Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Фурмена головка підвищеної жорсткості, яка містить наконечник, центральне, проміжне і зовнішнє перехідні кільця, сопла і колектор, яка відрізняється тим, що зовнішнє і проміжне перехідні кільця жорстко з'єднані між собою ребрами жорсткості, що рівномірно (через 360/n0, де n - кількість ребер жорсткості, яка повинна бути не менша за три) встановлені в кільцевому зазорі, який утворений проміжним і зовнішнім перехідними кільцями.

2. Фурмена головка за п. 1, яка відрізняється тим, що зовнішнє перехідне кільце зсередини додатково скріплене з наконечником ребрами жорсткості, які водночас з'єднують проміжне перехідне кільце з зовнішнім.

3. Фурмена головка за п. 1 або за п. 2, яка відрізняється тим, що проміжне і центральне перехідні кільця жорстко з'єднані між собою ребрами жорсткості, кількість яких дорівнює n і вони рівномірно (через 360/n0) розміщені в кільцевому зазорі, який утворений центральним і проміжним перехідними кільцями, зі зміщенням на 360/(2×n)° відносно ребер жорсткості, що встановлені в кільцевому зазорі між проміжним і зовнішнім перехідними кільцями.

4. Фурмена головка за п. З, яка відрізняється тим, що центральне перехідне кільце додатково з'єднано з колектором ребрами жорсткості, кількість яких дорівнює n і вони рівномірно (через 360/n0) розміщені по колу зі зміщенням на 360/(2×n)° відносно ребер жорсткості, що встановлені в кільцевому зазорі між центральним і проміжним перехідними кільцями.

