Спосіб хірургічного лікування стресових переломів кісток нижніх кінцівок

Номер патенту: 38981

Опубліковано: 15.05.2001

Автор: Савка Ігор Станіславович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб хірургічного лікування стресових переломів кісток нижніх кінцівок, що включає розтин шкіри над зоною стресового перелому, деперіостеотомію і тунелізацію кістки, фасціотомію кістково-м'язового футляра кінцівок, зашивання рани, який відрізняється тим, що після тунелізації кістки виконують її занурений металоостеосинтез, а фасціотомію здійснюють підшкірно з окремих розтинів шкіри не більше 4-5 см.

2. Спосіб хірургічного лікування стресових переломів кісток нижніх кінцівок за п. 1, який відрізняється тим, що при стресових переломах в кістках гомілки та ступні виконують підшкірну фасціотомію всіх кістково-м'язових футлярів на протязі гомілки з двох окремих шкірних розтинів.

3. Спосіб хірургічного лікування стресових переломів кісток нижніх кінцівок за п. 1, який відрізняється тим, що при стресових переломах стегнової кістки підшкірну фасціотомію виконують тільки на протязі верхної третини переднього кістково-м'язового футляра стегна.

4. Спосіб хірургічного лікування стресових переломів кісток нижніх кінцівок за п. 1, який відрізняється тим, що при стресових переломах діафіза трубчастих кісток занурений металоостеосинтез виконують за допомогою пластинки.

5. Спосіб хірургічного лікування стресових переломів кісток нижніх кінцівок за п. 1, який відрізняється тим, що при стресових переломах в метаепіфізах трубчастих кісток металоостеосинтез виконують за допомогою гвинтів або спиць з дротяним зашморгом.

