Спосіб моделювання стерильної виразки рогівки

Номер патенту: 38672

Опубліковано: 15.05.2001

Автори: Смаль Тетяна Михайлівна, Новицький Ігор Ярославович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

(21) 2000084857

(54)(57)

Дата прийняття

                                                                                     рішення

                                                                                            09.02.2001 р.

Спосіб моделювання стерильної виразки рогівки, що передбачає вкол в рогівку голкою, з'єднаною з шприцом і введення розчину, який відрізняється тим, що в рогівку вводять розчин хімотрипсину, а на 3-й день проводять ектомію, некротично змінених, внаслідок протеолітичної дії хімотрипсину, поверхневих шарів строми рогівки.

Текст

Спосіб моделювання стерильної виразки рогівки, що передбачає укол в рогівку голкою, з'єднаною з шприцом і введення розчину, який відрізняється тим, що в рогівку вводять розчин хімотрипсину, а на 3-й день проводять ектомію, некротично змінених, внаслідок протеолітичної дії хімотрипсину, поверхневих шарів строми рогівки. (19) (21) 2000084857 (22) 15.08.2000 (24) 15.05.2001 (33) UA (46) 15.05.2001, Бюл. № 4, 2001 р. (72) Новицький Ігор Ярославович, Смаль Тетяна Михайлівна (73) Львівський державний медичний університет 38672 некроз рогівкової строми. Виразка формується не за рахунок гнійного розпаду, а шляхом ектомії поверхневих некротизованих шарів рогівкової строми. В результаті утворюється стерильна (неінфекційна) виразка рогівки, яка характеризується персистуючим дефектом епітелію і рогівкової строми і неоваскуляризацією рогівки. В прототипі виникає інфекційна виразка, яка прогресує в залежності від активності бактерійного запалення. Ектомію поверхневих некротизованих шарів рогівки проводять для формування виразки (дефекту епітелію і рогівкової строми). Спосіб здійснюється таким чином. Після епібульбарної анестезії очне яблуко фіксують за сухожилок верхнього прямого м'язу і під контролем операційного мікроскопу ін'єкційною голкою інсулінового шприца проводять укол в рогівку на 12 годині в ділянці лімбу. В поверхневих шарах голку проводять до центральної частини рогівки і, повільно натискаючи на поршень шприца, в поверхневі шари вводять 0,02 мл хімотрипсину (протеолітичний фермент) в концентрації 0,1 мг в 1 мл. При цьому в рогівковій стромі утворюється диск з чіткими границями діаметром близько 5 мм. На 3-й день некротично змінені внаслідок протеолітичної дії хімотрипсину поверхневі шари строми рогівки висікають, в результаті чого утворюється стандартна виразка рогівки без ознак інфекційного запалення. Приклад. У кролика породи шиншила вагою 2,5 кг віком б місяців провели епібульбарну анестезію шляхом закрапування 0,25% розчину дикаїну протягом 5 хвилин. Очне яблуко фіксували очним хірургічним пінцетом за сухожилок верхнього прямого м'язу. Під контролем операційного мікроскопу ін'єкційною голкою інсулінового шприца провели укол в рогівку на 12 годині в ділянці лімбу і в поверхневих шарах провели її до центральної частини рогівки. Повільно натискаючи на поршень шприца, в поверхневі шари строми ввели 0,02 мл розчину хімотрипсину в концентрації 0,1 мг в 1 мл. В результаті в рогівковій стромі утворився диск з чіткими границями діаметром 5 мм. Через 20 хв. рогівкова строма в межах введення розчину хімотрипсину стала сірого кольору і почала набрякати. На 3-й день рогівкова строма в межах введення розчину хімотрипсину некротизувалася, стала рихлою, інфільтрованою і набряклою. Епітелій над некротично зміненою стромою був набряклий, рихлий, профарбовувався флюоресцеїном. Некро тично змінені поверхневі шари строми рогівки висікли, внаслідок чого утворилася типова "чиста" виразка рогівки. Інфільтрація країв і дна виразки була незначною, сірого кольору. Спосіб моделювання стерильної виразки рогівки згідно з описаним винаходом пройшов експериментальну апробацію. Була вивчена модель стерильної виразки рогівки на 10 очах 5 кроликів. Для експерименту використовували кроликів породи шиншила вагою 2,5 - 3,0 кг віком 6 - 8 місяців, які знаходилися в однакових умовах життя і отримували однакове збалансоване харчування. Стерильну виразку рогівки у всіх кроликів викликали вищеописаним методом шляхом введенням в рогівкову строму 0,02 мл розчину хімотрипсину в концентрації 0,1 мг в 1 мл і пізнішою (на 3-й день) ектомією поверхневих некротизованих шарів рогової оболонки. В результаті на всіх очах утворилися одинакові типові "чисті" виразки рогівки. Для профілактики вторинної бактерійної інфекції проводилися інстиляції 0,3% розчину гентаміцину 3 рази на день. Інфільтрація країв і дна виразки була незначною, сірого кольору. Виразки характеризувалися торпедним перебігом з повільною епітелізацією, тривалим загоєнням дефекту рогівкової строми, неоваскуляризацією рогівки і утворенням, в результаті, васкуляризованого більма. Так, епітелізація починалася на 7-10 день експерименту і закінчувалася лише на 20 - 26 день. Вже на 3 день експерименту в ділянці лімбу відмічалися новоутворені судини, які на 8 - 11 день досягали краю виразки. Загоєння дефекту строми було повільним, регенерація - атиповою: рогівкова строма заміщалася рубцевою тканиною з новоутвореними судинами. Утворювалося васкуляризоване більмо, яке за площею відповідало розмірам виразки. Ознаки запалення зникали до кінця 1-го місяця, після чого спостерігалася часткова інволюція більма та редукція новоутворених судин. Джерела інформації: 1. Протопопов С.Б., 1978 // Лизоцим и целахлор в лечении гнойных заболеваний роговой оболочки. - автореф. дис. к.м.н. - М. - 1977. - с.9-11. 2. Kim JC, Tseng SC // Transplantation of preservaed human amniotic membrane for surface reconstruction in severely damaged rabbiot corneas. Cornea.-1995.-14:473-84. 3. Авторське свідоцтво СРСР №1184537, кл. A61F9/00, публ. 1985 р. 2 38672 __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for experimental model of aseptic ulcer of cornea

Автори англійською

Novytskyi Ihor Yaroslavovych, Smal Tetiana Mykhailivna

Назва патенту російською

Способ моделирования стерильной язвы роговицы

Автори російською

Новицкий Игорь Ярославович, Смаль Татьяна Михайловна

МПК / Мітки

МПК: A61F 9/00

Мітки: моделювання, стерильної, спосіб, виразки, рогівки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-38672-sposib-modelyuvannya-sterilno-virazki-rogivki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб моделювання стерильної виразки рогівки</a>

Подібні патенти