Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

(21) 2000052980                                                                        Дата прийняття

(54) (57)                                                                                           рішення

                                                                                           06.02.2001 р.

1. Інфрачервоний модуль, включаючий в себе відбивач, у фокусі якого розміщений інфрачервоний випромінювач, виконаний з нагрівального елементу з проводу високоомного опору у вигляді спіралі, закріпленої в тор­цях скляної трубки, який відрізняється тим, що модуль виконано подовже­ної форми і його довжина спільномірна з середнім зростом людини.

2. Модуль за п. 1, який відрізняється тим, що у внутрішню порожнину скляної трубки введено сипучий матеріал-наповнювач.

3. Модуль за п.1, який відрізняється тим, що спіраль виконана на підвищену напругу (230-240 В) живлення.

Текст

1. Інфрачервоний модуль, що включає в себе відбивач, у фокусі якого розміщений інфрачервоний випромінювач, виконаний з нагрівального 38073 який закриває спіраль від окислення повітрям, до того ж, ця спіраль виконана на підвищену напругу (230-240 В) живлення. Саме ці ознаки необхідні і достатні для рішення поставленої задачі. Так, виконання модуля подовеної форми і те, що його довжина спільномірна з середнім зростом людини - забезпечує рівномірне опромінення пацієнта по всі його висоті. Те, що у внутрішню порожнину скляної трубки введений термостабільний сипучий матеріал-наповнювач, який закриває спіраль від окислення повітрям, дозволяє нагрівати цей матеріал, який і стає ІЧ-випромінювачем. До того ж, він термостабільний і має більший об'єм і поверхню, ніж у спіралі, тому ІЧ-випромінювання стає рівномірним і стабільним, що і поліпшує якість лікувальної дії. При цьому підбором цього наповнювача регулюють діапазон ІЧ-випромінювання, який краще за все підходить для лікування певних захворювань. Виконання спіралі на підвищену напругу (230240 В) живлення значно поліпшує надійність та тривалість роботи нагрівального елементу. Суть винаходу пояснюється кресленнями. На фіг. 1 - зображений модуль зверху; на фіг.2 - модуль збоку; на фіг. 3 - умовне позначення пацієнта. ІЧ-модуль (фіг. 1-2) містить відбивач 1, у фокусі якого розміщений ІЧ-випромінювач 2, який виконаний із нагрівального елемента з проводу високоомного опору у вигляді спіралі 3, скріпленої в торцях скляної трубки 4, у внутрішню порожнину якої засипають термостабільний сипучий матеріал-наповнювач 5; це може бути, наприклад, дрібнодисперсний порошок Аl2О3. На торцях трубки 4 змонтовані клемний вузол 6 з контактним виводом 7. ІЧ-модуль розташовують біля пацієнта 8, як це показано на кресленнях (фіг. 2-3). (Увага, для спрощення креслень на них не показано кріплення ІЧ-випромінювача 2 до відбивача 1). Стрілками показано напрямок ІЧ-випромінювання. Робота ІЧ-модуля проводиться таким чином. Розташований біля пацієнта 8 ІЧ-модуль підключають до мережі живлення. Спіраль 3 починає розжарюватися і таким чином підігріває сипучий наповнювач 5, який і починає випромінювати ІЧвипромінювання в низькотемпературному режимі. Це випромінювання має діапазон від 3 до 40 мкм. Як показали дослідження, саме цей діапазон і є оптимальним в лікувальному процесі для біологічних об'єктів. Модуль може робити як самостійно, так і в сполученні з такими ж модулями, які розташовані навколо пацієнта. Такі модулі можуть бути розташовані в спеціальних ІЧ-термокамерах або в іншому лікувальному обладнанні. Соціальний ефект від впровадження модуля складається в скороченні термінів лікування і в укріпленні здоров'я людей. Фіг. 1 2 38073 Фіг. 2 Фіг. 3 __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Infrared module

Автори англійською

Berezovskyi Vadym Yakymovych

Назва патенту російською

Инфракрасный модуль

Автори російською

Березовский Вадим Якимович

МПК / Мітки

МПК: A61N 5/06

Мітки: модуль, інфрачервоний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-38073-infrachervonijj-modul.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Інфрачервоний модуль</a>

Подібні патенти