Спосіб виготовлення виточок на деталях одягу

Номер патенту: 38502

Опубліковано: 15.05.2001

Автори: Кардаш Олег Васильович, Кардаш Ольга Олегівна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

(21) 2000074200                                                              Дата прийняття

(54) (57)                                                                                 рішення

                                                                                            08.02.2001 р.

1. Спосіб виготовлення виточки на деталях одягу, який включає зняття розмірних ознак з фігури людини, побудову лекал із криволінійними зрізами виточки, виготовлення за лекалами деталей, зшивання виточки і розпрасування припусків на зшивання виточки, який відрізняється тим, що перед побудовою лекал виконують  креслення виточки із прямими зрізами, визначають за умови припустимого ступеня деформування матеріалу параметри криволінійних зрізів виточки - радіус та довжину криволінійної частини зрізів і будують виточку з криволінійними зрізами, при цьому через горішню точку виточки з прямими зрізами проводять пряму, паралельну основі виточки, на якій на відстані визначеного радіусу кривизни від горішньої точки виточки розташовують центри кривизни, з яких проводять дуги з початком від горішньої точки виточки на визначену довжину, а кінці дуг з'єднують із відповідними зрізами виточки на її основі.

2.Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що радіус кривизни криволінійних зрізів виточки визначають за умови припустимого ступеня деформування матеріалу за формулою:

                              R = l

де:      l - довжина прямого зрізу виточки;

j - кут розхилу виточки з прямими зрізами;

Кд - ступінь деформування матеріалу,

а довжину криволінійної частини зрізу виточки визначають за формулою:

                             a= arctg (a/h),

де:    а - половина основи виточки з прямими зрізами;

h - висота виточки з прямими зрізами.

