Спосіб очищення газів, що відходять з паливоспалювальних печей

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

(21) 2000095143

(54) (57)

Дата прийняття

рішення

28.02.2001 р.

1. Спосіб очищення  газів, шо  відходять  з  паливоспалювальних печей, який включає разділення  потоку  газів, шо  відходять, на основний  та  додатковий, а  також  очищення  газів  додаткового потоку, підвищення  тиску  очищених газів та видалення продуктів згоряння у атмосферу,  який  відрізняється   тим, шо  додатково розділяють очищені гази на два потоки, один з яких використовують для Формування протитечії основному потоку, а ін­ший виводять у атмосферу.

2. Спосіб  за п. 1,  який   відрізняється   тим, що розділення  очищених газів, що відходять, на два потоки здій­снюють при забезпеченні  регулювання співвідношення їх кількості у обох потоках.

Текст

1. Спосіб очищення газів, що відходять з паливоспалювальних печей, який включає розділення потоку газів, що відходять, на основний та до 38732 винаходом, додатково розділяють очищені гази на два потоки, один з яких використовують для формування протитечії основному потоку, а інший виводять у атмосферу. Розділення очищених газів, що відходять, на два потоки може здійснюватися при забезпеченні регулювання співвідношення їх кількості в обох потоках. Причинно-наслідковий зв'язок між суттєвими ознаками винаходу та технічним результатом, що досягається полягає у наступному. Формування протитечії за заданими значеннями тиску в основному та додатковому потоках газів, що відходять, а також у потоці очищених газів дає змогу перекрити основний потік у напрямку виходу в атмосферу та направити його на очищення разом з частиною потоку очищених газів. У результаті забезпечується практично 100% очищення початкової кількості газів, що відходять. При зміні тиску в основному потоці газів, що відходять, формування протитечії. може бути забезпеченим за рахунок тиску у відповідному потоці очищених газів шляхом регулювання співвідношення їх кількості в обох потоках. Суть винаходу пояснюється кресленням (фіг.), де наведена схема системи для реалізації способу. Система містить паливоспалювальну піч, наприклад, коксову батарею 1, газоходи 2 та 3 для основного та додаткового потоків газів, що відходять від коксової батареї 1, очисний пристрій, наприклад, камеру вогняного знешкоджування 4, пристрій для підвищення тиску очищених газів, наприклад, димосос 5, та газохід 6 для вказаних газів з відгалуженнями 7 та 8 і регулятором 9, а також димову трубу 10. На газоходах 3 та 6 можуть бути встановлені шибери 11, 12 відповідно. Приклад реалізації способу. Гази, що відходять від коксової батареї 1 розділяють на основний та додатковий потоки, які проходять по газоходах 2 та 3 відповідно. Здійснюють очищення газів додаткового потоку, у камері вогняного знешкоджування 4, підвищують тиск очищених газів за допомогою димососа 5. Від димососа 5 очищені гази проходять по газоходу 6, після чого їх розділяють на два потоки, один з яких, що проходить по відгалуженню 7, використовують для формування протитечії основному потоку, який проходить по газоходу 2, а інший, той, що проходить по відгалуженню 8, виводять у атмосферу через димову трубу 10. Основний потік неочищеного газу, що відходить, разом з потоком очищеного газу з відгалуження 7 проходить по газоходу 2 у протилежному напрямку і по газоходу 3 надходить до камери вогняного знешкоджування 4 для додаткового очищення. Регулювання співвідношення кількості очищених газів у потоках, що проходять по відгалуженнях 7 та 8, здійснюють за допомогою регулятора 9. Шибери 12 та 13 можуть бути застосовані для відключення камери вогняного знешкоджування 4 у випадку виходу її з ладу. Таким чином, при реалізації даного способу забезпечується практично 100% очищення газів, що відходять від коксової батареї 1. 2 38732 Фіг. __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for cleaning gases, being discharged from fuel combustion furnaces

Автори англійською

Danilin Yevhen Oleksiiovych, Herman Mark Samiilovych, Lifshyts Volodymyr Davydovych

Назва патенту російською

Способ очистки газов, которые отходят из топливосжигательных печей

Автори російською

Данилин Евгений Алексеевич, Герман Марк Самойлович, Лифшиц Владимир Давыдович

МПК / Мітки

МПК: C10B 45/00, F23J 15/00

Мітки: паливоспалювальних, газів, очищення, спосіб, печей, відходять

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-38732-sposib-ochishhennya-gaziv-shho-vidkhodyat-z-palivospalyuvalnikh-pechejj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб очищення газів, що відходять з паливоспалювальних печей</a>

Подібні патенти