Засіб для стимуляції регенеративних процесів в інсулінпродукуючому апараті підшлункової залози

Завантажити PDF файл.

Текст

Застосування фенсукциналу (b-фенілетиламід 2-оксисукцинанілової кислоти) в якості засобу, що стимулює регенеративні процеси в інсулінпродукуючому апараті підшлункової залози. (19) (21) 2000063870 (22) 30.06.2000 (24) 15.05.2001 (33) UA (46) 15.05.2001, Бюл. № 4, 2001 р. (72) Полторак Вікторія Віталіївна, Горбенко Наталія Іванівна, Гладкіх Олександр Іванович, Іванова Ольга Володимирівна 38418 подібно до нікотинаміду, гальмує діабетогенну дію стрептозотоцину на стадії відносної інсулінової недостатності, про що свідчило достеменне зниження концентрації глюкози в крові як натще, так і під час тесту навантаження глюкозою (табл.1). Слід відзначити, що при використанні фенсукциналу в дозах 25 мг/кг та 50 мг/кг маси тіла показники інтегральної глікемії максимально наближалися до визначених у інтактного контролю. Морфометричний аналіз змін в панкреатичних острівцях щурів з неонатальним стрептозотоциновим діабетом (табл. 2) виявив, що 2-місячна обробка фенсукциналом (5 мг/кг) та нікотинамідом (25 мг/кг) призводила до майже 2-разового зростання числа та площини острівців у порівнянні з діабетичним контролем. При використанні фенсукциналу в дозах 25 та 50 мг/кг маси тіла число та площина острівців зростали в 4 рази в порівнянні з діабетичним контролем, що на 100% перевершувало стимулюючу дію нікотинаміду. Слід відзначити також підвищення відсоткового вмісту малих бета-клітин з високою мітотичною активністю в панкреатичних острівцях у тварин, які отримували фенсукцинал в усіх трьох дозах. Крім того, після обробки фенсукциналом в дозі 25 мг/кг маси тіла на гістологічних препаратах підшлункової залози спостерігали переважно острівці середнього розміру, тоді як підвищення дози до 50 мг/кг маси тіла призводило до зростання питомої ваги острівців великого розміру. Отримані експериментальні дані дозволяють зробити висновок про те, що використання фенсукциналу в дозі 5 мг/кг маси тіла виказує помірний вплив на проліферацію панкреатичних бета-клітин, тоді як підвищення дози до 25 мг/кг дає змогу констатувати виразний стимулюючий ефект на регенеративні процеси в інсулінпродукуючому апараті підшлункової залози. Збільшення дози фенсукциналу до 50 мг/кг маси тіла не призводило до подальшої інтенсифікації репаративних процесів та сприяло гіпертрофічному росту острівців. Таким чином, доза фенсукциналу 25 мг/кг маси тіла може бути визначена як максимально ефективна, тобто мінімальна доза, яка дозволяє отримати максимальну терапевтичну дію. Оцінка інтенсивності перекисного окислення ліпідів у печінці експериментальних щурів виявила достеменне зниження вмісту МДА після обробки фенсукциналом в дозах 5 мг/кг, 25 мг/кг та 50 мг/кг маси тіла, в порівнянні з діабетичним та інтактним контролем, що підтверджує наявність у препарата виразних антиоксидантних властивостей, тоді як використання нікотинаміду не впливало на величину ви ще означеного показника (табл.1). Таким чином, пероральне застосування фенсукциналу у щурів з неонатальним стрептозотоциновим діабетом в дозах 25 та 50 мг/кг маси тіла протягом 2-х місяців стимулює регенеративні процеси в інсулінпродукуючому апараті підшлункової залози, підвищуючи число та площину острівців Лангерганса в 4 рази в порівнянні з діабетичним контролем. За ступенем виразності фармакологічної дії фенсукцинал вдвічі перевершує нікотинамід. Виявлений стимулюючий ефект фенсукциналу на регенерацію панкреатичних бета-клітин в поєднанні з антиоксидантними властивостями свідчить про перспективність його використання з метою попередження та гальмування розвитку абсолютної інсулінової недостатності. Використана література 1. Yonemura Y., Takishima Т., Miwa К. Amelioration of diabetes mellitus in depancreatized rats by poly(ADP-ribose) synthetase inhibitors // Diabetes. 