Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

(21) 2000116546

(54) (57)

Дата прийняття

рішення

03 квітня 2001 р.

1. Віброелектромагнітний сепаратор, який містить вібратор, систему електромагнітів з полюсами полярності, яка чергується, пристрої транспортування вихідного матеріалу та феромагнітних тіл, приймальні бункери для продуктів розподілу, який відрізняється тим, що вібратор виконаний у вигляді роликів із сегментами, привід яких здійснюється від транспортерної стрічки вихідного матеріалу, причому сегменти на парних роликах розташовані через третину окружності, а на непарних - через чверть.

2. Вібромагнітний сепаратор за п. 1, який відрізняється тим, що парні ролики встановлені під полюсами електромагнітів, а непарні - між полюсами.

3. Вібромагнітний сепаратор за п. 1, який відрізняється тим, що сегменти виконані радіусом, який дорівнює одній дванадцятій радіуса ролика (Rc=l / 12 Rp).

Текст

1. Віброелектромагнітний сепаратор, який містить вібратор, систему електромагнітів з полюсами полярності, яка чергується, пристрої транспортування вихідного матеріалу та феромагнітних тіл, приймальні бункери для продуктів розподілу, який 38894 На фіг. 1 зображено схему функціонування технологічного процесу вилучення феромагнітних тіл із сипучих матеріалів. На фіг. 2 зображено фрагмент непарних роликів із сегментами. На фіг. 3 зображено фрагмент парних роликів із сегментами. Віброелектромагнітний сепаратор складається з: бункерів вихідного 1 та очищеного 2 сипучого матеріалу, розташованих над і під (відповідно) транспортерної стрічки 3, блоку роликів 4 з парною 5 та непарною б кількістю сегментів, установленого над електромагнітною системою 7, транспортерної стрічки 8, розташованої над блоком роликів 4 та бункера феромагнітних тіл 9, закріпленого над транспортером 8. Пристрій працює таким чином. Маса сипучого матеріалу, наприклад, зернової суміші з феромагнітними домішками, надходить з вихідного бункера 1 на транспортер 3. Рухаючись зі стрічкою транспортера 3, маса надходить на ділянку блока роликів із сегментами 4, де відбувається "кипіння" сипучого матеріалу під дією парних 5 та непарних 6 роликів із сегментами, викликаючи "спливання" феромагнітних тіл на поверхню. Під дією сил електромагнітного поля, створеного системою електромагнітів 7, феромагнітні домішки притягуються до транспортера 8, який, обертаючись за рухом сепарованого матеріалу, тягне магнітні частки до приймального бункера 9. Очищена зернова маса надходить у бункер очищеного сипучого матеріалу 2. Фіг. 1 Фіг. 2 Фіг. 3 2 38894 __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Vibration electromagnetic separator

Автори англійською

Prosvirnin Viktor Ivanovych, Khassai Dmytro Vitaliovych, Kuznetsov Illia Olehovych

Назва патенту російською

Вибромагнитный сепаратор

Автори російською

Просвирнин Виктор Иванович, Хассай Дмитрий Витальевич, Кузнецов Илья Олегович

МПК / Мітки

МПК: B03C 1/08

Мітки: вібромагнітний, сепаратор

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-38894-vibromagnitnijj-separator.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Вібромагнітний сепаратор</a>

Подібні патенти