Пристрій для зберігання та транспортування газу під тиском

Номер патенту: 38671

Опубліковано: 15.05.2001

Автор: Геращенко Віталій Олександрович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

(21) 2000084853

(54)(57)

Дата прийняття

                                                                                                                                                     рішення

                                                                                                                                                             27.03.2001 р.

Пристрій для зберігання і транспортування газу під тиском, що містить ємкість у вигляді системи сполучених між собою труб, розміщених у кожусі, який відрізняється тим, що на поверхні труб і/або в міжтрубному просторі розташовані армуючі волокна (у формі монониток, рублених та комплексних ниток, джгутів) і/або тканини на їх основі, при цьому всі труби з армуючим матеріалом залиті полімерним компаундом.

Текст

Пристрій для зберігання і транспортування 38671 ін.), у 3 - 4 рази більш легких у порівнянні з металевими і більш дешевих. У результаті вага пристрою, що пропонується, і його собівартість з урахуванням ваги і вартості компаунда, будуть нижче в порівнянні з прототипом у 2 - 2.5 рази. Труби практично не відчувають навантаження на розтягнення, оскільки тиск газу всередині труб урівноважується протидіючим тиском армованого компаунда, що різко знижує імовірність їх пошкодження, в тому числі і при впливі багаторазового циклічного навантаження. Додатково до цього, оскільки компаунд має низьку газову проникність (наприклад, компаунди на основі епоксидної, фенолоформальдегідної і ін. смол), навіть у разі наявності або утворення будь-якого дефекту в герметичності труб, це забезпечить герметичність всього пристрою. Ці властивості пристрою значно підвищують безпеку в порівнянні як з аналогом, так і з прототипом. Труби можна розташовувати за заздалегідь заданими параметрами пристрою, забезпечуючи зручність його експлуатації. Сумарна довжина труб вибирається з умов заданого об'єму газу, що підлягає зберіганню і/або транспортуванню. Як армуючі волокна допустимі для використання скловолокно, поліамідні (капрон, нейлон), поліефірні (лавсан) та інші волокна (у формі монониток, рублених і комплексних ниток, джгутів) і/або тканини на їх основі. При пошуку за патентною і науково-технічною літературою не виявлена сукупність ознак, аналогічна тій, що пропонується, яка не є очевидною з рівня техніки, на основі чого можна зробити висновок про відповідність винаходу, критерію “новизна” і “винахідницький рівень”. Пристрій, що пропонується, ілюструється кресленням, на якому показаний поперечний розріз пристрою. Пристрій містить ємкість для газу у ви гляді труб 1, з'єднаних між собою. Труби 1 можуть бути з'єднані послідовно в єдиний трубопровід і/або паралельно з колекторами на кінцях труб. Тр уби 1 виконані, наприклад, з полікарбонату з перетином у вигляді шестигранника. Труби 1 можуть бути виконані з різних металів або синтетичних матеріалів і в перетині мати коло, овал, багатокутник і т. ін. Матеріал тр уби 1 вибирається з умови забезпечення герметичності і нейтральності у відношенні до газу, що зберігається при максимальному для пристрою тиску і температурах. Труби 1 армовані, наприклад, таким чином. На поверхню труб 1 намотані волокна 2 в один або декілька шарів. У міжтрубному просторі уздовж труб укладені армуючі волокна 3 у вигляді комплексної нитки або джгута. Армування може відбуватися як безперервними волокнами, наприклад, мононитка, комплексна кручена нитка, джгут і/або сітки і тканини на їх основі, так і рубаними. Спосіб і матеріал армування, наповнювач, напрями укладання волокон і інші параметри виробництва армованого компаунда вибираються з умови забезпечення міцності і герметичності пристрою (у тому числі при довготривалих і/або циклічних навантаженнях) і технологічності виробництва. Волокна 2, 