Спосіб попередження шкідливості гусениць вишневої пагонової молі

Номер патенту: 38535

Опубліковано: 12.01.2009

Автор: Дрозда Валентин Федорович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб попередження шкідливості гусениць вишневої пагонової молі (Argyresthia ephippiella F.), що включає використання біологічних препаратів, який відрізняється тим, що в період яйцекладки самиць молі проводять два розселення трихограми виду Trichogramma pintoi Voeg., з розрахунку по 120 самиць на одне дерево, з інтервалом 8-10 днів, крім того, в період міграції гусениць в ґрунт для заляльковування, проводять внесення в місця заляльковування біологічного препарату Пециломін, з розрахунку 3,0 кг/га, причому обробку поверхні ґрунту та рослинних решток водною суспензією препарату проводять в районі приштамбових кіл, радіусом 1 м.

Текст

Спосіб попередження шкідливості гусениць вишневої пагонової молі (Argyresthia ephippiella F.), що включає використання біологічних препаратів, який відрізняється тим, що в період яйце 3 38535 ника вишні та інших кісточкових рослин. Ставилось також завдання попередити шкідливість молі шляхом використання біологічних елементів у складі способу, без використання хімічних інсектицидів. Поставлене корисною моделлю завдання досягається тим, що у способі попередження шкідливості гусениць вишневої пагонової молі (Argyresthia ephippiella F.), що включає використання біологічних препаратів, згідно корисній моделі в період яйцекладки самиць молі проводять два розселення трихограми виду Trichogramma pintoi Voeg., з розрахунку по 120 самиць на одне дерево, з інтервалом 8-10 днів, крім того, в період міграції гусениць в грунт для заляльковування, проводять внесення в місця заляльковування біологічного препарату Пециломіну, з розрахунку 3,0 кг/га, причому, обробку поверхні грунту та рослинних решток водною суспензією препарату проводять в районі приштамбових кіл, радіусом 1м. Суть запропонованого способу полягає у тому, що активно діють на популяції пагонової молі, шляхом штучного розселення трихограми, попередньо вирощеної у біолабораторії, в період яйцекладки молі. Цей елемент способу спрямований на паразитування трихограмою яєць молі. Досягається попередження шкідливості шляхом різкого скорочення чисельності яєць молі, що попереджує відродження гусениць шкідника. Частина гусениць, що продовжила розвиток, мігрує в грун т для заляльковування та діапаузування. В цей період розвитку шкідника поверхню грунту та рослинні рештки обробляють грибним препаратом Пециломіном, з вираженою винищувальною дією по відношенню діапаузуючих стадій шкідників. Таке поєднання у складі способу суттєви х елементів забезпечує попередження шкідливості молі. 4 Приклад здійснення способу Польові дослідження з обгрунтування запропонованого способу проводили в насадженнях плодоносної вишні в типовому фермерському господарстві в Хмельницькій області. Формували варіанти дослідів, яких було три, а також передбачався контрольний варіант. У кожному варіанті було на менше 10 облікових дерев. Моніторинг молі проводили шляхом періодичних спостережень. Відмічались наступні етапи розвитку молі, що мали вирішальне значення в процесі реалізації суттєви х елементів способу. Строки та місця відкладання самицями яєць, відродження гусениць та проникнення їх в бруньки. Розвиток та строки линяння гусениць, міграція гусениць на заляльковування, розвиток лялечок. Ретельний моніторинг популяцій молі дозволив оптимізувати строки проведення суттєви х прийомів способу. Зокрема, розселяли попередньо вирощену у біолабораторії популяцію трихограми (Т.pintoi) проводили в період початку та масової яйцекладки самиць молі. Оптимізували також прийом способу - внесення в місця заляльковування гусениць вишневої молі біологічного препарату Пециломіну. Препарат вносили у вигляді водної суспензії в район приштамбових кіл, радіусом їм, де концентрується понад 80% популяцій молі. Дослідження проводили за досить високого початкового рівня чисельності гусениць молі. У розрахунку на одне облікове(не менше 10-ти у варіанті) дерево їх чисельність становила від 19,8 до 23,2 екз, що у 2-3 рази перевищувало пороговий рівень чисельності. Отриманий цифровий матеріал обробляли статистично. Результати досліджень наведено у таблиці. Таблиця Експериментальне обґрунтув ання способу попередження шкідлив ості гусениць в ишнев ої пагонов ої молі (ФГ «ПоділляОсламів », Хмельницька обл. 2005-2007 pp.) Початкова ЕфекНорми розсечисельність тивлення трихограПошкоджено Способи, що порів нюються молі, гусениць ність Позитив ний результат ми, екз./дерево, рослин,% на одне при- спосопрепарату, кг/га штамбове коло бів , % Розселення трихограми у дв а 120+120 Спосіб забезпечує безпечний прийоми; для ентомофагів та дов кілля Обробка грунту приштамбо21,4 86,2 2,4 захист кісточков их садів в ід в их кіл Пециломіном (спосіб, пошкоджень міллю що пропонується) 3,0 Спеціальна конструкція саду 6 обробок хімічСпосіб не забезпечує необхід(спосіб - найближчий аналог) ними препараний рівень захисту кісточков их 23,2 71,3 10,7 тами, 4 біологічсадів ними Обприскув ання: ДНОК, кг/га; 10 Забезпечується захист садів . 19,8 88,4 1,8 Золон 35 к.е., 2 обробки, л/га; Лрепарати згубно діють на ен(еталон) 2,8+2,8 томофаги Контроль Не контрольов аний розв иток 22,1 26,6 молі HIP05 4,2 0,8 Встановлено, що запропонований спосіб попереджує шкідливість гусениць вишневої пагонової молі. Підсумкова ефективність способу стано вила 86,2%. За такого показника було пошкоджено 2,4% рослин. Аналогічні показники у способі най 5 38535 ближчому аналозі становили відповідно 71,3 та 10,7%. Таким чином, запропонований спосіб дозволяє попередити шкідливість молі, використовуючи для Комп’ютерна в ерстка Д. Шев ерун 6 цього лише біологічні прийоми. Запропоноване технічне рішення виключає використання хімічних препаратів, а відтак, урожай придатний для дієтичного харчування. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for prevention of injuriousness of caterpillars of cherry fruit moth

Автори англійською

Drozda Valentyn Fedorovych

Назва патенту російською

Способ предупреждения вредоносности гусениц вишневой побеговой моли

Автори російською

Дрозда Валентин Федорович

МПК / Мітки

МПК: A01K 67/00

Мітки: вишневої, гусениц, попередження, спосіб, пагонової, шкідливості, молі

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-38535-sposib-poperedzhennya-shkidlivosti-gusenic-vishnevo-pagonovo-moli.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб попередження шкідливості гусениць вишневої пагонової молі</a>

Подібні патенти