Текст

1.Спосіб виготовлення виточок на деталях одягу, який включає зняття розмірних ознак з фігури людини, побудову лекал із криволінійними зрізами виточки, виготовлення за лекалами деталей. зшивання виточки і розпрасування припусків на зшивання виточки, який відрізняється тим, що перед побудовою лекал виконують креслення виточки із прямими зрізами, визначають за умови припустимого ступеня деформування матеріалу параметри криволінійних зрізів виточки - радіус та довжину криволінійної частини зрізів і будують виточку з криволінійними зрізами. при цьому через горішню точку виточки з прямими зрізами проводять пряму, паралельну основі виточки, на якій на відстані визначеного радіусу кривизни від горішньої точки виточки розташовують центри кривизни, з яких проводять дуги з початком від горішньої точки виточки на визначену довжину, а кінці дуг з'єднують із відповідними зрізами виточки на її основі. 2.Спосіб за п.1, який відрізняється тим, що радіус кривизни криволінійних зрізів виточки визначають за умови припустимого ступеня деформування матеріалу за формулою: Винахід відноситься до технологічних процесів утворення опуклої поверхні на деталях верхнього чоловічого та жіночого одягу. Відомий спосіб утворення опуклої поверхні на деталях верхнього одягу, який включає зняття розмірних ознак з фігури людини, побудову лекал із виточками; викроювання деталей за лекалами, зшивання виточок, розпрасування припуску матеріалу на шов виточок і спрасування слабини у кінці виточок для отримання опуклої поверхні деталей. (П.П.Кокеткин и др. Промышленная технология одежды. Справочник. М: Легпромбытиздат, 1988. с.45-216). Недоліками цього способу є наявність слабини матеріалу у кінці виточки, що пояснюється утворенням конусоподібної поверхні при зшиванні виточки (Кардаш О.В. Проектування об'ємної форми швейного виробу // Легка промисловість. – 1995. № 3. - С. 52), і також лише візуальне врахування деформаційної здатності матеріалу, що спрасовується. Відомий також спосіб виготовлення виточок, який включає зняття розмірних ознак з фігури людини, побудову за ними лекала із криволінійними зрізами виточки, виготовляють за лекалами деталі і зшивають виточки з наступним розпрасуванням припуску на зшивання виточки. При цьому лінії виточки повинні бути вигнуті відповідно фігурі у місті розташування виточки (Лин Жак. Техника кроя. М.: Легкая индустрия, 1972. - С. 171, С. 45). Неконкретне завдання параметрів кривих ліній виточки у відомому способі може привести до дефектів зовнішнього вигляду виробу. В існуючому способі виготовлення виточок не передбачений взаємозв'язок між параметрами кривої лінії зрізів виточки - радіусом кривизни та довжиною дуги із параметрами поверхні - радіусом її кривизни, що утворюється після зшивання виточки, та об'єктивно не враховується деформаційна здатність мате R = l (1 - j / 360 ) / 2K д , де: l - довжина прямого зрізу виточки; j - кут розхилу виточки з прямими зрізами; Кд - ступінь деформування матеріалу, а довжину криволінійної частини зрізу виточки визначають за формулою: (13) 38502 (11) UA (19) де: а - половина основи виточки з прямими зрізами; h - висота виточки з прямими зрізами. A a = arctg (a / h ), 38502 ріалу при розпрасуванні припусків на зшивання виточки, на яких для кривого зрізу при його підгині утворюється хвилястість на матеріалі, яка розповсюджується на об'ємній поверхні деталі (Кардаш О.В., Романов В.Е., Зайцев Б.А. Исследование геометрии подогнутого криволинейного контура деталей швейних изделий // Изв. вузов. Технология лег. пром-сти. – 1980. - № 2. - С. 78-81). Внаслідок цього, параметри кривої лінії зрізу виточки для отримання об'ємної поверхні деталей одягу, адекватній параметрам фігури, необхідно уточнювати на наступних експериментальних зразках. Задачею винаходу є створення такого спосібу виготовлення виточок на деталях одягу, який шляхом введення нових операцій та нового виконання відомих, дозволив би отримати об'ємну поверхню на деталях одягу, адекватну параметрам фігури, завдяки чому поліпшується зовнішній вигляд одягу і зменшується технологічний цикл виготовлення деталей із виточками. Поставлена задача вирішується тим, що у способі виготовлення виточок на деталях одягу, який включає зняття розмірних ознак з фігури людини, побудову лекал із криволінійними зрізами виточки, виготовлення за лекалами деталей, зшивання виточки і розпрасування припусків на зшивання виточки, який відрізняється тим, що перед побудовою лекал виконують креслення виточки із прямими зрізами, визначають за умови припустимого ступеня деформування матеріалу параметри криволінійних зрізів виточки - радіус та довжину криволінійної частини зрізів, і будують виточку з криволінійними зрізами, при цьому через горішню точку виточки з прямими зрізами проводять пряму, паралельну основі виточки, на якій на відстані визначеного радіусу кривизни від горішньої точки виточки розташовують центри кривизни, з яких проводять дуги з початком від горішньої точки виточки на визначену довжину, а кінці дуг з'єднують із відповідними зрізами виточки на її основі. Доцільно, щоб радіус кривизни криволінійних зрізів виточки визначали за умови припустимого ступеня деформування матеріалу за формулою: тимого ступеня деформування матеріалу, та їх довжина, виконання сполучення криволінійних зрізів із основою виточки, досягається після розпрасування припусків на зшивання виточки можливість отримання об'ємної поверхні на деталях одягу, адекватної параметрам фігури, завдяки чому поліпшується зовнішній вигляд одягу і зменшується технологічний цикл виготовлення деталей із виточками. На фіг. 1 показано фрагмент полочки жіночого одягу; на фіг. 2 показане креслення побудови виточки із кривими лініями розхилу. Сутність запропонованого способу полягає у наступному. Знімають розмірні ознаки з фігури людини і будують за ними виточки із прямими зрізами. Беручи значення довжини прямої лінії зрізу виточки, визначають значення радіусу опуклої поверхні, яку необхідно отримати: R = l (1 - j / 360 ) / 2K д , де: l - довжина прямого зрізу виточки, мм; j - кут розхилу виточки з прямими зрізами, град; Кд - ступінь деформування матеріалу (значення Кд не повинно перевищувати критичне для конкретного матеріалу Кд £ Кд.кр.), після якого на поверхні матеріалу утворюється хвилястість, зморшки, складки (Кд.кр. визначається на приладі, відповідно методики за патентом України № 15931 А, опубл. 30.06.97, бюл. № 3, Кд кр = 1,01-1,15). Після цього визначають значення кута, на величину якого будуються дуги радіусу R криволінійних зрізів виточки (фіг. 2): a = arctg (a / h ), де: а - половина основи виточки з прямими зрізами, мм; h - висота виточки з прямими зрізами, мм. Після визначення параметрів кривої лінії розхилу виточки виконують креслення побудови зрізів виточки. Для цього будують виточку АОВ (АВ = 2а) із прямими зрізами АО і ОВ (l = АО = ОВ) та розмічається ділянка KО = h половини розхилу, яка з'єднує основу виточки і її горішню точку О (фіг. 2). Із точки О перпендикулярно до лінії КО опускається лінія ОС, яка дорівнює радіусу дуги кривої лінії розхилу виточки. З точки С на величину кута a накреслюють криву лінію довжиною, яка дорівнює довжині дуги L. З точки Р накреслюється пряма лінія, яка з'єднує точки Р і А та Р і В, внаслідок чого виточка має криві лінії розхилу. За побудованими лініями виготовлюють виточку на лекалах і переносять на деталі одягу. Після розкрою деталей виточку зшивають і отримують плавну опуклу поверхню деталі одягу без ділянки слабини матеріалу. Припуск на зшивання виточки розпрасовують. R = l (1 - j / 360 ) / 2K д , де: l - довжина прямого зрізу виточки; j - кут розхилу виточки з прямими зрізами; КД - ступінь деформування матеріалу, а довжину криволінійної частини зрізу виточки визначали за формулою: a = arctg (a / h ), де: а - половина основи виточки з прямими зрізами; h - висота виточки з прямими зрізами. Завдяки тому, що визначається радіус кривизни криволінійних зрізів виточки, за умови припус 2 38502 Фіг. 1 Фіг. 2 __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for making darts on clothing details

Автори англійською

Kardash Oleh Vasyliovych, Kardash Olha Olehivna

Назва патенту російською

Способ изготовления вытачек на деталях одежды

Автори російською

Кардаш Олег Васильевич, Кардаш Ольга Олеговна

МПК / Мітки

МПК: A41D 1/00

Мітки: одягу, спосіб, деталях, виточок, виготовлення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-38502-sposib-vigotovlennya-vitochok-na-detalyakh-odyagu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб виготовлення виточок на деталях одягу</a>

Подібні патенти