Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Швидкозшивач носіїв інформації з перфораціями по вільному краю, який має притискну планку з отворами і зшиваючий елемент, який відрізняється тим, що притискна планка і зшиваючий елемент, які утворені з двох ступінчасто вигнутих пластин, що розташовані взаємоперевернуто, формують зшиваючу порожнину, причому ці пластини сполучаються своїми лівими краями, утворюючи ручку-держак швидкозшивача, а праві краї формують зшиваючу порожнину, верхня стінка якої виконана у вигляді смуги або щонайменше одного язичковоподібного фрагмента-виступу з можливістю його відгинання у фронтальній площині, має отвори або втулкоподібні утворення, направлені всередину зшиваючої порожнини, а на її нижній стінці наявні не менше двох штифтів, розташованих відповідно отворам носія інформації, між якими під час стикання утворюється з'єднання.

2. Швидкозшивач носіїв інформації з перфораціями по вільному краю за п. 1, який відрізняється тим, що сполучення лівих країв взаємоперевернутих ступінчасто вигнутих пластин виконано щільним або пружинистим, або взаєморухомим у фронтальній площині.

3. Швидкозшивач носіїв інформації з перфораціями по вільному краю за п. 1, який відрізняється тим, що штифти виконані з ступами або без них.

Текст

1.Швидкозшивач носіїв інформації з перфораціями по вільному краю, який має притискну планку з отворами і зшиваючий елемент, який відрізняється тим, що притискна планка і зшиваючий елемент, які утворені з двох ступінчасто вигнутих пластин, що розташовані взаємоперевернуто, формують зшиваючу порожнину, причому ці пластини сполучаються своїми лівими краями, утворюючи ручку-держак швидкозшивача, а праві краї фор 37561 перфораціями по вільному краю та розширення сфери його застосування. Для вирішення завдання запропоновано змінити форму виконання зшиваючого елементу та прижимної планки з отворами, їх взаєморозташування і зв'язок між ними для утворення зшиваючої порожнини. Відповідно до завдання, запропоновано швидкозшивач носіїв інформації з перфораціями по вільному краю. Вигляд такого швидкозшивача у закритому стані показано на фіг. 1, яка відповідає розрізу А-А з фіг. 2. Швидкозшивач утворений з двох ступінчасто вигнутих пластин 1 з пластичної маси - полімеру. Ці дві ступінчасто вигнуті пластини розташовані взаємоперевернуто і сполучаються своїми лівими краями 2. Ширина країв відносно вісі ступінчастого згинання може бути різною, але не менше ширини зшиваючого поля євровкладишу. Таке сполучення ступінчасто вигнутих пластин формує з лівої сторони ручку-держак швидкозшивача 3, а з правої сторони - зшиваючу порожнину 4, в якій верхня стінка 5 виконує функції прижимної планки, а нижня 6 - зшиваючого та утримуючого елементу. Поріг ступінчастого згинання двох пластин формує ємкість зшиваючої порожнини. Верхня стінка зшиваючої порожнини, що показано на фіг. 2, 3, 4 може бути виконана у вигляді смуги 7 або щонайменше одного язичковоподібного фрагменту-виступу 8 чи декількох таких фрагментів 9. На ній відповідно отворам носія інформації розташовані отвори 10 або втулкоподібні утворення 11, направлені всередину зшиваючої порожнини. На нижній стінці зшиваючої порожнини наявні не менше двох штифтів 12, які розташовані відповідно до отворів. Довжина штифтів відповідає порогу ступінчастого згинання пластин. Між верхньою стінкою зшиваючої порожнини, на якій наявні отвори або втулкоподібні утворення, та її нижньою стінкою, де розташовані штифти, під час стикання утворюється сполучення 13 - роз'ємне або замковке. У розкритому вигляді варіанти швидкозшивача показано на фіг. 5 та фіг. 6. Якщо у швидкозшивача, показаного на фіг. 5, штифт виконано без уступу 12, то такий швидкозшивач має і відповідне втулкоподібне утворення 11. У разі виконання швидкозшивача (фіг. 6) з штифтами, що мають уступи 14, на верхній стінці зшиваючої порожнини наявні отвори 10. Сполучення лівих країв ступінчасто вигнутих пластин може бути щільним, як це показано на фіг. 1, або взаємо-рухомим (фіг. 5 та фіг. 6) за рахунок менш щільної з’єднувальної перетинки 15 з можливістю повного розкриття таких швидкозшивачів, або пружинистим (фіг. 7), між лівими краями якого