Фільтрувальна речовина для очищення мастильно – охолоджувальних рідин

Завантажити PDF файл.

Текст

Фільтрувальна речовина для очищення мастильно охолоджувальних рідин, що містить глину і вуглецевмісний компонент, яка відрізняється тим, що як вуглецемісткий компонент містить крохмаль та додатково як сполучний містить гас, при наступному співвідношенні компонентів, мас. %: Фільтрувальна речовина для очищення змащувально - охолоджуючих рідин. Галуззю використання можливого винаходу є мобільний транспорт усі х видів і стаціонарне обладнання з різноманітними типами двигунів внутрішнього згорання. Описаний метод адсорбційної обробки відпрацьованих мастил з використанням фільтропресного осаду (ФПО), який містить висушений бататний крохмаль. При цьому ефективність очищення мастила більш висока, ніж у випадку ФПО з картопляного крохмалю, пшеничних та обезжирених рисових висівок, мандаринової шкірки, тирси. (Метод адсорбційної обробки відпрацьованих мастил за допомогою висушеного крохмалю з батату. //Ненре Кекайси = J.Jyel Soc. Jap. - 1989, 68 s № 10 c.925 - Япония ) Недоліком відомої речовини, яка містить бататний крохмаль, є низький ступінь уловлювання сажових часток за рахунок їх високої дисперсності. Відома фільтрувальна речовина - вуглецевомінеральний сорбент описаний в "Способі одержання вуглецевомінерального сорбенту" (Патент України №10303А, MICB5B01J20/30, 1998) у якому як мінеральний компонент використовують глину, як вуглецевомісткий компонент -залишкове буре вугілля у співвідношенні 1:/1-4/ відповідно. Недоліком відомого сорбенту є обмеженість використання його для ефективного очищення змащувально-охолоджуючих рідин (ЗОР), так як сажа і буре вугілля за хімічною природою мають однакову модифікацію - аморфний вуглець, що не сприяє ефективному уловлюванню сажових часток. В основу запропонованого винаходу покладе на задача удосконалення складу фільтрувальної речовини, у якому використання нового вуглецевомісткого компоненту дозволило б забезпечити підвищення фільтрувальної здатності речовини і за рахунок цього підвищити ступінь очищення ЗОР. Поставлена задача вирішується тим, що фільтрувальна речовина для очищення ЗОР має мінеральний - глину і вуглецевомісткий компоненти, згідно винаходу, яка містить як вуглецевомісткий компонент - крохмаль, а як сполучний - гас при такому співвідношенні компонентів (мас. %): глина - 40-45, крохмаль - 40-45, гас - 20-10. Органічний компонент фільтрувальної речовини - крохмаль є високомолекулярна сполука, яка складена з полімерних макромолекул, що містять негативні радикали - ОН. Електронейтральні сажеві частки, які перебувають в ЗОР у стані дисперсної фази, при зіткненні з макромолекулами крохмалю здобувають негативний заряд. Глинистий мінерал, який входить до складу фільтрувальної речовини, має позитивні іони, особливо трьохвалентні (алюміній, залізо) які взаємодіють з негативно зарядженими сажовими частками і за рахунок електричних сил останні затримуються на поверхні фільтрувальної речовини. Таким чином, використання крохмалю у фільтрувальної речовини у поєднанні з другим компонентом - глиною, забезпечує фільтрувальній речовині таку властивість, яку вона виявляє у заявленому рішенні, а саме збільшення фільтрувальної здатності речовини і як наслідок -підвищення ступеня очищення ЗОР. Для експериментальної перевірки заявленого складу речовини були підготовлені п'ять сумішей 40-45 10-20. (13) 38043 (11) Гас UA крохмаль A 40-45 (19) глина 38043 компонентів один з яких показав оптимальний результат (див. табл.1). Як вуглецевомісткий компонент використовували крохмаль, а як сполучний гас. Суміші здобували шляхом змішування компонентів протягом 10-15 хвилин до одержання однорідної маси, формували фільтрувальний шар речовини товщиною 10-20 мм і пропускали відпрацьоване мастило МТ-16П, що використовується у двигуна х вн утрішнього згорання легкових автомобілей, яке попередньо очистили від механічних домішок, легколетючих фракцій і води, нагріли до температури Т=40-45 °С. В таблиці 1 наведені кількісні характеристики відфільтрованих зразків мастила через шар фільтрувальної речовини запропонованого складу з різноманітними співвідношеннями компонентів. З таблиці виходить, що фільтрувальна речовина запропонованого складу (п.6) для очищення ЗОР має більш високу фільтрувальну здатність при зберіганні робочих характеристик мастила (див.табл.2). Таблиця 1 Кількісні характеристики різноманітних складів фільтрувальної речовини. Склад складів фі№ льтрувальної речовини. 1 2 1 Співвідношення компонентів. Ступінь фільтра- Відносна оптична ції, % густина мастила. Відомий (аналог) бататний крохмаль 2 Відомий (прототип) глина 3 Фільтрувальна здатність 4 7 1-4 глина 3 1 гас глина 3 3 крохмаль 1 3 крохмаль 2 1 3 крохмаль 3 70-75 1,75-1,80 14±2 0,890±0,002 70-75 1,75-1,80 14±2 0,890±0,002 80-85 1,28-1,35 14±2 0,890±0,002 85-96 0,45-0,62 14±2 0,890±0,002 80-85 1,64-1,72 14±2 0,890±0,002 1 глина гас 1 глина 7 6 5 Дані не приведені залишкове буре вугілля Запропонований гас глина 6 Густина, г/см 3 1 гас 5 Кінетична в'язкість, Сет Дані не приведені. крохмаль 3 4 Фізичні характеристики мастила 3 крохмаль 4 гас 1 2 38043 Таблиця 2 Основні робочі характеристики моторного мастила МТ-16П. Після попеОсновні показники мастила 1 Норми мо Норми грани торного чного стану мастила відпрацьова МТ-16П них мастил 2 3 Відпрацьов ане мастило МТ-16П реднього Відхилення від очищення від норми, % механічних домішок і во Після проходженн я через фільтруючи й шар речовини 4 5 ди 6 175±2 22 200±2 200±2 8 50 14±2 14±2 1,5 1,5 He більш 0,5 He більш 0,1 0,5 0,5 Сліди Сліди 0,888±0,002 0,2 % 0,890±0,002 0,890±0,002 7 1.Температ ура спалаху у відкрито 225 Зниження не більш на 20°С му тиглі, °С 2.Кінематич на в'язкість, 16 Сcт 3.Вміст механічних відсутність домішок, % 4.Вміст води, % відсутність Зниження не більш на 20% Не більш 1,0% Не більш 0,5 % 5. Густина при 20 °С, 0,895±0,002 г/см 3 __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Prosvirnin Viktor Ivanovych, Bakulina Tetiana Henadiivna, Masiutkin Yevhen Petrovych

Автори російською

Просвирнин Виктор Иванович, Бакулина Татьяна Геннадьевна, Масюткин Евгений Петрович

МПК / Мітки

МПК: B01J 20/30, B01J 20/22, C10M 175/00, B01J 20/12

Мітки: охолоджувальних, фільтрувальна, мастильної, речовина, рідин, очищення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-38043-filtruvalna-rechovina-dlya-ochishhennya-mastilno-okholodzhuvalnikh-ridin.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Фільтрувальна речовина для очищення мастильно – охолоджувальних рідин</a>

Подібні патенти