Гільза для проведення лапароскопу та маніпуляторів в черевну порожнину при лікуванні перитоніту

Завантажити PDF файл.

Текст

Гільза для проведення лапароскопу та маніпуляторів в черевну порожнину при лікуванні перитоніту, яка складається з корпусу з основним каналом всередині яка відрізняється тим, що гільза додатково має клапан з пружиною, який розташований всередині основного каналу з боку черевної порожнини, гумову кришечку, яка закриває основний канал з боку шкіри, додатковий канал з краником та штуцером для введення вуглекислого газу та бокові отвори на корпусі гільзи для фіксації останньої до шкіри. (19) (21) 2000052999 (22) 26.05.2000 (24) 15.05.2001 (33) UA (46) 15.05.2001, Бюл. № 4, 2001 р. (72) Міміношвілі Омарі Ісидорович, Ярощак Сергій Васильович, Чурілов Андрій Вікторович, Український Василь Вікторович, Сухінін Максим Володимирович (73) ІНСТИТУТ НЕВІДКЛАДНОЇ І ВІДНОВНОЇ ХІРУРГІЇ АМН УКРАЇНИ 38079 Запропонована гільза, в порівнянні з відомою, дозволяє використовувати її для тривалого нагляду за перебігом перитоніту та проведення лікувальних заходів. Розташований у корпусі гільзи додатковий канал дозволяє без зайвих проколів черевної стінки подавати вуглекислий газ до черевної порожнини, герметичність якої забезпечується розташованим в середині основного каналу клапану з пружиною. Закриття основного каналу з боку шкіри кришечкою запобігає попаданню інфекції до черевної порожнини. Застосування запропонованої гільзи різної довжини дозволяє використо вувати її у хворих з різною товщиною передньої черевної стінки. З використанням запропонованої гільзи нами проліковано 6 хворих на розлитий гнійний перитоніт з сприятливим кінцем. Джерела інформації прийняті до уваги: 1. Краткий курс оперативной хирургии // под редакцией проф. В. Н. Шевкуненко. - М. - Ленинград. - 1938. - 527 с. 2. Маслов В. И. Малая хирургия. - М. - Медицина. - 1988. - 207 с. 2 38079 Фіг. __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

MiminoshvilI Omari Isydorovych, Yaroschak Serhiy Vasyliiovych, Churilov Andrii Viktorovych

Автори російською

Миминошвили Омаре Исидорович, Ярощак Сергей Васильевич, Чурилов Андрей Викторович

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/34

Мітки: лапароскопу, проведення, маніпуляторів, черевну, лікуванні, перитоніту, порожнину, гільза

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-38079-gilza-dlya-provedennya-laparoskopu-ta-manipulyatoriv-v-cherevnu-porozhninu-pri-likuvanni-peritonitu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Гільза для проведення лапароскопу та маніпуляторів в черевну порожнину при лікуванні перитоніту</a>

Подібні патенти