Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб стимуляції противірусного імунітету у свиней, що включає змішування біомаси бактерій бешихи та вакцинного вірусу, висушування отриманої суміші, який відрізняється тим, що біомасу вірусів класичної чуми свиней, хвороби Ауєскі, тешенської хвороби адсорбують на біомасі бактерій бешихи, концентрованих до 1,0-1,5 млрд. в 1 см3 у різному для кожного вірусу діапазоні рН, за температури 4-8 °С, та використовують бактерії бешихи з адсорбованим вірусом (вірусами) для стабілізації вірусів та посилення противірусного імунітету свиней (зокрема, диких кабанів).

Текст

Спосіб стимуляції противірусного імунітету у свиней, що включає змішування біомаси бактерій 3 38862 сприяє утворенню напруженого противірусного імунітету. Недоліком способу є його нестандартність через принципову те хнічну ваду відомого рішення: за різних умов довкілля вакцинний вірус, навіть ліофілізований разом з бактеріями бешихи, з непередбачуваною швидкістю втрачає імунізуючу активність. Це є причиною поганої відтворюваності способу, а також причиною багаторазового застосування вірусвакцини «всліпу» - без гарантії збереження імунізуючої активності вірусвакцини. В основу корисної моделі поставлено задачу розробити спосіб стимуляції противірусного імунітету у свиней, що включає змішування біомаси бактерій бешихи та вакцинного вірусу, висушування отриманої суміші, шляхом адсорбції біомаси вірусів класичної чуми свиней, хвороби Ауєскі, тешенської хвороби на біомасі бактерій бешихи концентрованих до 1,0-1,5млрд. в 1см 3 у різному для кожного вірусу діапазоні рН, за температури 48°С, використання бактерій бешихи з адсорбованим вірусом (вірусами) для стабілізації вірусів та посилення противірусного імунітету свиней (зокрема, диких кабанів), щоб забезпечити ефективність способу. У способі пероральної стимуляції противірусного імунітету диких та свійських свиней, бактерії бешихи виконують роль не лише «активатора» імунної системи, що готує її до швидкої та повноцінної реакції на вірусвакцину (тобто роль ад'юванта), але й стабілізатора останньої, оскільки вони у фізико-хімічному аспекті за певних умов можуть розглядатися як фізичні частинки, на яких може адсорбуватися і таким чином стабілізуватися вірус. Пропоноване рішення включає адсорбцію на концентрованих до 1,0-1,5млрд. в 1см 3 бактеріях бешихи ВР2 вакцинного вірусу класичної чуми свиней штаму «К», хвороби Ауєскі штаму «ВГНКІ», тешенської хвороби штаму «Бучач», яка відбувається у певному для кожного з зазначених вірусів діапазоні кислотності (рН), за умов постійного чи періодичного перемішування суміші упродовж 4048 годин за температури 4-8°С. Не адсорбований вірус декантують після осадження бактерій бешихи низькошвидкісним центрифугуванням, осад ресуспендують у забуференому фізіологічному розчині з рН (7,2-7,4) згодовують свиням, у нативному вигляді чи у складі принад. Головним критерієм ефективності пропонованого рішення є зберігання та застосування цільового продукту за умови збереження життєздатності бактерій бешихи, на яких адсорбовано зазначені віруси. У свиней, імунізованих пропонованим способом, розвивається напружений противірусний імунітет - не лише гуморальний, але й мукозальний. Порівняльний аналіз заявленого рішення з прототипом дозволяє зробити висновок, що бактерії бешихи, по-перше, використовуються у якості «адсорбенту», а не лише у якості «ад'юванту», а, по-друге, вони використовуються для стабілізації та додаткової стимуляції імунітету не лише проти класичної чуми свиней, але й проти хвороби Ауєскі та тешенської хвороби, що відповідає критерію«новизна». Приклади виконання способу. 4 Приклад 1. Перед виконанням способу 50см 3 вірусвакцини проти класичної чуми свиней (наприклад, вакцина «АСВ» Херсонської державної біологічної фабрики з активністю 4,5-5,0lg фокусоутворюючих одиниць, ФУО50/см 3) освітлювали центрифугуванням при 3000g впродовж 45 хвилин. Потім у флаконі відповідної ємності на магнітному міксері при постійному перемішуванні, до неї додавали 25см 3 вакцини живої проти бешихи (наприклад, вакцина зі штаму ВР-2 Херсонської державної біологічної фабрик з активністю 150-200млн. б.