Спосіб приготування гіркої настойки “злагода-спалах”

Завантажити PDF файл.

Текст

1. Спосіб приготування гіркої настойки, що включає підготовку води, приготування сортиров 37947 вим; пряним смаком без пекучого спиртового присмаку та пікантним перцевим ароматом, що значно підвищує смакові якості, органолептичні показники та забезпечує єдність візуального сприйняття та композиційного складу напою. Поставлена задача вирішується сукупністю відомих суттєви х ознак способу, які передбачають підготовку води, приготування сортировки, водноспиртових настоїв чорного і червоного перцю, купажування настойки, доведення купажу до міцності, введення в пляшку червоного стручкового перцю і розлив, а також нових відмінних від прототипу суттєвих ознак, достатніх у всі х випадках, на які поширюється обсяг правової охорони - при купажуванні використовують водно-спиртові настої чорного і червоного перцю при масовому співвідношенні (0.9-1,1):(2,6-З,1) мас. ч., відповідно, вводять плоди чорного перцю, а також ознак, які характерезують винахід в конкретному випадку його виконання - купаж доводять до міцності 35 об.%. Таким чином, завдяки використанню в способі приготування гіркої настойки водно-спиртових настоїв чорного і червоного перцю при масовому співвідношенні (0,9-1,1):(2,6-3,1) мас. ч., відповідно, внесенню плодів чорного перцю та якісному і кількісному підбору всіх компонентів, гірка настойка набуває золотисто-жовтого привабливого кольору, округлого, злагодженого перцевого, пряного смаку та пікантного перцевого аромату, крім того, зниження міцності купажу до 35 об.% пом'якшує смак гіркої настойки та усуває спиртову різкість її аромату, а композиційне об'єднання водноспиртових настоїв чорного і червоного перцю та внесених в пляшку плодів чорного і червоного перцю підсилює пряність смаку та забезпечує єдність візуального сприйняття та композиційного складу напою. Спосіб виробництва гіркої настойки включає підготовку води, приготування сортировки шляхом змішування води зі спиртом, приготування водноспиртових настоїв чорного і червоного перцю, приготування барвника - колера, купажування сортировки, водно-спиртових настоїв чорного і червоного перцю при масовому співвідношенні (0,91,1):(2,6-3,1) мас. ч., відповідно з колером, доведення купажу до міцності 35 об.%, введення в пляшку червоного стручкового перцю та плодів чорного перцю і розлив. Для виготовлення гіркої настойки використовують такі види сировини: спирт етиловий ректифікований вищої очистки за ГОСТ 5962; воду питну за ГОСТ 2874 пом'якшену; плоди чорного перцю за ГОСТ 29050; плоди червоного перцю за ГОСТ 14260; колер - за діючою нормативною документацією. Для приготування 1000 дал гіркої настойки "Злагода-Спалах" спочатку ведуть підготовку води, пом'якшуючи її відомим способом, потім готують сортировку шляхом змішування підготовленої води і спирту етилового ректифікованого вищої очистки. Попередньо готують водно-спиртовий настій чорного перцю, для чого плоди чорного перцю (горошки) в кількості 0,788-0,962 кг заливають водно-спиртовим розчином у кількості 7,87-9.63 дм 3 міцністю 70 об.%. Після настоювання протягом 5 діб, зливають отриманий настій 1-го зливу, а плоди чорного перцю повторно заливають водноспиртовим розчином у кількості 6,3-7,7 дм 3 міцністю 50 об.%. Настоювання ведуть 5 діб, після чого відбирають настій II-го зливу і змішують його з настоєм 1-го зливу, отримуючи 12,6-15,4 дм 3 водноспиртового настою чорного перцю. Потім готують водно-спиртовий настій червоного стручкового перцю. Для цього, рослинну сировину червоного стручкового перцю в кількості 2,25-2,75 кг заливають 22,5-27,5 дм 3 водно-спиртового розчину міцністю 45 об.% і настоюють 10 діб, після чого зливають настій 1-го зливу і повторно заливають стручки червоного перцю водноспиртовим розчином в кількості 18,0-22,0 дм 3 міцністю 40 об.