Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Енергозберігаюча ректифікаційна установка для виробництва спирту етилового-сирцю, що містить бражну, спиртову колону, дефлегматор та систему трубопроводів, яка відрізняється тим, що верхня частина бражної колони з'єднана паровою комунікацією з середньою частиною рекуперативного кип'ятильника-випаровувача спиртової колони, нижня частина якого зв'язана комунікацією конденсату з тарілкою живлення спиртової колони, а його верхня частина з'єднана комунікаціями через підігрівач бражки з верхньою частиною спиртової колони, при цьому верх спиртової колони зв'язаний з вакуум-насосом через дефлегматор, конденсатор-спиртовловлювач та барометричний конденсатор.

2. Енергозберігаюча ректифікаційна установка для виробництва спирту етилового-сирцю за п. 1, яка відрізняється тим, що комунікація бражки з'єднана з верхом бражної колони через підігрівач бражки та рекуперативний теплообмінник барди, а куб бражної колони зв'язаний з бардяною комунікацією через рекуперативний теплообмінник барди.

Текст

1. Енергозберігаюча ректифікаційна установка для виробництва спирту етилового-сирцю, що містить бражну, спиртову колону, дефлегматор та U 1 3 38300 ділля-2000", 2003. - 496с, стор.218-223)]. В установку входить бражна, спиртова колони, дефлегматор, холодильник спирту. Верхня частина бражної колони зв'язана рідинною комунікацією з тарілкою живлення спиртової колони. Спирт та суп утні йому леткі органічні домішки вилучаються в бражній колоні гріючою парою. З кубу колони відводиться звільнена від спирту барда. Концентрування спирту відбувається в спиртовій колоні за рахунок флегми, яка поступає на верхню тарілку спиртової колони з дефлегматора. У відгонній частині спиртової колони спирт вилучається за допомогою гріючої пари. Недоліком цієї установки є її енергоємність (значні питомі витрати гріючої пари), що погіршує конкурентоспроможність виробництва спирту етилового-сирцю, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Спільним з корисною моделлю, що заявляється, є такі суттєві ознаки прототипу: наявність бражної, спиртової колони та дефлегматора. В основу корисної моделі поставлена задача створення енергозберігаючої ректифікаційної установки для виробництва спирту е тилового-сирцю шляхом введення нових взаємозв'язків між елементами установки для забезпечення підвищеної ефективності використання теплової енергії та зменшення питомих енерговитрат на процес перегонки бражки та ректифікації спирту. Технічний результат від реалізації запропонованої корисної моделі полягає в створенні умов, за яких зменшується температура кипіння рідини в окремих елементах установки за рахунок створення в останніх тиску нижче за атмосферний та рекуперативного використання теплоти водноспиртової пари бражної колони та барди. Споживчі властивості, які пов'язані з технічним результатом - зменшення питомих енерговитрат на процес. Технічний результат досягається тим, що в енергозберігаючій ректифікаційній установці для виробництва спирту етилового-сирцю, що включає бражну, спиртову колони, дефлегматор та систему трубопроводів, згідно з корисною моделлю верхня частина бражної колони з'єднана паровою комунікацією "а" з середньою частиною рекуперативного кап'ятильника-випаровувача спиртової колони, нижня частина якого зв'язана комунікацією конденсату "б" з тарілкою живлення спиртової колони, а його верхня частина з'єднана комунікаціями "в" і "г" через підігрівач бражки з верхньою частиною спиртової колони, при цьому верх спиртової колони зв'язаний з вакуум-насосом зв'язаний з вакуумнасосом через дефлегматор, конденсаторспиртовловлювач та барометричний конденсатор, можливо комунікацію бражки з'єднати з верхом бражної колони через підігрівач бражки та рекуперативний теплообмінник барди, а куб бражної колони зв'язати з бардяною комунікацією „д" через рекуперативний теплообмінник барди. Послідовне з'єднання верха спиртової колони через дефлегматор, конденсаторспиртовловлювач та барометричний конденсатор з вакуум-насосом створюють умови для зменшення тиску та температури кипіння у відповідному 4 обладнанні та зменшення за рахунок цього енерговитрат на процес. В установці передбачено з'єднання бражної колони із спиртовою через рекуперативний кип'я тильник-випаровувач та бражний підігрівач, що дозволяє здійснити повну рекуперацію теплоти водно-спиртової пари бражної колони в процесі брагоперегонки та ректифікації спирту етиловогосирцю. З'єднання кубу бражної колони з рекуперативним теплообмінником барди дозволяє використати її для догріву бражки до температури кипіння і знизити загальні енерговитрати. На Фіг. представлений варіант принципової схеми енергозберігаючої ректифікаційної установки для виробництва спирту етилового-сирцю. Для зменшення питомих енерговитрат енергозберігаюча ректифікаційна установка (Фіг.) включає з'єднані між собою системою трубопроводів бражну 1 та спиртову 2 колони, дефлегматор 3, конденсатор-спиртовловлювач 4, барометричний конденсатор 5, вакуум-насос 6, кип'ятильниквипаровувач 7, рекуперативний теплообмінник барди 8, підігрівай бражки 9, конденсатор бражного підігрівача 10, рекуперативний кип'ятильниквипаровувач 11 спиртової колони 2. Верхня частина бражної колони 1 з'єднана паровою комунікацією з середньою частиною рекуперативного кип'ятильника-випаровувача 7 спиртової колони 2, нижня частина якого зв'язана комунікацією конденсату з тарілкою живлення спиртової колони 2, а його верхня частина з'єднана комунікаціями через підігрівач бражки 9 з верхньою частиною спиртової колони 2. Верх спиртової колони зв'язаний з вакуум-насосом 6 через дефлегматор 3, конденсатор-спиртовловлювач 4 та барометричний конденсатор 5. Можливо з'єднувати комунікацію бражки з верхом бражної колони 1 через підігрівач бражки 9 та рекуперативний теплообмінник барди 8, а куб бражної колони зв'язувати з бардяною комунікацією через рекуперативний теплообмінник барди 8. Установка працює наступним чином. Зріла бражка підігрівається в підігрівачі бражки 9 до температури 65-80°С, догрів бражки до температури 85-90°С здійснюється в рекуперативному теплообміннику барди 8. Водно-спиртова пара з бражної колони 1 з температурою 92-96°С поступає по комунікації "а" в рекуперативний кип'ятильник-випаровувач 11 для обігріву спиртової колони 2. Під час запуску установки для обігріву спиртової колони 2 використовують кип'ятильниквипаровувач 7, який обігрівається парою з котельні. Конденсат з рекуперативного кип'ятильникавипаровувача 11 подається по комунікації "б" рекуперативного кипятильника-випаровувача 11 подається по комунікації "б" на тарілку живлення спиртової колони 2, а несконденсована водноспиртова пара по комунікації "в" поступає в бражний підігрівай 9 та конденсатор бражного підігрівача 10, де остаточно конденсується, а конденсат поступає в верхню частину спиртової колони по комунікації "г". Для зменшення питомих енерговитрат в спиртовій колоні за допомогою барометричного кон 5 38300 денсатору 5 та вакуум-насосу 6 підтримується вакуум, який забезпечує температуру кипіння на верхній тарілці спиртової колони 2 в межах 6070°С. Барда і лютерна вода (ЛВ) відводяться з установки з куба бражної 1 та спиртової колони 2 від 6 повідно. Спирт-сирець відбирається з верху спиртової колони. Показники, що підтверджують досягнення технічного результату і переваги заявленої установки в порівнянні з прототипом, представлені в таблиці. Таблиця Показник Питома витрата гріючої пари, кг/дал Комп’ютерна в ерстка О. Рябко Установка-прототип 32-34 Підписне Заявлена установка 18-20 Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Energy-efficient rectification unit for the production of raw ethyl alcohol