к. на 1см 3). Значення рН бактерійно-вірусної суміші підводили за допомоги стерильного 0,25% розчину кислого фосфорнокислого натрію до рН 7,0-7,6 (за кольором лакмусового папірця). Суміш при постійному перемішуванні впродовж 48 годин інкубували при 4-8°С в холодильнику. Після цього суміш розбавляли м'ясопептонним бульйоном до концентрації бактерії бешихи приблизно 150000250000б.к. на 1см 3 (за стандартом каламутності) і перорально вводили 3-м інтактним підсвинкам 4місячного віку п'ятиразово, раз на добу, з 2-3добовим інтервалом. Через 1 місяць після останнього введення препарату у підсвинків перевіряли наявність віруснейтралізуючих антитіл проти збудника класичної чуми свиней. Рівень таких антитіл був протективним (1:8-1:16). Приклад 2. 20см 3 вакцини живої проти бешихи (наприклад, вакцина зі штаму ВР-2 Херсонської державної біологічної фабрики з активністю 100-150млн. б.к. на 1см 3) змішували у флаконі протягом 5 хвилин при кімнатній температурі (22-24°С) з 20см 3 культуральної вірусвакцини проти хвороби Ауєскі (наприклад, вірусвакцина зі штаму «ВГНКІ» з музею ННЦ «ІЕКВМ» чи штаму «Бегонія» фірми «Інтервет», Нідерланди). Значення рН бактерійновірусної суміші підводили за допомогою стерильного 0,25% розчину кислого вуглекислого натрію до рН 7,2-7,4 (за кольором нейтрального червоного у культуральному середовищі). Суміш впродовж 48 годин інкубували при 4-8°С в холодильнику при періодичному перемішуванні впродовж 3-5 хвилин кожного разу, 3-5 раз на добу. Потім суміш розбавляли м'ясопептонним бульйоном до концентрації бактерій бешихи приблизно 150000-250000б.к. на 1см 3 (за стандартом мутності) і перорально вводили 3-м інтактним підсвинкам 6-місячного віку тричі, раз на добу, з 2-3-добовим інтервалом. Через 1 місяць після останнього введення препарату у зразках сироваток крові підсвинків перевіряли наявність антитіл проти збудника хвороби Ауєскі. Рівень таких антитіл в ELISA був 1:320-1:1200, що свідчить про наявність напруженого імунітету проти хвороби Ауєскі. Приклад 3. 20см 3 вакцини живої проти бешихи (наприклад, вакцина зі штаму ВР-2 Херсонської державної біологічної фабрики з активністю 150-250млн. б.к. на 1см 3) змішували у флаконі протягом 5 хвилин при кімнатній температурі (22-240°С) з 20см 3 культуральної вірусвакцини проти тешенської хвороби (наприклад, вірусвакцина зі штаму «Бучач» Національного наукового центру «ІЕКВМ» з актив 5 38862 ністю 7,5lg ТЦД50/см 3). Значення рН бактерійновірусної суміші підводили за допомогою стерильного 0,25% розчину кислого вуглекислого натрію до рН 8,5-9,5 і протягом 48 годин інкубували при температурі 4-8°С в холодильнику при періодичному перемішуванні впродовж 3-5 хвилин кожного разу, 3-5 раз на добу. Після цього бактерії бешихи осаджували центрифугуванням при 3000g впродовж 45 хвилин, розбавляли м'ясопептонним бульйоном до концентрації приблизно 150000250000б.к. на 1см 3 (за стандартом мутності) і перорально вводили 3-м підсвинкам 4-місячного віку тричі, раз на добу, з 2-3-добовим інтервалом. Че Комп’ютерна в ерстка Л.Литв иненко 6 рез 1 місяць після останнього введення препарату у підсвинків перевіряли наявність віруснейтралізуючих антитіл проти збудника тешенської хвороби. Рівень таких антитіл був протективним (1:81:16). У способі пероральної стимуляції противірусного імунітету диких та свійських свиней, бактерії бешихи виконують роль не лише «активатора» імунної системи, але й стабілізатора останньої. У свиней, імунізованих пропонованим способом, розвивається напружений противірусний імунітет не лише гуморальний, але й мукозальний. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for stimulation of antiviral immunity in pigs

Автори англійською

Buzun Andrii Ihorovych, Stehnii Borys Tymofiiovych, Soloviov Serhii Tykhonovych, Vovk Serhii Ivanovych

Назва патенту російською

Способ стимуляции противовирусного иммунитета у свиней

Автори російською

Бузун Андрей Игоревич, Стегний Борис Тимофеевич, Соловьев Сергей Тихонович, Вовк Сергей Иванович

МПК / Мітки

МПК: A61K 39/245

Мітки: противірусного, спосіб, свиней, стимуляції, імунітету

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-38862-sposib-stimulyaci-protivirusnogo-imunitetu-u-svinejj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб стимуляції противірусного імунітету у свиней</a>

Подібні патенти