3 в даному прикладі виконані з комплексної крученої нитки скловолокна. Труби 1 з армуючими волокнами 2 і 3 вміщені в кожух 4 і залиті полімерним компаундом 5, наприклад, епоксидною смолою з наповнювачем, модифікатором і отвердителем. Кожух 4 зверху закритий кришкою 6, захищаючи пристрій від зовнішнього впливу. Кожух 4 і кришка можуть бути виконані з металу і/або полімерного матеріалу. Кожух і/або кришка можуть або повністю бути відсутніми, або бути замінені яким-небудь захисним покриттям, а несучу функцію корпусу може виконувати рама. У цьому разі труби з армуючими волокнами можуть укладатися безпосередньо на несучу раму. У випадку коли захисний пристрій (захисне покриття і/або кожух з кришкою без неї) виконані з міцного матеріалу (в т.ч. композиційного), вони додатково сприяють підвищенню герметичності і міцності, а також можуть нести навантаження для забезпечення необхідної форми всього пристрою і/або труб. Пристрій може мати практично будь-яку форму, зручн у для експлуатації. Розміри і довжину труб 1, а відповідно і розміри пристроїв, вибирають залежно від кількості газу, що підлягає зберіганню і/або транспортуванню. З цих же умов, а також з умов технологічності і міцності конструкції вибирають діаметр труб, який може бути до 250 мм і більше. Після виготовлення пристрій піддають гідравлічним і/або пневматичним випробуванням. Використовують пристрій таким чином. Через відкриту запірну арматуру і патрубок (на кресленні не показані), сполучений з трубами 1, пристрій наповнюють газом, наприклад, метаном, до необхідного тиску і закривають запірну арматуру. При цьому тиск газу впливає на стінки труб 1 з заданою силою, а зовні труб 1 виникає рівна їй за величиною і зворотна у напрямі сила протидії компаунда 5 армованого волокном 2 і 3. При цьому стінки труб 1 практично не навантажені на розтягнення, на відміну від прототипу, і це забезпечує підвищену безпеку при експлуатації пристрою. Кожух 4 і кришка 6 захищають компаунд 5 з трубками 1 від зовнішнього впливу, такого як фізичні удари, попадання агресивних рідин і т. ін. При транспортуванні пристрій встановлюють на транспортний засіб. За рахунок наявності можливості придання пристрою практично будь-якої заздалегідь заданої форми, пристрій, що пропонується, зручно розміщувати на будь-якому транспорті. При споживанні газу пристрій через редукційний клапан (на кресленні не показаний) підключають до споживача. У цей час на автомобілях, працюючих на стислому газі, звичайно встановлюють 10 - 12 стальних балонів загальною вагою 600 - 700 кг або чавунних балонів загальною вагою близько тонни. При заміні дванадцяти балонів одним або двома пристроями, що пропонуються, загальна вага їх складе близько 300 кг при цьому ж об'ємі і тиску газу, але з більшою мірою безпеки і зручності розміщення. Пристрій, що пропонується, можна виготовляти різного об'єму під різний тиск і вид газу в т.ч. в модульному виконанні. Пристрій можна викорис 2 38671 тати для зберігання, транспортування і використання газу для побутових потреб, для доставки газу від родовища або виробництва до споживачів, для газобалонних автомобілів і інших промислових потреб. Джерела інформації: 1. Патент Російської Федерації №2058507, кл. F17С 1/00, 1996. 2. Патент Російської Федерації №2047812, кл. F17С 1/00, 1995 прототип. Фіг.1 __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Appliance for storing and transportation of gas under pressure

Автори англійською

Heraschenko Vitalii Oleksandrovych

Назва патенту російською

Устройство для хранения и транспортировки газа под давлением

Автори російською

Геращенко Виталий Александрович

МПК / Мітки

МПК: F17C 1/00

Мітки: газу, тиском, транспортування, зберігання, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-38671-pristrijj-dlya-zberigannya-ta-transportuvannya-gazu-pid-tiskom.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для зберігання та транспортування газу під тиском</a>

Подібні патенти