Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Харчова есенція із смаком і ароматом м'яти, що містить природну олійну ароматичну речовину і добавку, яка відрізняється тим, що вона містить як олійну ароматич­ну речовину м'ятну ефірну олію і як добавку етиловий спирт 96,2 % при такому співвідношенні компонентів, кг на 1000 кг продукту:

м'ятна ефірна олія - 20 - 270

спирт етиловий, 96,2 % - решта.

2. Харчова есенція із смаком і ароматом м'яти, що містить при­родну олійну ароматичну речовину і добавку, яка відріз­няється тим, що вона містить як олійну ароматичну речови­ну м'ятну ефірну олію, як добавку етиловий спирт 96,2 % і додатково воду при такому співвідношенні компонентів, кг на 1000 кг про­дукту:

м'ятна ефірна, олія - 290 - 500

 вода - 2 - 20

спирт етиловий, 96,2 % - решта.

Текст

1. Харчова есенція із смаком і ароматом м'яти, що містить природну олійну ароматичну речовину і добавку, яка відрізняється тим, що вона містить як олійну ароматичну речовину м'ятну ефірну олію і як добавку етиловий спирт 96,2% при Тихому співвідношенні компонентів, кг на 1000 кг продукту: м'ятна ефірна олія - 20-270; спирт етиловий, 96,2% - решта. 2. Харчова есенція із смаком і ароматом м'яти, що містить природну олійну ароматичну речовину і добавку, яка відрізняється тим, що вона містить як олійну ароматичну речовину м'ятну ефірну олію, як добавку етиловий спирт 96,2% і додатково воду при такому співвідношенні компонентів, кг на 1000 кг продукту: м'ятна ефірна, олія - 290-500; вода - 2-20; спирт етиловий, 96,2% - решта. (19) (21) 99020949 (22) 18.02.1999 (24) 15.05.2001 (33) UA (46) 15.05.2001, Бюл. № 4, 2001 р. (72) Кірюк Христина Іванівна, Гончарук Володимир Якович, Яковець Іван Іванович, Сватков Леонід Борисович, Жолнер Іван Дмитрович, Сосніцький Віталій Володимирович, Поляков Анатолій Іванович, Паньків Андрій Григорович, Тимошицький Олександр Семенович, Короташ Олег Амбросійович (73) Кірюк Христина Іванівна, Гончарук Володимир Якович, Яковець Іван Іванович, Сватков Леонід Борисович, Жолнер Іван Дмитрович, Сосніцький Віталій Володимирович, Поляков Анатолій Іванович, Паньків Андрій Григорович, Тимошицький Олександр Семенович, Короташ Олег Амбросійович 37483 1. Харчова есенція із смаком і ароматом м'яти, що містить природу олійну ароматичну речовину і добавку, при цьому містить як олійну ароматичну речовину м'ятну ефірну олію і як добавку етиловий спирт 96,2% при наступному співвідношенні компонентів, кг на 1000 кг продукту: м'ятна ефірна олія - 20–270; спирт етиловий, 96,2% - решта. 2. Харчова есенція із смаком і ароматом м'яти, що містить природу олійну ароматичну речовину і добавку, при цьому містить як олійну ароматичну речовину м'ятну ефірну олію і як добавку етиловий спирт 96,2% і додатково воду при наступному співвідношенні компонентів, кг на 1000 кг продукту: м'ятна ефірна олія - 20–270; вода - 2-20; спирт етиловий, 96,2% - решта. Завдяки використовування як олійної ароматичної речовини – м'ятної ефірної олії і поєднання її з добавкою розчинником етиловим спиртом 96,2% (безводним), одержано новий вид харчової есенції із смаком і ароматом м'яти. Це стало можливо за рахунок того, що у складі м'яти ефірної олії містяться запашні речовини метанол, карвон, ліналоол і ліналілацетат, котрі в результаті розчинення етиловим спиртом надають запашним речовинам відтінків запаху, якого бракує вихідним ароматичним речовинам. Причому етиловий спирт не тільки виконує роль розчинника кристалічних запашних речовин, але як консервант виконує стабілізуючу роль. Крім того, за рахунок того, що при виготовленні харчової есенції не використовуються додаткові допоміжні компоненти (у порівнянні з прототипом), значно спрощується технологія їх одержання. Водночас, визначено оптимальне