Механізм накатки полотна круглов`язальної машини

Номер патенту: 38516

Опубліковано: 12.01.2009

Автор: Коробченко Євген Олексійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Механізм накатки полотна круглов'язальної машини, що містить товарний валик, встановлений на валу з можливістю обертання, та кінематично зв'язані між собою механізм автоматичного регулювання обертального моменту, що містить встановлені на осі важіль і скало-датчик, та виконавчий механізм, що включає жорстко з'єднані між собою вертикальний вал і ведуче зубчасте колесо, який відрізняється тим, що механізм автоматичного регулювання обертального моменту додатково оснащений шатуном, а виконавчий механізм додатково містить фрикційний варіатор з ведучим і веденим конічними валиками, проміжним циліндричним роликом та віссю варіатора, додатковий вертикальний вал і конічну зубчасту передачу, при цьому ведучий конічний валик встановлений на вертикальному валу та кінематично з'єднаний через проміжний циліндричний ролик, встановлений на осі варіатора з можливістю поздовжнього переміщення, з веденим конічним валиком, жорстко встановленим на додатковому вертикальному валу, який з'єднаний з валом за допомогою конічної зубчастої передачі, а шатун кінематично з'єднаний з важелем та проміжним циліндричним роликом.

Текст

Механізм накатки полотна круглов'язальної машини, що містить товарний валик, встановлений на валу з можливістю обертання, та кінематично зв'язані між собою механізм автоматичного регулювання обертального моменту, що містить встановлені на осі важіль і скало-датчик, та виконавчий механізм, що включає жорстко з'єднані між собою вертикальний вал і ведуче з убчасте колесо, який відрізняє ться тим, що механізм автоматичного 3 38516 полотна, підвищення надійності роботи механізму та якості трикотажного полотна. Поставлена задача вирішується тим, що в механізмі накатки полотна круглов'язальної машини, що містить товарний валик, встановлений на валу з можливістю обертання, та кінематичне зв'язані між собою механізм автоматичного регулювання обертального моменту, що містить встановлені на осі важіль і скало-датчик, та виконавчий механізм, що включає жорстко з'єднані між собою вертикальний вал і ведуче зубчасте колесо, згідно з корисною моделлю, механізм автоматичного регулювання обертального моменту додатково оснащений шатуном, а виконавчий механізм додатково містить фрикційний варіатор з ведучим і веденим конічними валиками, проміжним циліндричним роликом та віссю варіатора, додатковий вертикальний вал і конічну зубчасту передачу, при цьому ведучий конічний валик встановлений на вертикальному валу та кінематичне з'єднаний через проміжний циліндричний ролик, встановленій на осі варіатора з можливістю поздовжнього переміщення, з веденим конічним валиком, жорстко встановленим на додатковому вертикальному валу, який з'єднаний з валом за допомогою конічної зубчастої передачі, а шатун кінематичне з'єднаний з важелем та проміжним циліндричним роликом. Використання технічного рішення, при якому в склад виконавчого механізму включається фрикційний варіатор з ведучим і веденим конічними валиками, проміжним циліндричним роликом та віссю варіатора, додатковий вертикальний вал і конічну зубчасту передачу, при цьому ведучий конічний валик встановлений на вертикальному валу та кінематичне з'єднаний через проміжний циліндричний ролик, встановленій на осі варіатора з можливістю поздовжнього переміщення, з веденим конічним валиком, жорстко встановленим на додатковому вертикальному валу, який з'єднаний з валом за допомогою конічної зубчастої передачі, забезпечує, за рахунок відсутності храпового механізму, стабільності зусилля накатки полотна, а включення в механізм автоматичного регулювання обертального моменту шатуна кінематичне з'єднаного з важелем та проміжним циліндричним роликом фрикційного варіатора, дозволяє, за рахунок автоматичного регулювання швидкості намотки полотна в залежності від діаметру рулону полотна, забезпечити рівномірність зусилля накатки, що загалом підвищує надійність роботи механізму та якість трикотажного полотна. На рисунку представлена кінематична схема механізму накатки полотна круглов'язальної машини. Ме ханізм накатки полотна містить ведуче зубчасте колесо 1, що жорстко з'єднане з верхнім кінцем вертикального вала 2, який розташовано в опорах механізму (на рисунку не показано). На нижньому кінці вертикального