наявний пружний елемент 16. Сам процес швидкозшивання передбачає виконання щонайменше трьох операцій - відкриття зшиваючої порожнини, розміщення в ній на штифтах носія інформації та закриття зшиваючої порожнини. Приклади використання швидкозшивача Приклад 1. Використано швидкозшивач із взаєморухомим сполученням лівих країв ступінчасто вигнутих пластин. Верхню стінку зшиваючої порожнини 5 разом з частиною ручки-держака 3 швидкозшивача переміщують вверх і вліво у фронтальній площині, внаслідок чого відкривається зшива юча порожнина 4. Носій інформації з перфораціями по вільному краю - єквровкладиш своїми отворами надівають на штифти (12 або 14) для утримання. Надалі верхню стінку зшиваючої порожнини 5 переміщують вправо у попереднє положення і закривають таким чином зверху зшиваючу порожнину 4, в якій між штифтом 12 та втулкоподібними утвореннями 11 або між штифтом 14 та отворами (10) формується роз’ємне з’єднання. Декілька накопичених євровкладишів розташовують вертикально для впорядкованого зберігання. Приклад 2. Використано швидкозшивач із щільним сполученням лівих країв ступінчасто вигнутих пластин. Такий швидкозшивач виготовлено з гнучкого поліетилену. Для розміщення в ньому носія інформації - дискети верхню стінку 5 відгинають вверх та вліво у фронтальній площині. При цьому відкривається доступ до штифтів 12, на які надівають дискету. Надалі верхню стінку повертають у вихідне положення. Між отворами верхньої стінки 10 або втулкоподібним утворенням 11 та штифтами 14 з уступами формується при стиканні замкове сполучення. Одночасно на форматі А4 може бути розміщено 3 дискети в один ряд. Враховуючи можливість варіювання ємкістю зшиваючої порожнини, то зберігати одночасно можна значну кількість дискет, наприклад, 15, 18, чи 21 тощо. Наявність язичкоподібних фрагментів-виступів 9, що утворюють верхню стінку зшиваючої порожнини та можливість кожного з них переміщуватись у фронтальній площині дозволяє мати доступ до кожної стопи дискет окремо. Приклад 3. Використано швидкозшивач із пружинистим сполученням лівих країв ступінчасто вигнутих пластин. Для розміщення в ньому носія інформації - касети верхня стінка 5 за рахунок розташованої між лівими краями 2 ступінчасто вигнутих пластин пружини 16 у разі розкриття замкового сполучення між штифтом з уступом 14 та отвором 10 на верхній стінці зшиваючої порожнини, відходить вверх і у відкриту зшиваючу порожнину 4 на штифти 14 надівають касету. Надалі верхню стінку 5 зшиваючої порожнини повертають у вихідне положення. Такими чином накопичують та зберігають декілька касет. Запропонований нами швидкозшивач носіїв інформації з перфораціями по вільному краю має наступні переваги: 1) дозволяє розширити сферу використання шляхом швидкозшивання євровкладишів, дискет, касет тощо; 2) обумовлює швидкість зшивання носіїв інформації за рахунок скорочення кількості операцій під час зшивання; 3) швидкозшивання, наприклад, євровкладишів унеможливлює їх ушкодження елементами швидкозшивача; 4) дозволяє отримувати регульований доступ до кожної стопи носіїв інформації - дискет, касет, що накопичені у швидкозшивачі; 5) дозволяє зберігати носії інформації у вертикальному положенні, а наявність ручки-держака обумовлює зручність використання; 6) не потребує зайвих витрат на картонну обкладинку. 2 37561 Фіг. 1 Фіг. 2 Фіг. 3 Фіг. 5 Фіг. 4 Фіг. 6 Фіг. 7 __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Folder of data carriers with perforations along the free edge

Автори англійською

Zhuravliova Yulia Oleksandrivna, Zhuravliov Oleksandr Semenovych, Mykhailychenko Borys Valentynovych

Назва патенту російською

Скоросшиватель носителей информации с перфорациями по свободному краю

Автори російською

Журавлева Юлия Александровна, Журавлев Александр Семенович, Михайличенко Борис Валентинович

МПК / Мітки

МПК: B42F 13/00

Мітки: носіїв, краю, вільному, перфораціями, швидкосшивач, інформації

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-37561-shvidkosshivach-nosiv-informaci-z-perforaciyami-po-vilnomu-krayu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Швидкосшивач носіїв інформації з перфораціями по вільному краю</a>

Подібні патенти