Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Теплообмінний елемент, який містить трубу з установленим в ній завихрювачем у вигляді спрямовувального апарата з гвинтовими або прямими лопатями, установленими під кутом до осі труби, який відрізняється тим, що лопаті установлено під різними кутами до осі труби.

Текст

Теплообмінний елемент, який містить трубу з установленим в ній завихрювачем у вигляді спрямовувального апарата з гвинтовими або прямими лопатями, установленими під кутом до осі труби, який відрізняється тим, що лопаті установлено під різними кутами до осі труби. (19) (21) 2000041911 (22) 04.04.2000 (24) 15.05.2001 (33) UA (46) 15.05.2001, Бюл. № 4, 2001 р. (72) Садлаєв Олег Османович (73) Інститут винограду і вина "Магарач" української Академії аграрних наук 37687 обхідності може бути поміщена в трубі за спрямувальним апаратом по ходу руху теплоносія для інтенсифікації теплообміну. На фіг. 1 наведена схема пропонованого теплообмінного елемента; на фіг. 2 - вид А на фіг. 1, збільшено. Теплообмінний елемент складається з труби 1, в якій установлено завихрювач, виконаний у вигляді спрямувального апарата 2 з гвинтовими або прямими лопатями 3, установленими під різними кутами до осі труби 1. За завихрювачем по ходу руху теплоносія установлена з можливістю осьового переміщування дротяна пружинна спіраль 4 з витками, що мають змінний крок. Один з кінців спіралі закріплений на завихрювачеві. Лопаті 3 апарата 2 закріплені зовнішніми кінцями на кільцях 5, а внутрішніми - на обтікачеві 6. Завихрювач установлений в трубі з натягом. Теплообмінний елемент працює таким чином. Теплоносій подається під тиском в трубу 1 з боку обтікача 6. Проходячи крізь канали між лопатями 3 спрямувального апарата 2, теплоносій розділяється на окремі струминки, які закручуються під різним кутом до осі труби. При подальшому пе ресуванні уздовж труби струминки багаторазово зіштовхуються одна з одною, забезпечуючи інтенсивне перемішування теплоносія зі зміною швидкості і напрямку його пересування по всьому об'єму труби. Турбулізований потік теплоносія руйнує межовий шар і запобігає утворенню твердих відкладень на поверхні труби, завдяки чому досягається інтенсифікація теплообміну. При зіштовхненні струминок теплоносія одна з одною виникає періодична зміна осьової складової гідродинамічного тиску з утворенням широкого спектра гармонік. При цьому зростає імовірність збігу частоти коливань однієї з гармонік з власною частотою коливань будь-якої частини спіралі 4, що має витки зі змінним кроком, а отже зі змінною по довжині спіралі частотою власних коливань її витків. Завдяки цьому деяка частина спіралі завжди перебуває у резонансі з коливаннями осьової складової гідродинамічного тиску або їх гармоніками. Це приводить до того, що вся спіраль коливається уздовж труби, руйнуючи межовий шар і тверді утворення на поверхні труби і сприяючи ще більшій інтенсифікації теплообміну. Фіг. 1 Фіг. 2 2 37687 __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Sadlaiev Oleh Osmanovych

Автори російською

Садлаев Олег Османович

МПК / Мітки

МПК: F28F 1/10

Мітки: теплообмінний, елемент

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-37687-teploobminnijj-element.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Теплообмінний елемент</a>

Подібні патенти