Номер патенту: 38733

Опубліковано: 15.05.2001

Автор: Чумаченко Ігор Володимирович

Завантажити PDF файл.

Текст

Пристрій обробки інформації, який має шину даних, шину результату, перший операційний блок, перший керуючий вхід, який відрізняється тим, що містить перший, другий і третій мультиплексори, другий, третій та четвертий операційні блоки, другий і третій керуючі входи, причому шина даних з'єднана з входами першого і другого операційних блоків, перший керуючий вхід з'єднаний з керуючим входом першого мультиплексора, 38733 дів третього мультиплексора, виходи четвертого операційного блоку з'єднані з другою групою входів третього мультиплексора, виходи якого з'єднані з першою групою входів другого мультиплексора, виходи другого мультиплексора з'єднані з шиною результату. На фіг. представлена функціональна схема пристрою обробки інформації. Пристрій обробки інформації містить шину даних 1, шину результату 2, операційні блоки 3, 4, 5, 6, керуючі входи 7, 8, 9, м ультиплексори 10, 11, 12. Елементи пристрою обробки інформації з'єднані таким чином. Шина даних 1 з'єднана з входами першого і другого операційних блоків 3, 4, перший керуючий вхід 7 з'єднаний з керуючим входом першого мультиплексора 10, другий керуючий вхід 9 з'єднаний з керуючим входом другого мультиплексора 11, третій керуючий вхід 8 з'єднаний з керуючим входом третього мультиплексора 12, виходи першого операційного блоку 3 з'єднані з першою групою входів першого мультиплексора 10, виходи другого операційного блоку 4 з'єднані з другою групою входів першого мультиплексора 10 і другою групою входів друго го мультиплексора 11, виходи першого мультиплексора 10 з'єднані з входами третього і четвертого операційних блоків 5 і 6, виходи третього операційного блоку 5 з'єднані з першою групою входів третього мультиплексора 12, виходи четвертого операційного блоку 6 з'єднані з другою групою входів третього мультиплексора 12, виходи якого з'єднані з першою групою входів др угого м ультиплексора 11, виходи другого мультиплексора 11 з'єднані з шиною результату 2. Всі елементи, що входять до складу пристрою є відомими елементами автоматики і обчислювальної техніки і можуть бути виконані за будь-якою відомою схемою. Працює пристрій обробки інформації таким чином. Позначимо функції, що реалізуються операційними блоками 3, 4, 5, 6 відповідно А, В, С, D, а значення логічних змінних відповідно α і β. В залежності від заданого режиму роботи пристрій реалізує типові відносно Тn класифікації алгоритми обробки інформації для двох умовних операторів. Відомо, що регулярні схеми алгоритмів описують роботу дискретних приладів (див., наприклад, И. В. Чумаченко, В. М. Илюшко, В. Я. Жи харев "Математические основы проектирования рекурсивных автоматов с программируемой логикой". - Харьков, Факт, 1999. - 144 с.). Якщо на керуючий вхід 9 подається сигнал 0, а на керуючі входи 7 та 8 відповідно сигнали α і β, то на шині результату реалізується функція F1=α (AvB)α β (C vD)β Якщо на керуючий вхід 7 подається сигнал 0, на керуючі входи 8 і 9 відповідно сигнали α і β, то на шині результату реалізується функція F2=α (Aβ (C vD)β vB)α Таким чином, пристрій реалізує типові алгоритми обробки інформації і може бути використаний для апаратної реалізації макрокоманди реалізації типових алгоритмів обробки інформації, що підвищить швидкодію дискретних пристроїв, тому що обробка виконується за один такт. 2 38733 Фіг. __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for information processing

Автори англійською

Chumachenko Ihor Volodymyrovych

Назва патенту російською

Устройство обработки информации

Автори російською

Чумаченко Игорь Владимирович

МПК / Мітки

МПК: G06F 7/48, G06F 17/11

Мітки: інформації, пристрій, обробки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-38733-pristrijj-obrobki-informaci.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій обробки інформації</a>

Подібні патенти