Спосіб діагностики виразкової хвороби дванадцятипалої кишки

Номер патенту: 38508

Опубліковано: 15.05.2001

Автор: Благовещенська Альона Викторівна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

(21) 2000074233                                                                     Дата прийняття      

(54) (57)                                                                                   рішення

                                                                                                  07.02.2001 р.

Спосіб діагностики виразкової хвороби дванадцятипалої кишки, який включає морфологічне дослідження шлункового слизу, який відрізняється тим, що додатково проводять його біохімічний дослід, визначають концентрацію нейтрального глікопротеіда - фукози і при зниженні її вмісту більш ніж на 50% від нормального показ­ника діагностують виразкову хворобу дванадцятипалої кишки з пошкодженням жо­вчовивідних шляхів.

Текст

Спосіб діагностики виразкової хвороби двана 38508 ляє виключити рецидиви захворювання. Найбільш близьким до способу, що пропонується, за технічною суттю й ефектом, який досягається, є спосіб діагностики ВХДК, який включає морфологічне дослідження шлункового слизу (прототип, В. Н. Хворостинка. Факультетская терапия. -Харьков, - 1999. -с. 372-390). Вибір в якості показника кількісного вмісту шлункового слизу (муцину), дозволяє оцінити стан захисного слизового бар'єру, бо якісно повноцінний шар слизу виконує основну функцію захисту: перешкоджає ушкодженню епітеліальних клітин й зменшує швидкість зворотної дифузії водневих іонів. Муцин є динамічною системою, структура якої визначається речовинами двох груп: мукополісахаридами та глікопротеїдами. Пошкодження слизового бар'єру гастродуоденальної зони сприяє активному хелікобактерному інфікуванню, яке сприяє виразкоутворенню й ушкодженню ЖВШ, причому цей процес пропорційний ступеню пошкодження слизової оболонки. Недоліком цього методу є неможливість одностайної оцінки кількісного вмісту слизу: так в деяких випадках на певних ділянках слизової оболонки спостерігали збільшення кількості секрету, в той час як на інших значне зменшення. Такий стан перешкоджає певному визначенню ступеню пошкодження слизової оболонки, що не дає можливості одностайно діагнозувати ВХДК з супутньою патологією ЖВШ. В засаду винаходу, поставлене завдання створення такого способу діагностики виразкової хвороби дванадцятипалої кишки, в якому вибір нового якісного прогнозного показника - фукози та визначення її концентрації в слизу шлунка дозволить діагностувати ВХДК з патологією ЖВШ. Поставлене завдання вирішується таким чином: у відомому способі діагностики ВХДК, який включає морфологічне дослідження шлункового слизу, додатково проводять його біохімічний дослід, визначають концентрацію нейтрального глікопротеїда - фукози і при зниженні її вмісту більш ніж на 50% від нормального показника діагностують ВХДК з пошкодженням ЖВШ. Дані проведених досліджень дозволяють стверджувати, що найбільш виразне пошкодження слизового бар'єру визначається переважно у хворих ВХДК з супутнім порушенням ЖВШ, про виразне пошкодження слизового бар'єру свідчить зниження вмісту глікопротеїда фукози більш ніж на 50% від нормативного показника. Виразне пошкодження слизового бар'єру сприяє хелікобактерному інфікуванню (Н.Р.); накопиченню між клітинами шлункового епітелію цих бактерій, здійсненню ними гідролізу сечовини, який призводить до створення специфічного мікрооточення, зміненню рН епітелію. Внаслідок цього, відбувається змІнення зворотної дифузії іонів водню, що сприяє виразкоутворенню. Н.Р. інфікуванню підлягає і жовч, що зумовлює також патологію ЖВШ. Наші дослідження встановили кореляційну залежність між ступенем обсіменіння Н.Р. і вмістом фукози в шлунковому слизу. Для доказу цих стверджень були проаналізовані результати досліджень 116 хворих, які були розрізнені на 2 групи: 1 група - 81 хворий ВХДК хворобами ЖВШ; 2 група - 35 хворих ВХДК без супутньої патології. Дані досліджень наведені в таблиці 1. Спосіб діагностики реалізується таким чином: проводили морфологічний дослід слизової гастродуоденальної зони. Морфологічна характеристика слизової оболонки оцінювалась за допомогою цитоаналізатора "Интеграл - 2 МТ" (Київ), окуляр мікрометра АМ9-2, окулярної лінійки та сітки Г. Г. Автанділова, 1991, внаслідок чого встановлювали кількісну клітинну характеристику зональної інфільтрації та слизопродукуючих клітин. Здійснювали біохімічне дослідження вмісту нейтрального глікопротеїда-фукози за допомогою метода Dishe, який базується на встановленні повного спектру поглинання на