1984.-№45.-Р.356-358. 2. Hayaishi O., Ueda К. Poly (ADP-ribose) and ADP-ribosylation of proteins // An.Rew.Biochem.1977.-.No 46.-P.95-116. 3. Pociot F., Reimers I., Andersen H. Nicotinamide - biological actions and thera-peutic potential in diabetes prevention // Diabetologia.-1993.-No36.P.574-576. 4. Gale E. Nicotinamide. Potential for the prevention of Type I diabetes? // Hormone and Metabolic Research.-1996.-X9 7.- P.361-364. 5. Пат. 19059 Україна, МКВ 5 С07С235/74, A61K31/165. b-фенілетиламід 2-оксисукцинанілової кислоти, який проявляє анаболічну, імуномодулюючу активність та інгібує клітинну ланку аутоімунітету до інсулінпродукуючого апарату / О.В.Чувурін, В.В.Натаров, С.І.Сальнікова та ін. (Україна).- № 4825617(SU), Заяв. 14.05.90, опубл. 25.12.97, Бюл. № 6.- 5 с. 6. Полторак В.В., Горбенко H.I., Гладкіх O.I., Іванова О.В. Ренопротекторний ефект фенсукциналу у кролів з абсолютною інсуліновою недостатністю // Ендокринологія, 1999.- т. 4, № 2.- с.128134. 7. Early treatment with phensuccinal attenuates diabetic retinopathy development in rats / Poltorack V., Gorbenko N., Dumbrova N. et al. // Diabetologia.1997.-Vol. 40.- Supp1. 1.- A1934.- P.A492. 8. Leahy J., Weir L. Unresponsiveness to glucose in streptozotocin model of diabetes // Diabetes.1985.-Vol.34, №6.-Р.653-659. 9. Меркулов Г.А. Курс патогистологической техники.- Л.:Медгиз, 1961.-340 с. 10 .Владимиров В.А., Арчаков А.И. Перекисное окисление липидов в биологических мембранах.-М.: Наука, 1972.-239 с. 11 .Плохинский Н.А. Математические методы в биологии. -М.: Изд-во МГУ, 1978.-285 с. 12. Гублер Е.В., Генкин А. А. Применение непараметрических критериев статистики в медикобиологических исследованиях.-Л.:Медицина, 1973. -141с. 2 38418 Таблиця 1 Деякі метаболічні показники у щурів з неонатальним стрептозотоциновим діабетом після 2-місячної обробки фенсукциналом та нікотинамідом, (X±Sx) Характер дії Інтактний контроль СТЦ+ плацебо СТЦ+ФС СТЦ+ФС СТЦ+ФС СТЦ+ нікотинамід Доза, мг/кг 5 25 50 25 n 12 12 12 12 12 12 Базальна глікемія, ммоль/мл 4,6+0,2* 12,5±1,5** 7,3+0,4*,** 6,5±0,3*,** 6,0±0,3*,** 6,4±0,4*,** Інтегральна глікемія, ммоль/мл 25,7+0,5* 63,1±5,8** 41,8±0,8*,** 35,2±0,4*,** 34,6±0,9*,** 38,7±0,6 *,** МДА в печінці, мкмоль/г тканини 1,67±0,15 1,58±0,35 0,81±0,6*,** 0,75±0,14*,** 0,77±0,09 *,** 1,30+0,16 1. * - Р

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Poltorak Viktoriia Vitaliivna, Horbenko nataliia Ivanivna, Gladkyh Oleksandr Ivanovych, Ivanova Olha volodymyrivna

Автори російською

Полторак Виктория Витальевна, Горбенко Наталья Ивановна, Гладких Александр Иванович, Иванова Ольга Владимировна

МПК / Мітки

МПК: A61K 31/165

Мітки: стимуляції, підшлункової, процесів, залози, апараті, регенеративних, інсулінпродукуючому, засіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-38418-zasib-dlya-stimulyaci-regenerativnikh-procesiv-v-insulinprodukuyuchomu-aparati-pidshlunkovo-zalozi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Засіб для стимуляції регенеративних процесів в інсулінпродукуючому апараті підшлункової залози</a>

Подібні патенти