Автори англійською

Ukrainets Anatolii Ivanovych, Yakovets Ivan Ivanovych, Sosnytskyi Vitalii Volodymyrovych, Shyian Petro Leonidovych, Oliinichuk Serhii Tymofiiovych, Kyziun Hryhorii Oleksandrovych, Mischenko Oleksii Semenovych, Syzko Valerii Borysovych, Rudakov Volodymyr Kostiantynovych, Boyko Petro Mykolayovych

Назва патенту російською

Энергосберегающая ректификационная установка для производства спирта этилового-сырца

Автори російською

Украинец Анатолий Иванович, Яковец Иван Иванович, Сосницкий Виталий Владимирович, Шиян Петр Леонидович, Олейничук Сергей Тимофеевич, Кизюн Григорий Александрович, Мищенко Алексей Семенович, Сизько Валерий Борисович, Рудаков Владимир Константинович, Бойко Петр Николаевич

МПК / Мітки

МПК: B01D 3/00, C12F 3/00

Мітки: ректифікаційна, установка, енергозберігаюча, виробництва, етилового-сирцю, спирту

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-38300-energozberigayucha-rektifikacijjna-ustanovka-dlya-virobnictva-spirtu-etilovogo-sircyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Енергозберігаюча ректифікаційна установка для виробництва спирту етилового-сирцю</a>

Подібні патенти