спектрометрі при поєднанні похідних фукози з цистеїном. Концентрація в шлунковому слизу фукози у здорових людей становить 5696 + 767 мкМоль/л. Нижче наведений конкретний приклад реалізації способу. Приклад. Хворий С, і. х. № 3156/78, знаходився в гастроентерологічному відділенні обласної студентської лікарні м. Харкова з 26/08/1997 р. по 18/09/1997 р. При надходженні пред'являв скарги на біль в епігастральній ділянці ниючого характеру, іноді виникаючі відразу після їжі, тупий періодичний біль в правому підребер’ї, нудоту, гірчину в роті, схильність до проносів, вздуття живота, непереносимість жирної їжі, зниження ваги, швидку втому, слабкість. Аналіз крові, сечі, калу, біохімічний аналіз крові, ЄКГ без відхилень від норми. При морфологічному досліді виявлені: дистрофічні зміни в покровному епітелії слизової, набряк, посилення клітинної інфільтрації з переважанням лімфоцитів. Гістологічно виявили виражений ступінь поразки захисного слизового бар'єру. Вміст фукози в шлунковому слизу 2986 мкМоль/л. Гістологічно у даного хворого виявлене інфікування слизової гастродуоденальної зони, ступінь обсемінення Н.Р. - високий. Діагностовано ВХДК з захворюванням ЖВШ. Діагноз підтверджений: ФГДС (30/08/97): Виразка цибулини ДК. Ерозивний бульбіт. УЗД органів ШКТ (01/09/97): Дисфункція ЖВШ за гіпотонічним типом. Таким чином, діагностовано ВХДК із захворюванням ЖВШ, не дивлячись на атиповий та тяжкий перебіг. Ендоскопічно це підтвердили великим розміром виразкового дефекту (0,7 см), виразністю гастродуоденіна, формування й прогресування рефлюксу. Усі ці фактори в комплексі створили умови для тривалого рецидивуючого перебігу виразкового процесу з частими загостреннями. Діагноз, який встановили на попередніх етапах дослідження дозволив знайти адекватну терапію, що підвищило ефективність лікування й виключило рецидиви. Хворий виписаний у задовільному стані, надані рекомендації. Для доказу переваги способу діагностики виразкової хвороби дванадцятипалої кишки, що пропонується, були використані дві групи хворих по 30 у кожній, в яких діагноз був поставлений згідно зі способом, що пропонується, і відповідно прототипу. Дані результатів лікування у відповідності до діагностики наведені у таблиці 2. Дані таблиці свідчать про те, що підвищення 2 38508 точності і специфічності діагностики ВХДК з патологією ЖВШ дозволили значно поліпшити результати терапевтичного лікування: підвищити частість загоювання виразкового дефекту, скоротити строки зникнення клінічних синдромів, поліпшити стан слизового бар'єру, знизити інфікованість хеліко бактеріями. Таким чином спосіб діагностики виразкової хвороби дванадцятипалої кишки забезпечує: - підвищення точності й специфічності при діагностиці ВХДК з патологією ЖВШ; - дозволяє вибрати адекватну терапію. Таблиця 1 Результати досліджень хворих на ВХДК з патологією ЖВШ та хворих на ВХДШ Клінічні групи Концентрація Зниження Частість ви- Частість Н.Р. Ступінь пош- Кількість хворих з фукози в шлу- вмісту фуко- значення інфікування кодження за- виразковими дежовчі, % зи, % хисного сли- фектами діаметН.Р., % нковому слизу, % зового бар'єру ром 0,5 - 1 см, 1 група 2884 + 593 57,5 + 7,5 86,3 39,5 Виразне 47 р < 0,05 2 група 3643+291 32,4 + 5,3 73,5 8,6 Помірне 16 р < 0,05 Група порі5391+376 вняння Таблиця 2 Характеристика способів діагностики виразкової хвороби дванадцятипалої кишки (ВХДК) Результати терапії Спосіб діагнос- Точ- Спетики, ність, цифіч- Частість Частість Строки зникнення Пошкодження захисного слиN-кількість хво- % ність, знаходження рубцюван- головних клінічзового бар'єру, % рих % Н.Р. кількість ня вираз- них синдромів, до лікування після лікувандні хворих, % кового деня лікування фекту, % до після Больо- Диспеп- Помір. Вираз. Помір. Вираз. вий сичний Спосіб, що про- 92 89 78,3 9,6 90,2 4,3 + 2 6,2 +0,7 50,6 49,4 89,4 10,6 понується N = 30 Спосіб згідно з 80 75 71,3 32 84,7 5,7 +0,7 7,7 +0,3 47,9 42,1 78,2 21,8 прототипом __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for diagnosing duodenal ulcer

Автори англійською

Blahoveschenska Aliona Viktorivna

Назва патенту російською

Способ диагностики язвенной болезни двенадцатиперстной кишки

Автори російською

Благовещенская Алена Викторовна

МПК / Мітки

МПК: A61P 1/00, G01N 33/00, A61B 5/145, A61B 10/00

Мітки: спосіб, діагностики, дванадцятипалої, кишки, хвороби, виразкової

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-38508-sposib-diagnostiki-virazkovo-khvorobi-dvanadcyatipalo-kishki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб діагностики виразкової хвороби дванадцятипалої кишки</a>

Подібні патенти