Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Змішувач, що містить корпус, розміщений в порожнині корпусу з можливістю обертання вал, поперечні та поздовжні нерухомі та рухомі змішувальні елементи, а також зубчаті вінці, якими споряджений корпус та частина змішувальних елементів з утворенням між ними зубчатого зачеплення, який відрізняється тим, що принаймні на одному зубчатому рухомому поперечному змішувальному елементі, який розташований ексцентрично відносно центральної осі змішувача, встановлено принаймні один додатковий поздовжній змішувальний елемент з наскрізними отворами.

Текст

Змішувач, що містить корпус, розміщений в порожнині корпусу з можливістю обертання вал, 37693 вача, а на фіг. 2 - вид спереду по фіг. 1. Змішувач містить корпус 1 з порожниною 2, в якій встановлено вал 3 з закріпленими на ньому рухомими поперечними 4 і поздовжніми 5 змішувальними елементами. Між ними встановлено нерухомі поперечні 6 і поздовжні 7 змішувальні елементи, які закріплені на корпусі. Змішувальні елементи 4, 5, 6, 7 мають наскрізні отвори 8 та прорізи 9. Змішувач споряджений також зубчатими поперечними змішувальними елементами 10, які розташовані ексцентрично центральній осі змішувача, зв'язані з валом 3 і мають можливість обертання за допомогою зубчатої пари, що утворена зубчатими вінцями 11 на поперечних змішувальних елементах 10 і нерухомих елементах змішувача, наприклад, на корпусі 1. Поперечні змішувальні елементи 10 споряджені додатковими поздовжніми змішувальними елементами 12 з наскрізними отворами 8. Змішувач працює наступним чином. Розплав полімеру, що складається з різних компонентів, потрапляє в порожнину 2 корпусу 1 і проходить крізь наскрізні отвори 8 та прорізи 9 нерухомих 6 та рухомих 4 поперечних змішувальних елементів, неодноразово розділяючись на велику кількість осьових струмінних потоків, підвергаючись інтенсивним зсувним деформаціям на виході з них, зрізу при взаємодії з краями поздовжніх 5 та 7 і змішуючись з поперечними струмінними потоками, які утворюються при проходженні крізь отвори 8 та прорізи 9 останніх. Між двома змішувальними елементами, наприклад, 4 і 6, струмінні потоки розплаву натікають на зубчаті поперечні змішувальні елементи 10, які обертаються разом з валом 3 ексцентричне йому, а крім того, обертаються навкруги своїх осей, взаємодіючи з зубчатими вінцями 11. Це створює додаткові окружні потоки, а також осьові, оскільки між кількома такими змішувальними елементами в одному перерізу утворюються кілька осьових змішувальних порожнин, що зміщуються по колу. Разом з поперечними змішувальними елементами 10 беруть участь в складному русі і додаткові поздовжні змішувальні елементи 12 з наскрізними отворами 8, виконані, наприклад, в формі лопатей. Вони підхоплюють порції розплаву, турбулізуючи і переміщуючи їх у радіальних та локальних окружних напрямках, в тому числі й проти напрямку руху валу 3 і інших р ухомих змішувальних елементів. При натіканні на додаткові поздовжні змішувальні елементи 12 розплав підвергається дії високих градієнтів тиску та швидкостей і протискується крізь наскрізні отвори 8 цих змішувальних елементів у вигляді поперечних стр уміней, інтенсивно змішуючись з поздовжніми струмінями, що інтенсифікує змішування компонентів розплаву. Таким чином, відбувається усереднення та підвищення якості змішування розплаву на виході зі змішувача. Фіг. 1 2 37693 Фіг. 2 __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Mixer

Автори англійською

Sivetskyi Volodymyr Ivanovych, Riabinin Dmytro Dmytrovych, Sidorov Dmytro Eduardovych, Sokolskyi Oleksandr Leonidovych

Назва патенту російською

Смеситель

Автори російською

Сивецкий Владимир Иванович, Рябинин Дмитрий Дмитриевич, Сидоров Дмитрий Эдуардович, Сокольский Александр Леонидович

МПК / Мітки

МПК: B29B 7/38

Мітки: змішувач

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-37693-zmishuvach.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Змішувач</a>

Подібні патенти