Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

(21) 2000095343

(54) (57)                                                               Дата прийняття

                                                                             рішення

                                                                             28 лютого 2001р.

Пристрій ддя підрівнювання сортового прокату на холодиль­никах дрібносортних станів, який складається із приводних роликів, встановлених у кінці рейкового поля холодильника по ходу перекладання штанг перед пристроєм, який пакетує, напрямних холодів і датчиків припинення зщеплення штанг з приводними роликами, що відрізняється тим, що холості і приводні ролики створюють однорівчаковий рольганг попереднього підрівнювання і однорівчаковий рольганг кінцевого підрівнювання з автономними приводними роликами, а датчики припинення зщеплення штанг з приводними роликами встановлені між останніми приводними роликами і кінцями рольгангів, до того ж відношення відстаней від датчиків до кінців рольгангів кінцевого і попереднього підрівнювання не перевищує 0,5.

Текст

Пристрій для підрівнювання сортового прокату на холодильниках дрібносортних станів, який 38750 датчиків припинення зчеплення штанг з приводними роликами, холості і приводні ролики створюють однорівчаковий рольганг попереднього підрівнювання з автономними приводними роликами, а датчики припинення зчеплення штанг з приводними роликами встановлені між останніми приводними роликами і кінцями рольгангів, до того ж, відношення відстані від датчиків до кінців рольгангів кінцевого і попереднього підрівнювання не перевищує 0,5. Створення системою холостих і приводних роликів двох однорівчакових рольгангів з автономними приводними роликами поряд зі збільшенням спільного часу транспортування, дозволяє перерозподілити поздовжні швидкості транспортування в процессі попереднього і кінцевого підрівнювання. Збільшення швидкості транспортування штанг на рольгангу попереднього підрівнювання забезпечує здійснення процесу при підвищеному розкиді положень передніх кінців на рейковому полі, що створює передумови для зниження виходу немірних довжин, а зниження швидкості транспортування штанг на рольганзі кінцевого підрівнювання зменшує розкид передніх кінців штанг у передаваємих до ножиць пакетах прокату, що забезпечує зниження чи припинення втрат придатного металу в обрізки. Установлення датчиків припинення зчеплення штанг з приводними роликами між приводними роликами і закінченням рольгангів, завдяки забезпеченню потрібної довжини гальмування, дозволяє здійснити зупинку штанг силами тертя в процесі їх просування під дією сили інерції, не удаючись до погашення кінетичної енергії штанг шляхом їх удару в упор. Зупинка штанг прокату за рахунок їх гальмування силами тертя в процесі вільного інерційного ковзання, виключає появу стискувальних сил, а, тобто, і причин пружного і пластичного поздовжнього вигину штанг і викиду їх за межі холодильника, що лежать в основі одержання штанг немірної довжини і додатковим обрізкам. Відношення відстаней між датчиками і закінченням рольгангів кінцевого і попереднього підрівнювання визначає відношення їх швидкостей поздовжнього транспортування. Випробування дослідного зразка пристрою в умовах виробництва показало, що при відношенні відстаней між датчиками і закінченням рольгангів кінцевого і попереднього підрівнювання не перевищуючому 0,5 забезпечується підрівнювання при всіх зустрічаємих на практиці розкидах положень передніх кінців штанг на рейковому полі. На фіг., як приклад виконання, показаний пристрій для підрівнювання прокату штанг 1, який складається з холостих 2, що підтримують, і автономних приводних 3, що транспортують, роликів, які утворюють рольганг попереднього підрівнювання 4 і рольганг кінцевого підрівнювання 5. Рольганги встановлені в кінці рейкового поля 6 холодильника вздовж перекладання штанг 1 перед при строєм 7, який пакетує. В кінці кожного рольганга за останніми приводними роликами 3 в зоні поздовжнього переміщення передніх кінців штанг встановлені напрямні жолоби 8. Обидва рольганги обладнані датчиками 9 - припинення накопичення зчеплення штанг з приводними роликами, встановленими між останніми приводними роликами і кінцями рольгангів попереднього і кінцевого підрівнювання на відстані до закінчення рольгангів l г.поп. і lг.кін., відповідно, які дорівнюють відстані гальмування штанг. Відношення lг.кін./lг.поп не перевищує 0,5. Пристрій працює так. Штанги 1 готового прокату, які мають розкид положень передніх кінців, обумовлених різницею швидкостей, місцевої і загальної кривизни, положення розкату на клапанах і в жалобі рихтувальних плит та ін., після поздовжнього переміщення у кінець рейкового поля 6 поштучно укладаються в рівчак рольганга попереднього підрівнювання 4, вводяться в зчеплення з приводними воликами 3 і транспортуються в поздовжньому напрямі з підвищеною швидкістю, що забезпечується прийнятим відношенням Іг.кін./lг.поп., яке не перевищує 0,5, а також використанням холостих роликів. Підвищена швидкість транспортування дозволяє здійснити за час знаходження металу в рівчаку рольганга 4 переміщення передніх кінців усіх штанг до датчика 9 припинення зчеплення металу з приводними роликами, після чого штанги переміщаються під дією сил інерції з уповільненням до повної запинки, коли передні кінці попередньо підрівняних штанг розташовуються в зоні обмеженій останнім приводним роликом 3 і датчиком 9 припинення зчеплення металу з приводними роликами рольганга кінцевого підрівнювання 5. Після цього, відбувається поздовжнє переміщення штанг, їх укладання в рівчак рольганга кінцевого підрівнювання 5, введення в зчеплення штанги з приводними роликами з цього рольганга, і поздовжнє транспортування штанги до досягнення її переднім кінцем датчика 9 припинення зчеплення. Після припинення зчеплення приводним роликом 3 завдяки дії сил тертя виникає уповільнення просування штанг до повної їх з упинки. Низька швидкість транспортування рольгангом кінцевого підрівнювання створює умови для забезпечення допустимого розкиду положень передніх кінців штанг, які передаються на пристрій 7, який пакетує. Безперешкодне переміщення вздовж рейок холодильника передніх кінців в процесі поздовжнього переміщення штанг забезпечується застосуванням жолобів 8. Випробування пристрою для підрівнювання арматурної сталі на холодильнику дрібносортного стану МС 250-5 комбінату "Криворіжсталь" виявила можливість зменшення виходу немірних довжин з 10% до 6% і зниження втрат придатного прокату в обрізки з 18 кг/т до 8 кг/т. 2 38750 Фіг. __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for straightening rolled bar stock on refrigerators of small-section mills

