Спосіб поливу сільськогосподарських культур дощувальною установкою шланго-барабанного типу

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб поливу сільськогосподарських культур дощувальною, установкою шланго-барабанного типу, який полягає в тому, що під час поливу дощувальну ферму переміщують за шланг шляхом намотування його на барабан, який відрізняється тим, що переміщення дощувальної ферми чергують з зупинками, під час яких збільшеною подачею води видають основну поливну норму.

Текст

Спосіб поливу сільськогосподарських культур дощувальною установкою шланго-барабанного типу, який полягає в тому, що під час поливу дощувальну ферму переміщують за шланг шляхом намотування його на барабан, який відрізняється тим, що переміщення дощувальної ферми чергують з зупинками, під час яких збільшеною подачею води видають основну поливну норму. (19) (21) 2000052979 (22) 24.05.2000 (24) 15.05.2001 (33) UA (46) 15.05.2001, Бюл. № 4, 2001 р. (72) Шевченко Олександр Васильович, Лелявська Лариса Броніславівна, Куделя Микола Андрійович (73) Інститут гідротехніки і меліорації Української академії аграрних наук 38072 трубопровід 1 з робочими порожнинами циліндрів 13 і 14, поршні яких з'єднані штоком 15. На штосі 15 розміщено вилку 16, яка може взаємодіяти з важелем 17, що має вісь коливань 18. Другий кінець важеля шарнірно з'єднаний зі штовхачем 9. До важеля 17 нижче осі його коливання приєднана пружина 19, яка забезпечує чі тке перекидання важеля із одного крайнього положення в інше. Для вимикання дощувальної установки на початку трубопроводу розміщена засувка 20. Здійснення способу, згідно з винаходом з використанням описаного пристрою, полягає в такому. Дощувальну установку під'єднують до гідранта 21 зрошувальної мережі, а дощувальну ферму трактором, розмотуючи з барабана шланг, відтягують до кінця поливного поля. Відчиняють засувку 20 і проводять поступове заповнення водою шланга і дощувальної ферми. Після заповнення тиск в дощувальній установці збільшується до робочої величини. Вода через дросель 12, розподільник 11 поступає в один із циліндрів 13 або 14, В ситуації, показаній на фігурі, вода поступає в циліндр 13. З мірою наповнення циліндра водою його поршень буде переміщуватись вправо, а разом з ним буде переміщуватись і поршень циліндра 14, витискаючи воду з циліндра через розподільник 11 в атмосферу. Разом з поршнями переміститься вправо також і вилка 16, яка, взаємодіючи з нижнім кінцем важеля 17, перекине його вправо. При цьому верхній кінець важеля відведе штовхач 9 вліво, який вийде із зачеплення з зубом храпового колеса 8, а також переведе золотник розподільника 11 в ліве крайнє положення. Тепер почнеться наповнення водою циліндра 14, що призведе до перекидання важеля 17 вліво. При цьому штовхач 9 переміститься вправо, ввійде в зачеплення з храповим колесом 8 і поверне його на один зуб. Одночасно штовхач 8 переведе золотник розподільника 11 вправо, почнеться наповнення подою циліндра 13 і так далі. Разом з храповим колесом 8 буде обер татись і профільний кулачок 7, з яким взаємодіє шток 6 розподільника 5. З мірою обертання кулачка 7 шток 8, взаємодіючи з профільною поверхнею кулачка, вийде на його більший радіус і перемістить золотник розподільника 5 в верхнє крайнє положення. Вода з трубопроводу 1 через розподільник 5 почне наповнювати верхню (на фігурі) робочу порожнину гідроциліндра 3 і відчинить засувку 2. Оскільки гідравлічний опір гідротурбіни 4 значно більший від гідравлічного опору відчиненої засувки, то вода через засувку 2, минаючи гідротурбіну 4, буде по шлангу поступати до дощувальної ферми. Протягом всього часу, поки шток 6 золотника буде взаємодіяти із зазначеною поверхнею профілю кулачка 7, турбіна не буде працювати, а шланговий барабан буде залишатись нерухомим. Дощувальна ферма буде стояти на якійсь мікропозиції і поливати основною нормою. Коли кулачок 7, обертаючись, виведе шток 6 золотника на профільну поверхню меншого радіуса, золотник розподільника 5 переміститься в крайнє нижнє положення, через що почне наповнюватись нижня робоча порожнина гідроциліндра 3. Це призведе до зачинення засувки 2. Весь потік води піде через турбіну 4, запрацює привод шлангового барабана і він почне обертатись, намотуючи шланг і підтягуючи дощувальну ферму до наступної мікропозиції, коли шток 6 вийде на профільну поверхню кулачка 7 більшого радіуса, засувка 2 відчиниться, барабан зупиниться і почнеться полив на мікропозиції, як було описано вище, і так далі. Завдяки цьому пристрою, рух до щувальної ферми буде чергуватись з зупинками певної тривалості, на яких буде проводитись полив повною нормою, тобто буде реалізовано запропонований спосіб поливу шланго-барабанною дощувальною установкою. Джерела інформації. 1. Патент Німеччини № 2609442, кл. Ф01П25/09, 1977. 2 38072 Фіг. __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Shevchenko Oleksandr Vasyliovych

Автори російською

Шевченко Александр Васильевич

МПК / Мітки

МПК: A01G 25/09

Мітки: поливу, типу, шланго-барабанного, установкою, сільськогосподарських, спосіб, дощувальною, культур

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-38072-sposib-polivu-silskogospodarskikh-kultur-doshhuvalnoyu-ustanovkoyu-shlango-barabannogo-tipu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб поливу сільськогосподарських культур дощувальною установкою шланго-барабанного типу</a>

Подібні патенти