вала 2 встановлено ведучий конічний валик 3 фрикційного варіатора, що також включає, проміжний циліндричний ролик 4 та ведений конічний валик 5. Проміжний циліндричний ролик 4 фрикційного варіатора, встановлений на осі варіатора 6 та має можливість переміщуватись вздовж цієї осі варіатора 6. Ведений 4 конічний валик 5 жорстко встановлений на верхньому кінці додаткового вертикального валу 7, що розташований в опорах механізму. На нижньому кінці додаткового вертикального валу 7 жорстко закріплено конічне ведуче зубчасте колесо 8 конічної зубчатої передачі, що також включає, конічне ведене зубчасте колесо 9, що жорстко встановлено на кінці вала 10 товарного валика 11, на який намотано рулон полотна 12. Скало-датчик 13 контактує з р улоном полотна 12 та жорстко кріпиться на осі 14, розташованої в опорах механізму. На осі 14 жорстко встановлений важіль 15, що кінематичне з'єднаний шатуном 16 з проміжним циліндричним роликом 4 фрикційного варіатора. Ме ханізм накатки полотна працює таким чином. При вмиканні машини ведуче зубчасте колесо 1, за допомогою привода (на рисунку не показаний), одержує обертальний рух та приводить в рух вертикальний вал 2, а з ним і жорстко закріплений на його кінці ведучий конічний валик 3 фрикційного варіатора. Ведучий конічний валик З приводить в обертальний рух проміжний циліндричний ролик 4 фрикційного варіатора, що в свою чергу надає обертального руху веденому конічному валику 5. Проміжний циліндричний ролик 4 встановлений на осі варіатора 6, з можливістю поздовжнього переміщення. Ведений конічний валик 5, жорстко встановлений на верхньому кінці додаткового вертикального валу 7, приводить його в рух, а з ним і жорстко закріплене на нижньому кінці додаткового вертикального вала 7 конічне ведуче зубчасте колесо 8. Конічне ведуче зубчасте колесо 8 передає обертальний момент конічному веденому зубчастому колесу 9 та жорстко з'єднаному з ним валу 10 а з ним і товарному валику 11, на який намотується рулон полотна 12. В процесі роботи механізму діаметр рулону полотна 12 постійно збільшується. При цьому скало-датчик 13, що контактує з рулоном полотна 12, повертається разом з віссю 14 відносно опор механізму, що, в свою чергу, змушує обертатись, жорстко встановлений на осі 14, важіль 15 та, через шатун 16, переміщува ти проміжний циліндричний ролик 4. Таким чином зміна діаметру рулон у полотна 12 призводить до зміни положення проміжного циліндричного ролика 4. Це очевидно призведе до зміни робочих радіусів ведучого 3 та веденого 5 конічних валиків фрикційного варіатора. Тим самим буде збільшува тись передаточне відношення фрикційного варіатора та зменшуватись кутова швидкість обертання товарного валика 11. Це забезпечить сталість швидкості намотки полотна, а отже забезпечить рівномірність зусилля накатки полотна. Оскільки система, що містить важіль 15, шатун 16 та проміжний циліндричний ролик 4, працює як кривошипно-повзунний просторовий механізм, переміщення проміжного циліндричного ролика 4 можна регулювати змінюючи довжини ланок системи, а саме: важілья 15 чи шатуна 16. Встановлення конічного фрикційного варіатора з можливістю автоматичного регулювання, через кінематичний зв'язок скала-датчика, з проміж 5 38516 ним циліндричним роликом фрикційного варіатора, дозволяє забезпечити стабільності зусилля накатки полотна, що загалом підвищує надійність роботи механізму та якість трикотажного полотна. Використання запропонованої конструкції механізму накатки полотна в складі круглов'язальної машини дозволяє: Комп’ютерна в ерстка І.Скворцов а 6 - розширити асортимент механізмів накатки полотна круглов'язальних машин; - підвищити якість полотна за рахунок стабілізації зусилля його накатки; - підвищити ефективність механізму накатки полотна за рахунок підвищення надійності його роботи. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Rolling-up mechanism of round-knitting machine

Автори англійською

Korobchenko Yevhen Oleksiiovych

Назва патенту російською

Механизм накатки полотна кругловязальной машины

Автори російською

Коробченко Евгений Алексеевич

МПК / Мітки

МПК: D04B 15/00

Мітки: механізм, накатки, полотна, машини, круглов'язальної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-38516-mekhanizm-nakatki-polotna-kruglovyazalno-mashini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Механізм накатки полотна круглов`язальної машини</a>

Подібні патенти