Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

(21) 2000074232                                                                          Дата прийняття

(54) (57)                                                                                                рішення

                                                                                                           07.02.2001 р.

1. Пристрій для кремації, включаючий кремаційну камеру, забезпечену основним пальником, камеру допалювання, забезпечену допоміжним пальником, уловлювач попілу і димовідвідний канал, який відрізняється тим, що він додатково містить пристрій для димогару, виконаний у вигляді двостінної труби, усередині якої розміщені пустотілий стержень і спіральний подовжувач газового потоку, приєднаний до внутрішньої поверхні двостінної труби, при цьому пристрій для димогару з'єднаний з камерою допалювання горизонтальним димовідвідним каналом.

2. Пристрій по п. 1, який відрізняється тим, що основний запальник роз­міщений у нижній частині кремаційної камери.

Текст

1. Пристрій для кремації, що включає кремаційну камеру, забезпечену основним пальником, 38507 - наявність пристрою для димогару; - форма виконання пристрою для димогару; - з'єднання камери допалювання з пристроєм для димогару за допомогою горизонтального димовідвідного каналу. Причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю ознак, що пропонується, і досягнутим технічним результатом можна пояснити таким. Відомий димогарний пристрій (патент Російської Федерації № 2105249) існує як функціональний самостійний об'єкт. В ньому спіральний подовжувач газового потоку приєднаний до інтенсифікатора теплового обміну (в запропонованому рішенні це пустотілий стержень). Таке виконання пристрою для димогару не дозволяє передавати тепло від поверхні спіралі шнекового подовжувача газового потоку до зовнішньої водяної рубашки (у запропонованому рішенні це двостінна труба). На відміну від відомого, у пропонованому винаході спіральний подовжувач приєднаний до внутрішньої поверхні двостінної труби, яка виконує функцію водяної рубашки. Завдяки цьому, підвищується ефективність теплопередачі і, як наслідок, зберігається тепло. Розміщення основного пальника в нижній частині кремаційної камери дозволило прискорити запалювання матеріалу, який підлягає кремації. Введення пристрою для димогару та з'єднання його з камерою допалювання за допомогою горизонтального димовідвідного каналу дозволило розмістити кремаційну камеру і камеру допалювання в одній площині і завдяки цьому, зменшити габарити пристрою для кремації. Пристрій, що пропонується, зображений на кресленні: фіг. 1 - вид пристрою збоку в перерізі; фіг. 2 - вид камери догорання, переріз Б-Б. Пристрій для кремації включає кремаційну камеру 1, горизонтальний димовідвідний канал 2 і пристрій 3 для димогару. Кремаційна камера 1 має заслінку 4, камеру допалювання 5, основний пальник 6, допоміжний пальник 7, вентиляційні канали 8, які з'єднані з вентилятором 9 і датчиками температури 10, 11. Підлога кремаційної камери 1 покрита металевим піддоном 12, який призначено для захисту підлоги від пошкодження при завантаженні матеріалу, який підлягає кремації. Пристрій 3 для димогару включає пустотілий стержень 12 і спіральний подовжувач 13 газового потоку. Спіральний подовжувач 13 газового потоку виконаний з листового металу і приєднаний до внутрішньої поверхні двостінної металевої труби 14. Пустотілий стержень 12 і двостінна труба 14 послідовно з'єднані між собою технологічними трубами (на кресленні окремо не показано) таким чином, що вода, яка поступає на теплообмін, рухається зверху униз назустріч поступаючим газам. Кремаційна камера 1 і камера допалювання 5 з'єднані вікном 15. В передній частині кремаційної камери 1 установлений уловлювач попелу 16. У камері допалювання 5 установлена перегородка 17 для подання продуктів горіння у горизонтальний димовідвідний канал 2. Пристрій працює таким чином. Спочатку включають допоміжний пальник 7 для початкового розпалювання кремаційної камери. Коли температура досягає заданих параметрів, підіймають заслінку 4 і завантажують матеріал, який підлягає кремації в кремаційну камеру 1, після чого заслінку 4 закривають. Далі включають основний пальник 6, який безпосередньо запалює матеріал, який підлягає кремації. Коли температура досягає заданих параметрів датчик 11 відключає допоміжний запальник 7, а в разі необхідності датчик 10 відключає основний пальник 6. Гази, які утворюються внаслідок горіння, через вікно 15 надходять в камеру допалювання 5 і, огинаючи перегородку 17, надходять у димовідвідний канал 2, де частково втрачають температуру. Далі гази надходять у пристрій 3 для димогару, в якому завдяки спіральному подовжувачу 13 газового потоку відбувається остаточне охолодження димового газу. Вода, яка циркулює у двостінній металевій трубі 14, нагрівається і надсилається на використання у комунальному господарстві. Продукти спалювання скребачкою завантажують в уловлювач попелу 16 і видаляють з пристрою для кремації. 2 38507 Фіг.1 Фіг.2 __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Appliance for cremation

Автори англійською

Bakhchevan Borys Leonidovych, Vietrov Yurii Dmytrovych, Morozov Volodymyr Fedorovych, Synelnykov Mykhailo Yuriiovych

Назва патенту російською

Устройство для кремации

Автори російською

Бахчеван Борис Леонидович, Ветров Юрий Дмитриевич, Морозов Владимир Федорович, Синельников Михаил Юрьевич

МПК / Мітки

МПК: F23G 1/00

Мітки: кремації, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-38507-pristrijj-dlya-kremaci.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для кремації</a>

Подібні патенти