співвідношення інтервалів місткості компонентів для виготовлення харчової есенції, котре підтверджене експериментальними дослідженнями пояснюється наступним: при зміні місткості ключового компоненту - м'ятної ефірної олії в більшу або меншу сторону від наведених інтервалів виготовлена харчова есенція втрачає запах притаманний запаху м'яти і пряносмакові властивості. Отже, в результаті вирішення комплексної задачі забезпечено виготовлення харчової есенції "М'ятна", і "М'ятна" чотирикратна з високими органолептичними показниками. Дану харчову есенцію виготовляють таким чином. Для виготовлення есенції (ароматизатора) використовують: спирт етиловий за ГОСТ-5962; м'ятну ефірну олію за ГОСТ-3172. Приклад 1. готують харчову есенцію "М'ятна" таким чином. В реактор, обладнаний мігалкою, задають етиловий спирт 96,2% у кількості 2/3 від загальної кількості і при постійній роботі мигалки вводять дозовану кількість (20-270) кг м’ятної ефірної олії. Потім в реактор додають решту (1/3) етилового спирту 96,2%, задану в реакторі суміш перемішують на протязі 25 хвилин і відправляють в відстійник на видержку, для проведення асиміляції компонентної суміші. Асиміляцію здійснюють на протязі 20 днів. Виготовлена композиція даного складу 1, 2 і 3 харчової есенції "М’ятна" має таке співвідношення кг на 1000 кг продукту: для складу 1: м’ятна ефірна олія 20; спирт етиловий 96,2% решта; для складу 2: м’ятна ефірна олія 160; спирт етиловий 96,2% решта; для складу 3: м’ятна ефірна олія 270; спирт етиловий 96,2% решта. При такому співвідношенні компонентів харчова есенція "М’ятна" (ароматизатор), що має запах і прянощі властивості м’яти, закупорюється в скляну тару. Приклад 2. готують харчову есенцію "М’ятна" (чотирикратна) аналогічно прикладу 1, але із врахуванням завдання необхідної кількості компонентів для даного складу композиції. Причому, після завдання в реактор (2/3) етилового спирту і м’ятної ефірної олії у кількості (290-500) кг, додатково вводять (2-20) кг води та додають решту (1/3) етилового спирту при постійній роботі мішалки, а далі по прикладу 1. Виготовлена композиція даного складу 1, 2 і 3 харчової есенції "М’ятна" (чотирикратна) має таке співвідношення кг на 1000 кг продукту: для складу 1: м'ятна ефірна олія 290; вода 2; спирт етиловий 96,2 % решта; для складу 2: м'ятна ефірна олія 350; вода 5,5; спирт етиловий 96,2 % решта; для складу 3: м'ятна ефірна олія 500; вода 20; спирт етиловий 96,2 % решта; При такому співвідношенні компонентів харчова есенція (ароматизатор) "М'ятна" (чотирикратна), що має запах і пряносмакові властивості м'яти, закупорюється в скляну тару. 2 37483 __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Food essence with mint taste and aroma (variants)

Автори англійською

Kiriuk Khrystyna Ivanivna, Honcharuk Volodymyr Yakovych, Yakovets Ivan Ivanovych, Svatkov Leonid Borysovych, Zholner Ivan Dmytrovych, Sosnitskyi Vitalii Volodymyrovych, Poliakov Anatolii Ivanovych, Pankiv Andrii Hryhorovych, Tymoshytskyi Oleksandr Semenovych, Korotash Oleh Ambrosiiovych

Назва патенту російською

Пищевая эссенция со вкусом и ароматом мяты (варианты)

Автори російською

Кирюк Христина Ивановна, Гончарук Владимир Яковлевич, Яковец Иван Иванович, Сватков Леонид Борисович, Жолнер Иван Дмитриевич, Сосницкий Виталий Владимирович, Поляков Анатолий Иванович, Паньков Андрей Григорьевич, Тимошицкий Александр Семенович, Короташ Олег Амбросиевич

МПК / Мітки

МПК: A23L 1/221

Мітки: смаком, харчова, варіанти, м'яти, ароматом, есенція

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-37483-kharchova-esenciya-iz-smakom-i-aromatom-myati-varianti.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Харчова есенція із смаком і ароматом м’яти (варіанти)</a>

Подібні патенти