Завантажити PDF файл.

Текст

1. Кормороздавальник, що включає мобільну раму з тросовим приводом і встановленим на ній бункером із вивантажувальним пристроєм і привід робочих органів, який відрізняє ться тим, що ви 38917 В основу винаходу поставлена задача створення кормороздавальника, у якому вивантажувальний пристрій містить шнек із зустрічним навиванням, установлений у подовжньому напрямку у нижній частині бункера, та випускний отвір, розташований по центру дна бункера, під випускним отвором вивантажувального пристрою встановлена рухли ва заслінка, виконана з можливістю зворотно-поступального руху уздовж осі шнека, а привод шнека складається з редуктора й системи ланцюгових передач. Поставлена задача досягається тим, що в кормороздавальнику, який включає візок із тросовим приводом і встановленим на ньому бункером із вивантажувальним пристроєм і привод робочих органів, відповідно до винаходу, ви вантажувальний пристрій містить шнек із зустрічним навиванням, установлений у подовжньому напрямку у нижній частині бункера, випускний отвір, розташований по центру дна бункера, під випускним отвором вивантажувального пристрою встановлена рухлива заслінка, виконана з можливістю зворотнопоступального руху уздовж осі шнека, привод робочих органів складається з редуктора і системи ланцюгових передач. Використання такої конструкції вивантажувального пристрою дозволяє підвищити рівномірність й точність дозованої видачі сипких сухи х та зволожених кормів по довжині кормового фронту. За рахунок постійного переміщення не вивантаженої маси корма під дією шнека із зустрічним навиванням, який здійснює обертальний рух, виключається утворення "мертвих зон" і забезпечується повне очищення бункера від корму. За рахунок використання П-образної рами роздавача, яка навішується на каркас кліткової батареї та випускного отвору вивантажувального пристрою, розташованого по центру дна бункера, знижуються експлуатаційні витрати та підвищується експлуатаційна надійність кормороздавальника, ефективніше використовується корисна площа пташника за рахунок зменшення довжини кліткової батареї, тому що при досягненні кінця батареї більша частина бункера роздавача не висувається в прохід між батареєю й стіною будівлі. За рахунок здійснення незалежним приводу обертання шнеків від напрямку й швидкості подовжнього пересування роздавача уздовж кліткової батареї є можливість проведення видачі корму як у прямому, так і у зворотному напрямку руху кормороздавальника. За рахунок використання рухливої заслінки, встановленої під випускним отвором вивантажувального пристрою, та керуючого механізму, виконаного у вигляді електромагнітних муфт, з'єднаних із зазначеними заслінками за допомогою штоків, можливо проводити дозування корму відповідно до зросту і живої ваги птиці. Суть винаходу пояснюється малюнками, де на фіг. 1 схематично зображений кормороздавальник, загальний вид; на фіг. 2 - бункер кормороздавальника, загальний вид. Кормороздавальник включає систему з бункерів 1, змонтованих на загальній несучій рамі 2 Пподібної форми з тросовим приводом 3, постаче ної колесами 4, і встановленим у вер хній частині рами 2 редуктором 5 привода шнеків 6 із зустрічним навиванням, установлених подовжньо на дні бункерів 1. При цьому, на вихідних валах шнеків 6 установлені приводні зірочки 7, зв'язані за допомогою ланцюгових передач 8 через передатні зірочки 9, установлені на кронштейнах 10 по кута х рами 2, із зірочкою 11 редуктора 5 привода. Бункери 1 з'єднуються між собою за допомогою пересипного рукава 12, виконаного у вигляді вертикального короба прямокутного перерізу. Посередині дна кожного бункера 1 виконані випускні отвори 13, перекриті заслінками 14, установленими паралельно осі шнеків 6 з можливістю зворотно-поступального переміщення в горизонтальній площині і постачені керуючим механізмом, виконаним у вигляді електромагнітних муфт 15, з'єднаних із зазначеними заслінками 14 за допомогою штоків 16. Нижні частини кожного з бункерів 1 постачені направляючим рукавом 17, установленим під випускним отвором 13 бункера 1 кормороздавальника. Кормороздавальник працює таким чином. Завантаження бункерів 1 роздавача кормом, проводиться по узвичаєній для всіх роздавачів у пташниках схемі - корм подається із зовнішнього бункера-сховища, горизонтальними шнековими транспортерами, що проходять над переднім щитом батареї поперек пташника. Бункери 1 роздавача заповнюються кормом послідовно, починаючи з першого (нижнього). При заповненні бункера 1 відбувається самозакриття кормом пересипного рукава 12, а корм подається у др угий бункер 1, і так доти, поки не заповниться останній, верхній бункер 1, на якому встановлюється датчик рівня корму (не показаний), що виключає привод горизонтальних шнекових транспортерів. Далі включається тросовий привод 3 переміщення кормороздавальника уздовж кліткової батареї й редуктор 5 приводу шнеків 6. Зірочка 11, встановлена на вихідному валі редуктора 5, обертаючись, передає обертальний момент через ланцюгові передачі 8 та зв'язані з ними обертові передатні зірочки 9, установлені на кронштейнах 10 по кутах рами 2, приводним зірочкам 7, встановленим на вихідних валах шнеків 6. Одночасно з початком обертання шнеків 6, електромагнітні муфти 15 привода заслінок 14 відкривають випускні отвори бункерів 1 кожного ярусу батареї на визначену величину за допомогою штоків 16. При цьому заслінка 14 під дією штока 16 здійснює поступальне переміщення в горизонтальній площині. Витки шнека 6, обертаючись, захоплюють сипкий корм і транспортують його до центра бункера 1. При досягненні випускного отвору 13 бункера 1 відкритого заслінкою 14 на визначену величину, частина корму, що транспортується шнеком 6, висипається з випускного отвору 13 бункера 1 і, потрапляючи на направляючий рукав 17, направляється в годівниці кліткової батареї. Частина корму, яка не висипалася з випускного отвору 13 бункера 1, через зустрічне навивання шнека 6 рухається нагору у бункері 1, проте зазор між шнеком 6 і дном бункера 1, виключає можливість заклинювання витків шнека 6 у зоні вивантаження корму. 2 38917 Фіг. 1 Фіг. 2 __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Feed dispenser

Автори англійською

Artiukh Oleksandr Mykolaiovych, Linnyk Mykola Kindratovych

Назва патенту російською

Кормораздатчик

Автори російською

Артюх Александр Николаевич, Линник Николай Кондратьевич

МПК / Мітки

МПК: A01K 5/02

Мітки: кормороздавач

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-38917-kormorozdavach.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Кормороздавач</a>

Подібні патенти