Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Установка для обробки природних вод, що містить корпус з надфільтровим простором, утримуючу-розподільчу систему, різнорідним плаваючим фільтрувальним завантаженням, аератором, середнім і нижнім дренажем, трубопроводами для подачі вихідної і відведення очищеної води, який відрізняється тим, що установка додатково обладнана корпусом з плаваючим дрібнозернистим фільтрувальним завантаженням, верхньою утримуючою системою, нижньою дренажною системою, підфільтровим простором, жолобом для збирання води, карманом для прийому води, трубопроводом для відведення чистої води, а також ємністю з розчином гіпохлориту натрію, насосом-дозатором і трубопроводами для підведення гіпохлориту натрію в попередньо оброблену та чисту воду.

Текст

Установка для обробки природних вод, що містить корпус з надфільтровим простором, утримуючу-розподільчу систему, різнорідним плаваючим фільтрувальним завантаженням, аератором, 38071 Установка складається з фільтру першого ступеню очищення, який включає корпус 1, обладнаний аератором 2 на трубопроводі 3 подачі вихідної води, різнозернистим плаваючим фільтрувальним завантаженням 4, яке утримується від спливання колосниковою решіткою 5, завантаженою зворотнім гравійно-щебеневим фільтром 6, середнім дренажем 7 з трубопроводом 8 відведення попередньо очищеної води, нижнім дренажем 9 з трубопроводом 10 скиду промивної води, переливною трубою 11, фільтру другого ступеню очищення, який включає корпус 12, обладнаний дрібнозернистим плаваючим завантаженням 13, колосниковою решіткою 14 з гравійно-щебеневим завантаженням 15, нижнім дренажем 16, жолобом 17 для збирання чистої води, карманом 18 для прийому чистої води, трубопроводом 19 для відведення чистої води, ємності 20 з розчином гіпохлориту натрію, насоса-дозатора 21, трубопроводів 22, 23 для підведення гіпохлориту натрію в оброблювану і чисту воду відповідно, засувок 24-28 для регулювання подачі і відведення води, вентилів 29, 30 для регулювання подачі розчину гіпохлориту натрію, трубопроводу 31 скиду промивної води фільтру другого ступеню. Установка працює таким чином. Вихідна вода із джерела водопостачання по трубопроводу 3 надходить до аератора 2, де вона насичується киснем повітря, далі через утримуюче-розподільчу систему 5, рухаючись згори вниз, поступає в фільтрувальне завантаження 4, в якому затримуються планктон, водорості і крупні завислі частки в результаті адгезії на поверхні гранул плаваючого завантаження, а також біохімічного окислення органічних речовин. Попередньо очищена вода по трубопроводу 8 при відкритій засувці 25 поступає в підфільтровий простір фільтру другого ступеню очищення. Одночасно із ємності 20 насосом-дозатором 21 по трубопроводу 22 при відкритому вентилі 29 в трубопровід 8 подають розчин гіпохлориту натрію, який, змішую чись з попередньо очищеною водою, окислює тонкодисперсні суміші і колоїди, здійснює їх деструкцію, призводить до коагуляції цих зависей. Рухаючись знизу вгору через фільтрувальне дрібнозернисте завантаження 13, вода проходить тонке очищення, збирається жолобами 17, надходить в карман 18 і відводиться по трубопроводу 19 при відкритій засувці 28. Із ємності 20 при відкритому вентилі 30 по трубопроводу 23 розчин гіпохлориту натрію поступає в трубопровід 19, де його змішують з чистою водою. В результаті взаємодії іонів НСІО- або СІО- з бактеріальними та вірусними забрудненнями здійснюють дезинфекцію питної води. При досягненні повної брудоємності завантаження фільтри промивають. Для цього закривають засувки 25 і 28 на трубопроводах 8, 19 відведення очищеної води, закривають вентилі 29 і 30 і відкривають засувки 26 і 27 на трубопроводах 19, 31 скиду промивної води. Промивна вода з надфільтрового простору 32, розширюючи фільтрувальне завантаження 4, 13, виносить забруднення через нижній дренаж 9 і по трубах 10, 19 в каналізацію. Після закінчення промивання закривають засувки 26, 27 на трубопроводах 10, 31, відкривають засувки 25, 28 на трубопроводах 8, 19, вентилі 29, 30 на трубопроводах 22, 23 і фільтроцикл повторюють. Запропонована установка для очищення природних вод має такі переваги перед відомими способами: - більш глибокий ступінь очищення природних вод, вища якість питної води; - менша вартість водоочисної станції за рахунок суміщення процесів фільтрування, коагуляції та знезараження в одній установці; - менші експлуатаційні витрати завдяки використанню тільки одного реагенту - гіпохлориту натрію; - підвищена надійність водопідготовки; - безпечний процес очищення і знезараження води. 2 38071 Фіг. __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Khoruzhyi Petro Danylovych, Matseliuk Yevhen Mykhailovych

Автори російською

Хоружий Петр Данилович, Мацелюк Евгений Михайлович

МПК / Мітки

МПК: C02F 1/40, C02F 7/00

Мітки: природних, обробки, установка, вод

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-38071-ustanovka-dlya-obrobki-prirodnikh-vod.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Установка для обробки природних вод</a>

Подібні патенти