampullaria genus

Автори англійською

Hudyma Borys Ipolitovych, Krazhan Stalina Anatoliivna

Назва патенту російською

Способ выращивания моллюсков рода ampullaria

Автори російською

Гудыма Борис Ипполитович, Кражан Сталина Анатольевна

МПК / Мітки

МПК: A01K 61/00, A23L 1/33

Мітки: молюсків, вирощування, ampullaria, роду, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-39012-sposib-viroshhuvannya-molyuskiv-rodu-ampullaria.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб вирощування молюсків роду ampullaria</a>

Подібні патенти