Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Прилад для знімання прочосу на чесальній машині, що містить пустотілий вал  з закріпленим на ньому гребнем, встановлений з можливістю обертання на станині машини та з'єднаний з привідним механізмом, пружний торсіоний вал, розташований всередині пустотілого валу та жорстко з'єднаний з ним одним кінцем, який відрізняється тим, що іншийкінець пружнього торсіоного валу встановлений із можливістю обертання на станині та на ньому закріплено змінний масивний маховик.

2. Прилад по п. 1, який відрізняється тим, що змінний масивний маховик встановлений з можливістю взаємодії з упором, закріпленим на станині.

3. Прилад по п. 2, який відрізняється тим, що упор виконаний з вязко-пружнього матеріалу, наприклад, з гуми.

Текст

1. Прилад для знімання прочосу на чесальній машині, що містить пустотілий вал з закріпленим на ньому гребенем, встановлений з можливістю 38771 ний з можливістю обертання на станині та на ньому закріплено змінний масивний маховик, встановлений з можливістю взаємодії з упором, закріпленим на станині та виготовленим з пружнов'язкого матеріалу, наприклад, з гуми. На відміну від прототипу і відомих приладів, у яких вал з гребенем, що здійснює коливальний рух, що одержує від приводного механізму, з'єднаний зі станиною шляхом пружного торсіонного валу, і тому на станину завжди передається пружний момент торсіонного валу, викликаючи її вібрацію, а при пуску та розгоні приводного механізму на нього передаються опори, що викликані неврівноваженим моментом пружних сил, у запропонованому приладі вал гребеня з'єднаний пружним торсіонним валом з маховиком, що здійснює повільні коливання, тому при пуску на приводний механізм не передаються опори від моменту пружних сил торсіонного валу, а на станину момент пружних сил торсіонного валу не передається ні при пуску, ні при встановленому режимі роботи. Схема запропонованого приладу для знімання прочосу на чесальній машині наведена на фігурі. Прилад складається з пустотілого валу 1 з закріпленим на ньому гребенем 2, встановленого на станині 3 можливістю обертання та з'єднаного з приводним механізмом 4 (наприклад, чотириланковим). Всередині пустотілого валу встановлений пружний торсіонний вал 5, жорстко пов'язаний одним кінцем (на фиг. - лівим) з пустотілим валом, а на іншому кінці, встановленому на станині з можливістю обертання, закріплено маховик 6, встановлений з можливістю взаємодії з упором 7, виконаним з пружно-в'язкого матеріалу. Прилад працює таким чином. Пустотілий вал 1 з закріпленим на ньому гребенем 2 одержує коливальний рух від приводного механізму 4 і коливається у опорах на станині 3, передаючи рух через торсіонний вал 5 маховику 6, що також вчиняє коливальний рух. При рушенні з місця і розгоні, коли частота коливань валу 1 мала, маховик коливається синфазно з валом 1 і амплітуда його коливань близька до амплітуди коливань валу 1, так що торсіонний вал практично не деформується і не створює опір роботі приводного ме ханізму. При збільшені частоти коливань збільшується амплітуда коливань маховика 6 до ти, доки він не розпочне взаємодіяти з упором 7, що обмежує амплітуду коливань. При подальшому збільшуванні частоти коливань валу 1 маховик буде коливатися в протифазі з валом 1 і амплітуда його коливань зменшиться до величини: j6=j1×I 1/I6, де j1 - амплітуда коливань валу 1, що передається приводним механізмом, j6 - амплітуда коливань маховика 6, I1 - момент інерції валу 1 з гребенем 2, I6 - момент інерції маховика 6. Такий стан настане у тому випадку, коли частота коливань перевищить величину: w> w0 = G × Ip l × I6 , де G - модуль пружності другого виду матеріалу торсіонного валу, I p - полярний момент інерції перетину валу 5, l - довжина торсіонного валу 5, тобто частоту вільних коливань маховика 6, закріпленого на торсіонному валу 5. При подальшому збільшенні частоти коливань взаємодія маховика з упором припиняється. Для того, щоб забезпечити повне зрівноваження моменту інерційних сил моментом сили пружності торсіонного валу, необхідно, щоб забезпечувалася умова: wp = G × I p × (I1 - I 0 ) 2 I1 × l , де wр - робоча частота коливань. При цьому бажано, щоб момент інерції маховика був більш моменту інерції валу 1 з гребенем 2 в 2-4 рази, що забезпечить невелику амплітуду коливань маховика. Для роботи на різноманітній частоті коливань гребеня маховик виконаний змінним. Запропонований прилад має нескладну конструкцію, не вимагає великих затрат на модернізацію існуючого обладнання, і забезпечує підвищення надійності, довговічності обладнання та якості продукції. 2 38771 Фіг. __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for web removal at hackling machine

Автори англійською

Havrylov Kostiantyn Oleksiiovych, Tkachenko Ihor Valentynovych, Havrylova Hanna Mykolaivna, Tkachenko Maria Ihorivna

Назва патенту російською

Устройство для снятия прочеса на чесальной машине

Автори російською

Гаврилов Константин Алексеевич, Ткаченко Игорь Валентинович, Гаврилова Ганна Николаевна, Ткаченко Мария Игоревна

МПК / Мітки

МПК: D01G 15/00

Мітки: чесальній, машини, прилад, знімання, прочосу

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-38771-prilad-dlya-znimannya-prochosu-na-chesalnijj-mashini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Прилад для знімання прочосу на чесальній машині</a>

Подібні патенти