Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Енергетична установка, що містить генератор і підключений до нього двигун, ротор якого зв’язаний з валом генератора механічною передачею, яка відрізняється тим, що ротор двигуна встановлений в зовнішніх опорних роликах і виконаний з внутрішнім зубчастим вінцем, який зв’язаний з валом генератора шестеренчастою передачею. Енергетична установка за п.1, яка відрізняється тим, що шестеренчаста передача виконана у вигляді послідовного кінематичного ланцюга, який включає проміжну шестірню, що з’єднана з внутрішнім зубчастим вінцем ротора двигуна, і ведений вал-шестірню, що з’єднаний з валом генератора. Енергетична установка за п.2, яка відрізняється тим, що ведений вал-шестірня з’єднаний з валом генератора через сполучну муфту. Енергетична установка за п.1, яка відрізняється тим, що  корпус генератора з’єднаний з корпусом двигуна з утворенням єдиного блоку.

Текст

1. Енергетична установка, що містить генератор і підключений до нього двигун, ротор якого зв’язаний з валом генератора механічною передачею, яка відрізняє ться тим, що ротор двигуна встановлений в зовнішніх опорних роликах і виконаний з внутрішнім зубчастим вінцем, який 3 38449 Зазначені ознаки складають сутність корисної моделі. Шестеренчаста передача може бути виконана у вигляді послідовного кінематичного ланцюга, який включає проміжну шестірню, що з'єднана з внутрішнім зубчастим вінцем ротора двигуна, і ведений вал-шестірню, що з'єднаний з валом генератора. Доцільно ведений вал-шестірню з'єднати з валом генератора через сполучну м уфту. Для компактності енергетичної установки можливе жорстке з'єднання корпуса генератора з корпусом двигуна з утворенням єдиного блоку. Можливі і інші конструктивні особливості кінематичного ланцюга передачі обертового руху від двигуна до генератора в межах сутності корисної моделі. Істотні ознаки корисної моделі знаходяться в причинно-наслідковому зв'язку з технічним резуль татом, що досягається. Так, відмітні ознаки корисної моделі (ротор двигуна встановлений в зовнішніх опорних роликах і виконаний з внутрішнім зубчастим вінцем, який зв'язаний з валом генератора шестеренчастою передачею) в сукупності з істотними ознаками, загальними з прототипом забезпечують поліпшення масогабаритних характеристик енергетичної установки при заданій 'ff потужності. Це пояснюється наступним. Виконання кінематичного ланцюга передачі обертового руху від дви гуна до генератора в вигляді «внутрішній зубчастий вінець ротора двигуна - проміжна шестерня -вал-шестерня - вал генератора» дозволяє всі елементи зубчастого зачеплення кінематичного ланцюга (зубчастий вінець ротора двигуна, проміжна шестерня, зубчаста ділянка вал-шестерні) скомпонувати в одній площині, що перпендикулярна подовжній осі енергетичної установки. Така компоновка дозволяє компактно розмістити всі елементи зубчастого зачеплення всередині ротора двигуна і зменшити розміри установки. При виконанні ротора двигуна з внутрішнім зубчастим вінцем ротор також виконує функції одного із елементів шестеренчастої передачі, що зменшує кількість конструктивних елементів в кінематичному ланцюзі, що спрощує конструкцію і зменшує вагу установки. Зазначені конструктивні особливості кінематичного ланцюга передачі обертового руху від двигуна до генератора забезпечуються установкою ротора двигуна з можливістю обертання в зовнішніх опорних роликах. Результатом рішення, що заявляється, є поліпшення масогабаритних характеристик енергетичної установки при заданій її потужності і підвищення її питомих енергетичних показників. Нижче приводиться докладний опис енергетичної установки з посиланнями на креслення, на яких представлені: Фіг. 1 - Енергетична установка, вид збоку. Фіг. 2 - Енергетична установка, схематичне зображення двигуна з блоком керування. 4 Фіг. 3 - Енергетична установка, вид в аксонометрії. Енергетична установка містить генератор 1 і підключений до нього через блок керування 2 двигун 3. Ротор 4 двигуна 3 встановлений в зовнішніх опорних роликах 5, виконаний з внутрішнім зубчастим вінцем б і зв'язаний з валом 7 генератора 1 шестеренчастою передачею. Шестеренчаста передача виконана у вигляді послідовного кінематичного ланцюга, який включає проміжну шестірню 8, що з'єднана з внутрішнім зубчастим вінцем 6 ротора 4 двигуна 3, і ведений валшестірню 9, що з'єднаний з валом 7 генератора 1. Ведений вал-шестірня 9 з'єднаний з валом 7 генератора 1 через сполучну муфту 10. Внутрішній зубчастий вінець 6 ротора 4, проміжна шестірня 8, зубчаста ділянка вал-шестерні 9 виконані (розташовані) всередині ротора 4, що зменшує розміри установки. Виконання ротора 4 двигуна 3 з внутрішнім зубчастим вінцем 6 придає ротору 4 додаткову функцію одного із елементів шестеренчастої передачі, що зменшує кількість конструктивних елементів в кінематичному ланцюзі, спрощує конструкцію і зменшує вагу установки. На роторі 4 двигуна 3 закріплені сталеві накладки 11. На статорі двигуна З закріплені статорні котушки 12, що охоплюють ротор 4. Блок керування 2 лініями 13 підключений до статорних котушок 12 двигуна 3, лінією 14 - до датчика 15 числа обертів, лініями 16 - до виводів 17, 18 генератора 1, що одночасно служать і для підключення однофазного навантаження, а разом з виводами 19, 20 - трифазного. Для того, щоб виконати енергетичну установку у вигляді єдиного блоку генератор 1 і двигун 3 з'єднані між собою проміжним сполучним елементом 21. Енергетична установка працює наступним чином. До вал-шестірні 9 приєднують стартер (не показаний), розганяють установку до заданого числа обертів, після чого стартер автоматично відключається, а подальше обертання двигуна 3 підтримується частиною електричної енергії, що надходить від генератора 1 через виводи 17, 18 генератора 1, лінії 16, блок керування 2, лінії 13 на статорні котушки 12, магнітні поля яких, взаємодіючи зі сталевими накладками 11, підтримують обертання ротора 4, яке передається генератору 1 через внутрішній зубчастий вінець 6 ротора 4, проміжну шестірню 8, ведений валшестірню 9, сполучн у муфту 10, вал 7 генератора 1. Інша частина електричної енергії генератора 1 через виводи 17, 18, 19, 20 передається споживачам. Блок керування 2 за сигналами датчика 15 числа обертів оптимізує процес взаємодії магнітних полів статорних котушок 12 зі сталевими накладками 11, сприяючи роботі енергетичної установки з високим коефіцієнтом корисної дії. 5 Комп’ютерна в ерстка Д. Шев ерун 38449 6 Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Electric power supply installation

Автори англійською

Kliosov Volodymyr Oleksiiovych

Назва патенту російською

Энергетическая установка

Автори російською

Клесов Владимир Алексеевич

МПК / Мітки

МПК: H02K 53/00

Мітки: енергетична, установка

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-38449-energetichna-ustanovka.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Енергетична установка</a>

Подібні патенти