Текст

1. Спосіб хірургічного лікування стресових переломів кісток нижніх кінцівок, що включає розтин шкіри над зоною стресового перелому, деперіостеотомію і тунелізацію кістки, фасціотомію кістково-м'язового футляра кінцівок, зашивання рани, який відрізняється тим, що після тунелізації кістки виконують її занурений металоостеосинтез, а фасціотомію здійснюють підшкірне з окремих розтинів шкіри не більше 4-5 см. 2. Спосіб хірургічного лікування стресових переломів кісток нижніх кінцівок за п.1, який відрізняється тим, що при стресових переломах в кістках гомілки та ступні виконують підшкірну фасціотомію 38981 остеосинтез, а фасціотомію виконують підшкіряно з окремих шкіряних розтинів, які не перебільшують 4-5 см. Автором даного винаходу передбачені особливості здійснення запропонованого способу в конкретних випадках його використання: у випадку стресового перелому в кістках ступні та гомілки виконується фасціогомія всіх кістково-м'язових футлярів гомілки з двох окремих розтинів шкіри, а при локалізації перелому на стегні - тільки переднього фасціального футляру стегна. При цьому, якщо перелом розташований у диафізі трубчастих кісток - металоостеосинтез виконується платівками, а при переломах в метаепіфізах кісток - гвинтами або спицями з дротяним зашморгом. При стресових переломах шийки стегнової кістки виконується металоостеосинтез трьома спонгіозними гвинтами. Реалізація способу, що пропонується, здійснюється за такою уявою: виконують розтин шкіри над зоною стресового перелому і распатером роблять деперіостеотомію на протязі всього розтину. Потім свердлом провадять тунелізацію зони стресового перелому (4-6 тунелів). Після цього виконують занурений металоостеосинтез кістки. В подальшому виконують підшкіряну фасціотомію кістково-м'язових футлярів на протязі всього сегменту з окремих шкіряних розтинів довжиною 4-5 см. Після встановлення дренажів шкіряні рани зашивають. В післяопераційному періоді іммобілізація кінцівки не потрібна. Через два тижні дозволяється дозоване навантаження на кінцівку з повним її навантаженням через місяць після операції. Застосування даного способу має такі переваги: - деперіостеотомія - знімає динамічне і статичне навантаження з зони стресового перелому кістки, що посилює кровообіг в періості; - тунелізація зони стресового перелому - знімає внутрішньо-кістковий тиск в пошкодженій кістці, що покращує в ній гемодинаміку і створює умови для остеорепарації та консолідації перелому; - металоостеосинтез - усуває рухли вість уламків, що стимулює остеогенез в зоні перелому і дозволяє почати ранню реабілітацію хворого і навантаження на кінцівку; - фасціотомія кістково-м'язових футлярів - знімає підвищений підфасціальний тиск, усуває компресію на нерви, судини, м'язи, збільшує обсяг футлярів, чим покращує мікроциркуляцію у пошкодженому та нижче розташованому сегментах кінцівки, що сприяє консолідації перелому і є профілактикою виникнення компартмент-синдрому. Винахід пояснюється прикладами конкретних випадків. Приклад 1. Хворий Тютюник С. А., 18 років, звернувся 03.5.00 p. зі скаргами на болі в лівій гомілці після фізичних навантажень (щоденний крос по 3-5 км) на протязі 4 тижнів. При обстеженні набряк лівої гомілки на 3 см та біль при пальпації в верхній третині великогомілкової кістки. На рентгенограмах від 04.5.00 р. виявлено набряк періосту на протязі 3 см по задньо-внутрішній поверхні великогомілкової кістки з зоною її патологічної перебудови і стресовим переломом через весь попереко вик кістки. Підфасціальний тиск 05.5.00 р.: в усіх футлярах правої гомілки по 7-8 мм рт. ст.; зліва: передній футляр - 20, зовнішній - 15, задній глибокий -- 25, задній поверхневий - 18 мм рт. ст. 10.5.00 р. виконано операцію: деперіостеотомію, тунелізацію зони стресового перелому, металоостеосинтез великогомілкової кістки платівкою та фасціотомію всіх кістково-м'язових футлярів гомілки. Через 12 діб, після зняття шкіряних швів, дозволено навантаження на кінцівку. При контрольному огляді 10.8.00 p. Скарг немає. Хода звичайна. Післяопераційні шкіряні рубці без ознак запалення. Коло лівої гомілки збільшено на 2 см в порівнянні з правою. 10-ти хвилинна хода безболісна. На рентгенограмах від 10.8.00 р. відмічається консолідація стресового перелому з асиміляцією періосту з наявністю металоконструкцій. Підфасціальний тиск в усі х футлярах гомілок обох кінцівок 4-7 мм рт. ст. 12.8.00 р. металоконструкції вилучені, і після зняття шкіряних швів пацієнт став до виконання своїх обов'язків. Приклад 2. Хворий Орел М.А., 17 років, звернувся 29.6.00 зі скаргами на болі в правому кульшовому суглобі та в верхній третині правого стегна після фізичних навантажень. Чотири тижні до того був крос 8 км. При огляді: хода скована, кульгає на праву ногу, обмеження обсягу рухів в кульшовому суглобі та біль при ході і пальпації в проекції правого кульшового суглобу. На рентгенограмах правого кульшового суглобу від 29.6.00 р. виявляється смуга остеосклерозу в міжвертлюговій ділянці з зоною патологічної перебудови та стресовим переломом шийки стегнової кістки через весь її поперечник. Підфасціальний тиск на стегні: справа - в передньому футлярі - 25, задньому - 10 мм рт. ст.; зліва - по 10 мм рт. ст. в кожному із футлярів. 04.7.00 виконана операція - деперіостеотомія підвертлюгової області, тунелізація шийки стегнової кістки з її металоосгеосинтезом трьома гвинтами та фасціотомією переднього футляру стегна в верхній третині. Рана загоїлась. Після зняття шкіряних швів дозволено навантаження на кінцівку. При контрольному огляді 10.10.00 р. хода звичайна. Скарг немає. Повний обсяг рухів в правому кульшовому суглобі. На рентгенограмах від 09.10.00 р. консолідація стресового перелому з потовщенням та асиміляцією періосту по нижньому контуру шийки стегнової кістки. В шийці стегнової кістки три гвинти. Підфасціальний тиск 11.10.00 по 8-10 мм рт. ст. в усі х футлярах стегна на обох кінцівках. 14.10.00 р. виконана операція - вилучення конструкцій. Пацієнт приступив до виконання своїх обов'язків. Запропонованим способом виконано 28 операцій (6 - стегнової кістки, 12 - кісток гомілки, 10 кісток ступні). Віддалені результати простежені на протязі двох років. Рецидивів переломів не було. Таким чином, заявлене рішення є високоефективним способом хірургічного лікування стресових переломів кісток нижніх кінцівок, який усуває ланки патогенезу виникнення стресових переломів, скорочує терміни лікування, непрацездатності хворих та попереджує виникнення рецидивів даних переломів. 2 38981 __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for surgical treatment of stress fractures of lower limbs

Автори англійською

Savka Ihor Stanislavovych

Назва патенту російською

Способ хирургического лечения стрессовых переломов костей нижних конечностей

Автори російською

Савка Игорь Станиславович

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/58, A61B 17/68

Мітки: стресових, нижніх, переломів, кінцівок, спосіб, кісток, хірургічного, лікування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-38981-sposib-khirurgichnogo-likuvannya-stresovikh-perelomiv-kistok-nizhnikh-kincivok.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб хірургічного лікування стресових переломів кісток нижніх кінцівок</a>

Подібні патенти