Пристрій для контролю проходження колісної пари залізничного рухомого складу

Завантажити PDF файл.

Текст

Пристрій для контролю проходження колісної пари залізничного рухомого складу, що містить 38081 печують круті фронти імпульсів, які надходять до мікроконтролеру 14. Мікроконтролер підраховує кількість імпульсів, які надходять на його входи, N1, N2, N3 за певний проміжок часу та визначає різниці N1-N3 та N2-N3. Якщо отриманні значення не виходять за межі заданого інтервалу, то на виході мікроконтролеру формуються нульові сигнали проходження колісної пари С та збою в роботі пристрою Z. При проходженні колеса над датчиком зменшується індуктивність чутливи х елементів 2, 3 за рахунок їх індуктивного зв'язку з колесом. Це призводить до збільшення частот f1 , f 2. При цьому значення різниць N1-N3 та N2-N3 виходять за межі заданого інтервалу. В залежності від напрямку руху колісної пари спочатку збільшується значення N1-N3, а потім N2-N3 або навпаки. При цьому мікроконтролер виробляє сигнал проходження колісної пари одиничного рівня С та сигнал напрямку руху D. При відході датчика від рейки збільшується індуктивність чутливого елементу 4 за рахунок ослаблення його індуктивного зв'язку з рейкою. Це призводить до зменшення частоти f3. При цьому значення різниць N1-N3 та N2-N3 одночасно виходять за межі заданого інтервалу. Мікроконтролер виробляє сигнал логічної одиниці Z, що сигналізує про порушення в роботі пристрою. Тому як генератори 5, 6 та 7 складаються з однакових елементів, то характер зміни їх частот під впливом температурних коливань буде однаковим. Тому значення N1-N3 та N2-N3 слабо залежать від температури. Крім цього, температурні коливання не впливають на виконання мікроконтролером операцій підрахунку імпульсів та визначення різниць N1-N3, N2-N3. Таким чином, забезпечується стійка робота пристрою в широкому діапазоні температур. Даний пристрій може бути використаний в таких системах залізничної автоматики, як напівавтоматичне блокування, гіркова автоматична централізація та в системах виявлення перегрітих букс. 2 38081 Фіг. __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for control of passage of wheel pair of railroad rolling stock

Автори англійською

Havryliuk Volodymyr Illich, Honcharov Kostiantyn Viktorovych, Baiduzh Anatolii Mykolaiovych

Назва патенту російською

Устройство для контроля прохождения колесной пары железнодорожного подвижного состава

Автори російською

Гаврилюк Владимир Ильич, Гончаров Константин Викторович, Байдуж Анатолий Николаевич

МПК / Мітки

МПК: B61L 1/00

Мітки: контролю, залізничного, колісної, пари, складу, пристрій, проходження, рухомого

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-38081-pristrijj-dlya-kontrolyu-prokhodzhennya-kolisno-pari-zaliznichnogo-rukhomogo-skladu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для контролю проходження колісної пари залізничного рухомого складу</a>

Подібні патенти