%. Після настоювання протягом 10 діб отримують настій 2-го зливу. Змішуючи настої І та II зливів, отримують 36,0-44,0 дм 3 водно-спиртового настою червоного стручкового перцю. Далі ведуть купажування попередньо підготовлених сортировки, водно-спиртових настоїв чорного і червоного перцю та колеру, причому купажування водно-спиртових настоїв чорного і червоного перцю ведуть при масовому співвідношенні (0,91,1):(2,6-3,1) мас. ч., відповідно, після чого купаж доводять до міцності 35 об.% і направляють на розлив. Перед розливом в пляшки вводять попередньо підготовлені стручки червоного перцю в кількості 20 тис. шт. та плоди чорного перцю (горошки) в кількості 40 тис шт. з розрахунку на 1000 дал готового продукту. Приклади конкретного виконання зведені в таблицю (додаток до опису). Спосіб приготування гіркої настойкиза прикладами 1-5 аналогічні загальному прикладу. Аналізуючи приведені приклади, можна відмітити, що придатними для виробництва являються приклади 2, 3, 4. Оптимальним прикладом є приклад 3. Приготовлені дослідні партії гіркої настойки за вказаним способом користуються підвищеним попитом у споживачів. 2 37947 Таблиця № № Найменування операцій, сирови- Одиниці п/п ни, ком понентів і органолептичних виміру показників Підготовка води шляхом пом'якшен1. ня Приготування сортировки шляхом 2. змішування підготовленої води і дм 3 спирту етилового ректифікованого вищої очистки Приготування водно-спиртового на3. дм 3 стою чорного перцю: а) плоди чорного перцю 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. б) 70%-ний водно-спиртовий розчин для І зливу настою чорного перцю в) 50%-ний водно-спиртовий розчин для II зливу настою чорного перцю Приготування водно-спиртового настою червоного стручкового перцю а) Плоди червоного перцю б) 45%-ний водно-спиртовий розчин для І зливу настою червоного стручкового перцю в) 40%-ний водно-спиртовий розчин для II зливу настою червоного стручкового перцю Приготування колеру Купажування настойки Масове співвідношення водноспиртових настоїв чорного і червоного стручкового перцю при купажуванні Доведення купажу до міцності Введення в пляшку плодів чорного перцю Введення в пляшку стручків червоного перцю Розлив 1. Зовнішній вигляд 2. Колір 3. Смак і аромат Приклади 1 2 3 4 5 За розрахунком на міцність купажу 35 об.% 11,9 12,6 14,0 15,4 16,2 кг 0,749 0,788 0,875 0,962 1,01 дм 3 7,48 7,87 8,75 9,63 10,11 дм 3 6,0 6,3 7,0 7,7 8,0 дм 3 34,2 36,0 40,0 44,0 46,2 кг 2,14 2,25 2,5 2,75 2,88 дм 3 21,4 22,5 25,0 27,5 28,8 дм 3 17,0 18,0 20,0 22,0 23,0 кг 1,7 1,8 2,0 2,2 2,3 мас. ч. 0,85:2,4 0,9:2,6 1:2,85 1,1:3,1 1,15:3,3 об.% 33 35 35 35 37 тис. шт. 40 40 40 40 40 тис. шт. 20 20 20 20 20 Органолептичні показники Прозора рідина з включенням стручків червоного перцю та плодів чорного перцю Золотисто-жовтого привабливого кольору Спиртовий Перенасичесмак з ледь М'який, округлий, злагоджений, перний різкий відчутним цевий, пряний смак без пекучого спирпекучий перприсмаком і тового присмаку та пікантний перцецевий смак і ароматом вий аромат аромат перцю __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for preparation of "zlagoda-spalakh" bitter nastoyka

Автори англійською

Veretennikov Andrii Viktorovych, Khrustaliova Zinaida Ivanivna, Barysh Olha Anatoliivna

Назва патенту російською

Способ приготовления горькой настойки "злагода-спалах"

Автори російською

Веретенников Андрей Викторович, Хрусталева Зинаида Ивановна, Барыш Ольга Анатолиевна

МПК / Мітки

МПК: C12G 3/06

Мітки: гіркої, спосіб, настойки, приготування, злагода-спалах

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-37947-sposib-prigotuvannya-girko-nastojjki-zlagoda-spalakh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб приготування гіркої настойки “злагода-спалах”</a>

Подібні патенти