Текст

1. Фурмена головка підвищеної жорсткості, яка містить наконечник, центральне, проміжне і зовнішнє перехідні кільця, сопла і колектор, яка відрізняється тим, що зовнішнє і проміжне перехідні кільця жорстко з'єднані між собою ребрами жорсткості, що рівномірно (через 360/n°, де n - кількість ребер жорсткості, яка повинна бути не менша за три) встановлені в кільцевому зазорі, який утворений проміжним і зовнішнім перехідними кільцями. 2. Фурмена головка за п. 1, яка відрізняється тим, що зовнішнє перехідне кільце зсередини додатко 38980 рстко прикріплених до внутрішньої поверхні перехідного кільця підвісок. В таких конструкціях фіксація верхньої і нижньої тарілок відносно одна одної здійснюється за допомогою сопел, тобто означені частини головки скріплені між собою лише сопловими вкладишами, які вварюються в отвори, що просвердлені в обох тарілках. Від плавки до плавки робота фурменої головки характеризується різкими теплозмінами, що сприяє виникненню крутячих і згинаючих моментів в конструкції дуттьового пристрою. Під дією виникаючих термічних напружень і пластичних деформацій, які не повністю гасяться компенсуючими пристроями, колектор і наконечник разом з привареними до них перехідними кільцями починають нерівномірно витягатися, крутитися і згинатися, як по одинці, так і всі відразу, причому во всіляких по відношенню один до одного напрямках, що призводить до виривання сопел з отворів у тарілках і порушення герметичності зварних швів через їхню низьку міцність в порівнянні з матеріалом усієї іншої частини виробу. Жорстке з'єднання роздільника з верхньою тарілкою не збільшує жорсткості усього пристрою, бо з означеними деталями жорстко не з'єднані нижня тарілка і її перехідне кільце. Тому вони будуть зазнавати деформації і призводити до розірвання зварного шва, що з'єднує зовнішнє перехідне кільце з наконечником, і виривання сопел з наконечника і колектора. Таким чином фурмена головка стає непридатною до подальшої експлуатації. В основу винаходу поставлена задача вдосконалення конструкцій головок до верхніх кисневих фурм як з периферійним, так і з центральним підведенням води на охолодження, в яких підвищенням жорсткості всієї конструкції дуттьового пристрою збільшується стійкість головок. Поставлена задача вирішується тим, що в фурменій головці, яка містить наконечник, центральне, проміжне і зовнішнє перехідні кільця, сопла і колектор, згідно з винаходом, зовнішнє і проміжне перехідні кільця жорстко з'єднані між собою ребрами жорсткості, що рівномірно (через З60/n°, де n - кількість ребер жорсткості, яка повинна бути не менша за три) встановлені в кільцевому зазорі, який утворений проміжним і зовнішнім перехідними кільцями. Зовнішнє перехідне кільце зсередини додатково скріплене з наконечником ребрами жорсткості, які водночас з'єднують проміжне перехідне кільце з зовнішнім. Проміжне і центральне перехідні кільця, жорстко з'єднані між собою ребрами жорсткості, кількість яких дорівнює n і вони рівномірно (через 360/n°) розміщені в кільцевому зазорі, який утворений центральним і проміжним перехідними кільцями, зі зміщенням на 360/(2-n)° відносно ребер жорсткості, що встановлені в кільцевому зазорі між проміжним і зовнішнім перехідними кільцями. Центральне перехідне кільце додатково з'єднано з колектором ребрами жорсткості, кількість яких дорівнює n і вони рівномірно (через 360/n°) розміщені по колу зі зміщенням на 360/(2-n)° відносно ребер жорсткості, що встановлені в кільцевому зазорі між центральним і проміжним перехідними кільцями. Жорстке з'єднання зовнішнього і проміжного перехідних кілець між собою ребрами жорсткості, що розташовані рівномірно по колу, сприяє тому, що наконечник разом з привареним до нього зовнішнім перехідним кільцем буде являти собою суцільний виріб з проміжним перехідним кільцем, яке прикріплене до роздільника (в фурмах з периферійною подачею води на охолодження) або до колектора (в фурмах з центральною подачею охолоджувача). Додаткове скріплення зсередини зовнішнього перехідного кільця з наконечником ребрами жорсткості, що водночас з'єднують проміжне перехідне кільце із зовнішнім, сприяє зміцненню зварного з'єднання наконечника з зовнішнім перехідним кільцем і призведе до додаткового збільшення жорсткості всієї конструкції головки. Жорсткість фурменої головки збільшиться в ще більшій мірі при з'єднанні між собою ребрами жорсткості проміжного і центрального перехідних кілець. Додаткове з'єднання ребрами жорсткості центрального перехідного кільця з колектором дозволить зміцніти зварне з'єднання означених деталей між собою, а розташування кожної групи ребер жорсткості з означеними зміщеннями відносно іншої групи необхідно для збільшення жорсткості головки на згин і скрут. Це суттєво збільшить жорсткість всієї конструкції дуттьового пристрою, тобто підвищиться опірність фурменої головки термонапруженням і деформаціям, які виникають в її конструкції, що значній мірі збільшить її стійкість. Невиконання кожного з цих вимог негативно відіб'ється на стійкості фурмених головок. На фіг. 1 і фіг. 3 зображені п'ятисоплові головки відповідно для фурм з центральним підведенням кисню і для фурм з центральним підведенням води; на фіг. 2 і фіг. 4 - відповідно їхній вид зверху. Дуттьові пристрої складаються з наконечника 1, центрального 2, проміжного 3 і зовнішнього 4 перехідних кілець, сопел 5, колектора 6, ребер жорсткості 7 для з'єднання наконечника 1, зовнішнього 4 і проміжного 3 перехідних кілець між собою, ребер жорсткості 8 для з'єднання проміжного 3 і центрального 2 перехідних кілець, ребер жорсткості 9 для додаткового з'єднання центрального перехідного кільця 2 з колектором 6, роздільника 10. Кількість ребер жорсткості в кожній групі дорівнює трьом, кріпляться вони за допомогою зварних швів 11. Позитивний ефект досягається наступним чином. При роботі головки відбувається тиск дуття і охолоджувача на наконечник 1, сопла 5, колектор 6 і роздільник 10, а також неоднакова деформація всіх складових частин пристрою, яка пов'язана з їхнім неоднаковим нагріванням і наводить до руйнування зварних швів. Наявність першої єднальної ланки (ребер жорсткості 7 між зовнішнім 4 і проміжним 3 перехідними кільцями) дозволяє розвантажити зовнішні зварні шви навколо сопел 5 у наконечнику 1, а додаткове скріплення зовнішнього перехідного кільця 4 з наконечником 1 цими ж ребрами жорсткості 7 дозволяє розвантажити зовнішній зварний шов головки, що з'єднує останні означені складові частини дуттьового пристрою між собою. Наявність другої єднальної ланки (ребер жорсткості 8 між проміжним 3 і центральним 2 перехідними кільцями) дозволяє розвантажити внутрішні зварні шви навколо сопел 5 в колекторі 6 і зварний шов, що з'єднує проміжне перехідне кільце 3 з роздільником 10 (в фурмах з периферій 2 38980 ною подачею води на охолодження) або з колектором 6 (в фурмах з центральною подачею охолоджувача). Наявність третьої єднальної ланки (додаткового з'єднання ребрами жорсткості 9 центрального перехідного кільця 2 з колектором 6) дозволяє розвантажити зварний шов, що з'єднує колектор 6 з центральним перехідним кільцем 2. Таким чином, здійснюється досить повне розвантаження від механічних і термічних сил всіх зварних швів в конструкції фурменої головки, що зрештою підвищує її стійкість. Застосування запропонованих конструкцій фурмених головок до верхніх продувочних пристроїв дозволить збільшити їхню стійкість порівняно з відомими конструкціями, що призведе до підвищення терміну експлуатації фурм між замінами головок, скорочення простоїв дуттьових пристроїв з причини заміни головок і збільшення продуктивності конвертерних агрегатів, зниження витрат людино-годин на обслуговування верхніх фурм, економії міді, сталі і сталевих труб, мідного дроту, електродів, природного газу і аргону при виготовленні й монтажі головок, збільшення терміну експлуатації зварювального обладнання. Фіг. 1 Фіг. 2 Фіг. 3 Фіг. 4 __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Tuyere head of heightened rigidity

Автори англійською

Panteikov Serhii Petrovych, Uchytel Lev Mykhailovych, Ivko Volodymyr Viktorovych, Deripasko Volodymyr Oleksiiovych, Kharchenko Yurii Ivanovych, Kadatskyi Leonid Vasyliovych

Назва патенту російською

Фурменная головка повышенной жесткости

Автори російською

Пантейков Сергей Петрович, Учитель Лев Михайлович, Ивко Владимир Викторович, Дерипаско Владимир Алексеевич, Харченко Юрий Иванович, Кадацкий Леонид Васильевич

МПК / Мітки

МПК: C21C 5/48

Мітки: підвищеної, жорсткості, фурмена, головка

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-38980-furmena-golovka-pidvishheno-zhorstkosti.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Фурмена головка підвищеної жорсткості</a>

Подібні патенти