Автори англійською

Khudik Valerian Tarasovych, Necheporenko Volodymyr Andriiovych, Kostiuchenko Mykhailo Ivanovych, Babenko Mykhailo Antonovych, Kvashyn Valerii Mykolaiovych, Shramko Mykola Yehorovych, Koksharov Oleksandr Mykplaiovych, Kruskal Leonid Markusovych, Blokhin Dmytro Porfyrovych, Khandusenko Leonid Pavlovych, Khynotskyi Anatolii Klymentiiovych, Dovhal Petro Hryhorovych

Назва патенту російською

Устройство для подравнивания сортового проката на холодильниках мелкосортных станов

Автори російською

Худик Валерьян Тарасович, Нечепоренко Владимир Андреевич, Костюченко Михаил Иванович, Бабенко Михаил Антонович, Квашин Валерий Николаевич, Шрамко Николай Егорович, Кокшаров Александр Николаевич, Крускаль Леонид Маркусович, Блохин Дмитрий Порфирьевич, Хандусенко Леонид Павлович, Хиноцкий Анатолий Климентьевич, Довгаль Петр Григорьевич

МПК / Мітки

МПК: B21B 39/00

Мітки: підрівнювання, дрібносортних, пристрій, холодильниках, сортового, прокату, станів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-38750-pristrijj-dlya-pidrivnyuvannya-sortovogo-prokatu-na-kholodilnikakh-dribnosortnikh-staniv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для підрівнювання сортового прокату на холодильниках дрібносортних станів</a>

Подібні патенти